Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Leedu partisanide juhi kindral Jonas Zhemaitis (alias Vytautas) mälestussammas Vilniuses, Kaitseministeeriumi hoone ees.

60 aastat partisanisõja algusest Leedus

tekst ja foto: GUNNAR LAEV
EVL juhatuse esimees

Leedu riik ja rahvas tähistavad käesoleval aastal 60 aasta möödumist nõukogudevastase partisanisõja algusest. Relvastatud võitlus iseseisva Leedu vabariigi taastamise eest algas kohe, kui Nõukogude väed juulis 1944 taasokupeerisid Leedu.

Partisanivõitlus Nõukogude okupatsioonivõimude vastu kestis kuni 1953. aastani, olles oma ulatuse ja kestvuse poolest üks suuremaid kogu 20. sajandi Euroopas. Selles ebavõrdses võitluses Nõukogude regulaarvägede ja NKVD üksuste vastu hukkus 22 000 partisani ja nende abistajat.
Kõik kolm Balti vabariiki, Eesti, Läti ja Leedu, mis 1940. aastal Nõukogude Liidu poolt okupeeriti ning seejärel sõjategevuse käigus Saksa okupatsiooni alla langesid, asusid 1944. aastal taas idast pealetungivate Nõukogude vägede vastu. Erinevus oli selle võitluse viisis. Kui eestlaste võitlus kulmineerus regulaarvägede koosseisus kaitselahingutes 1944. aasta suvel, siis leedulaste partisanisõda algas maa okupeerimise järel Nõukogude vägede poolt ja kestis selle järel veel 9 aastat. Partisanisõja kõige aktiivsem periood kestis kuni 1949. aastani, seejärel mõnevõrra rauges. Leedu Genotsiidi ja Vastupanuliikumise Uurimiskeskuse hinnangul hoidis partisanide aktiivne tegevus kogu Leedu territooriumil tagasi etniliste venelaste juurdevoolu Leedusse sõjajärgsetel aastatel. Mistõttu praegu on etniliste venelaste osakaal Leedu rahvastikust vaid 6%, samal ajal kui Eestis ja Lätis on see 25-30%.
Suur osa partisane hukkus relvavõitluses. Kes pääses eluga, arreteeriti ja saadeti Siberi vangilaagreisse või hukati. Leedu partisanide organisatsiooni juhi kapten Jonas Ceponise sõnul on praegu elus veel vaid umbes 300 endist partisani.

Leedu partisanide tähtsündmust tähistati 16. mail k. a pidulikult pealinnas Vilnuses. Leedu vabadusvõitlejate organisatsiooni kutsel osales allakirjutanu pidustustel Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindajana. Kohal oli ka Läti partisanide organisatsiooni delegatsioon eesotsas esimees Ojars Stefansiga.
Pidustused algasid partisanide-veteranide ja külaliste rivistusega Katedraali väljakul Vilniuse kesklinnas. Järgnes vaimulik talitus Katedraalis. Pärast talituse lõppu liitusid veteranidega kaitseväe kadetid, kes võtsid kanda partisaniüksuste ja külaliste lipud. Tervituskõnedega pöördusid veteranide poole Leedu Vabariigi President, kaitseminister, kaitsevägede ülemjuhataja, Läti kaitsevägede ülemjuhataja ja Leedu partisanide organisatsiooni juht. Seejärel toimus kaitsevägede paraad.
Külalistel oli võimalik osaleda ka partisanidele riiklike autasude kätteandmise tseremoonial Leedu Vabariigi Presidendi palees.
Pärast kaitsevägede paraadi lõppu liiguti kolonnis lähedal asuva Kaitseministeeriumi hoone juurde, kus President, kaitseminister, kaitsevägede ülemjuhatajad ja külalised asetasid pärjad ministeeriumi hoone ees oleva, NKVD poolt 1954. a. hukatud Leedu partisanide juhi Jonas Zhemaitise (alias Vytautas) mälestussamba jalamile.

Välise sära taga võis tunda leedu rahva kaugema ajaloo hiilguse kuma, kuid vestlustes partisanide-veteranidega tulid ilmsiks samad probleemid, mis vaevavad meiegi vabadusvõitlejaid – laiema riikliku ja ühiskondliku tunnustuse puudumine. See avaldus ka sama päeva õhtuses teleuudistesaates, milles näidati küll fragmente päevasündmustest, kuid mitte selle peategelasi – partisane-veterane. Neist leedu rahva kangelaslikest ajaloosündmustest möödunud ligi pool nõukogulikku aastasajandit on teinud oma töö, peale on kasvanud uued põlvkonnad, kes ei suuda toimunut ja selle ajaloolist tähendust alati vääriliselt hinnata.

Artikkel on avaldatud EVL infolehes
“Vaba sõna” nr 12, juuni 2004.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv