Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 


KGB ahvatles Hando Kruuvi tapma Karl Vainot

tekst: K&E

Vabadusvõitleja Hando Kruuv jätkab värvikate mälestuste pajatamist aegadest, kui ta sattus KGB terrori ohvriks sellepärast, et soovis saada kirurgiks, mitte nomenklatuuriks. Arstiks tohtisid aga õppida ja rezhiimitruusid inimesi ravida vaid ustavad.


Punapuusliku mahavõtmine Tartus 23. 08. 1990. Hando Kruuv eemaldamas suure juhi nime.

KGB rünnak algas survega komsomoli ja parteisse

Tõsine KGB pressing algas siis, kui Hando Kruuv keeldus Füüsikainstituudis töötamise ajal astumast komsomoli ja parteisse. Juba tööle võtmisel uuris tema meelsust professor Feodor Klement isiklikult. Mõned värvikad killud sellest on väärt tsiteerimist. Üks küsimusi kõlas: mille järgi te orienteerute? Kruuv vastas, et mina orienteerun kompassi järgi. Seepeale avaldas Klement imestust, kuidas? Kruuv näitas peopesal ilmakaared ette. Siis selgitas Klement, et ta ei mõelnud seda, vaid ideoloogilist orienteerumist. Kruuv küsis, kas selline asi ka olemas on?
Kas Kruuv ikka valget laeva ootab, uuris Klement. Kruuv ütles, et milleks seda oodata, Tartus on nad kõik reas. Iga kord, kui üle silla läheb, vaatab, et ilusad valged laevad on. Sellises stiilis jätkus vestlus paar tundi ja lõpuks Klement otsustas Kruuvi kui kõrgelt arenenud inimese tööle võtta. Tähendab – mida lollim, seda haritum. Karl Rebane tuli isiklikult küsima, miks Kruuv ei ole komsomolis ning avaldas arvamust, nagu oleks Kruuv tegelenud natsionalismiga. Kruuv ütles, et kindlasti on, ta on väga paljude asjadega tegelenud ja palus sm Rebasel selgitada, mis see natsionalism on? Rebane hakkas rääkima rahvusküsimustest. Kruuv ütles, et ei saa mõhkugi aru ja ju ta sellega siis tegelenud ei ole. Kahtluste karikas Kruuvi suhtes sai täis, kui tal paluti ehitada seadmeid, mille sõjaline otstarve selgus hiljem. Soovimata kommunistidele tapariistu teha, lõhkus Hando seadmed laiali. Loomulikult lõppes see lugu instituudist lahkumisega.

KGB kukkus Kruuvile kaevatud auku

Hando Kruuv tegeles aktiivselt spordiga ja laulis segakooris “Heli”. Tema personaalsed nuhid olid spordiajakirjanik Boris Birk ja koorilaulja, Pärnu KGB uurija Leonhard Võime. Kruuv tundis ta ära, sest oli tema käest 1960-nda aasta laulupeo ajal ära põgenenud. Välisviisade andmisega tegelev Võime ütles Kruuvile otsekoheselt, et kas Kruuv ei tea, et ta ei tohi arstiteadust õppida, sest ei ole soovitav, et inimesed, kes ei ole neile ustavad, ravivad ustavaid inimesi. Ja lisas kõnekalt, et kui Kruuv on nendega sõber, siis nad võimaldavad õppida, vastasel juhul võib kõike juhtuda… Handot aga huvitas ravitehnika ja kirurgi elukutse, mitte nomenklatuuriks saamine. Seda ütles ta ka KGB-le, et õpib väga põhjalikult ning ei suuda mitut asja korraga ajada. Võime sõber Kalju Press ütles Handole, et ta on loll. Et omade jaoks on diplomi- ja kursusetööd, kandidaadi- ja doktoriväitekirjad, isegi oponendid. Hando Kruuv aga keeldus olemast loll arst.
KGB surve tugevnes üha, koorilaul tuli maha jätta ning loengutelegi minna tagaustest. Et Kruuvi KGB lõa otsa saada, ei kohkutud tagasi ühegi provokatsiooni ees. Kord ootamatult ilmus Kruuvide poole tädipoeg Oleg Issakov, kes rääkis, justkui olevat temal hirmus viha Karl Vaino vastu ja et on võtnud sihiks Vaino tappa. Oleg tahtis, et Hando teda selles pühas ürituses aitaks. Stsenaarium oli välja mõeldud. Et tema sõidab autoga ja Hando peaks Vainot tulistama. Oli selge, et KGB-l oli vaja talle ükskõik kuidas kaela määrida mingi ränk kuritegu. Võime sõber Kalju Press tuli kord usutluse käigus sugulaste kohta välja nimega Issakov. Siis oli ilmne, et kogu lugu oli KGB poolt ette mängitud. Kruuvile suruti kaasa konjak ning šampus, et ta Olegi purju joodaks ning kuulaks, mida ta räägib. Kui Issakov välja ilmus, ütles Hando talle, et kuule, sinu sõbrad jätsid siia kaks pudelit ja käskisid sulle anda. Issakov imestas küll, miks nad nii tegid, kuid võttis pudelid vastu. Kui Handolt mõne päeva pärast aru päriti, rääkis Hando lõpuks pika pinnimise peale, et Issakov tahab Vainot tappa ja soovis, et tema selle teo teeks, kuid ta keeldus ning ei ole vaja provotseerida. Kalju Press sattus jutust parajasse segadusse ja tahtis, et Hando selle kirja paneks. Enam Issakov Hando juurde ei ilmunud ja varsti tuli surmateade. Naise jutu järgi oli Tallinna IV haiglas surnud, väidetavalt neerukahjustustesse.
Et Hando Kruuv agendiks ei hakanud, tehti ta otsese valesüüdistusega kaladega spekuleerijaks ja pandi vangi, ülikoolist visati ka muidugi välja.

Kaitseliitlasena viienda kolonni vastu


Hando Kruuvi ja poja Riho klassikaaslaste abiga, Rukkilille monumenti vaevakividele viimas.

Memento esindajana Tartu KGB ülevõtmise komisjoni kuulunud Hando Kruuv leidis esimehe Anti Taluri seifist muuhulgas þurnaali, kus oli register kaebekirjade saatjatest. Seal olid sees ka kahe kirja autorid, kes Mart Nikluse peale kaebasid ja palju tuttavaid, kelle peale oli kaevatud. Teine põnev dokument oli nimekiri neist, kes pidid moodustama rasketel aegadel KGB põrandaaluse kaitseorganisatsiooni lülid.
Tol ajal ja ka praegu on Venemaa huvitatud siin iga hinna eest rahutuste provotseerimisest, sest 1995. aastal kirjutas Gorbatšov USA Senatis alla lepingule, mille kohaselt on tal õigus oma väed rahutuste likvideerimiseks Eestisse sisse tuua. Pihkva dessantnikud ootasid siis ja ootavad praegugi puhkevat konflikti. Konkreetne näide on Kruuvil tuua ajast, kui käisid jutud Narva kandis kultuuriautonoomia tegemisest. Selle taustal oli venelastel päevakorras moodustada oma jõudude kett, tugipunktideks Leningradi oblast ja Pihkva. Imbus läbi, et koos käivad tugirühmad, kes värbavad omale sõjaväge. Eestist oleks rebitud ära tükk kuni Rakvereni ning Pihkva üksused olid valmis kohe ründama. Sisuliselt oleks kordunud aasta 1924.
Venelased vihkasid kõige rohkem neid venelasi, kes olid võtnud eesti passid. Oli plaan ühel ööl hulk sinise passi omanikke maha tappa ja seda maailmale kodusõjana serveerida ning Pihkva oleks saanud õiguse meid rünnata. Lugu tuli aga enne avalikuks ja kodusõda jäi olemata.
Hando Kruuvi eelnevat juttu Eesti sisestest vaenujõududest toetab ka venekeelne dokument, kus oletades, et venekeelne elanikkond pöördub näoga Läände, kahandades sellega toetust ja usku Venemaasse ja seoses Rooma paavsti visiidiga Balti riikidesse 8.-12. dets 1993, käskis Baltikumis Nõukogude võimu taastamise ja vastupanu peastaabi ülem ataman V. I. Škurnikov siinsel kohalikul põrandaaluse vastupanuliikumise grupil organiseerida terroriakte selleks, et paavsti visiit jääks olemata (vaata dokumenti lk lõpus).
Juhtus nii, et Kruuv keeldus andmast Kaitseliitu astumise soovitust kahele parteilasele ja see sai esimeseks komistuskiviks tema Kaitseliidust tasakesi väljajätmisel. Teiseks sai ta jälile mitmele tehingule, mille niidid viisid Johannes Kerdini. Üks juhtum oli Kaitseliidu valve all olevate konteineritega, kus asusid helikopterite osad. Väidetavalt kuulusid need mingile kooperatiivile ning jurist tuli neid välja nõudma. Hando Kruuv oli nõus juhul, kui selgitatakse, kes ürituse taga on, mis osadest edasi saab ja kuhu lähevad rahad? Oli teada, et metalliäri ajav Silves oli lubanud Eesti vabariigile miljonitesse dollaritesse küündivat protsendita laenu helikopterite ostmiseks.
Siiski keeldus Kruuv kopteriosi kooperatiivile üle andmast, sest dokumendi järgi kuulusid nõukogude armeelt rekvireeritud varad Eesti Vabariigile ja sellest üle astuda ei saanud. Kruuv hoiatas Kerti, kes jäi sellest väga hämmingusse. Läks kuu aega mööda, kui tuli korraldus Kruuv Kaitseliidust eemaldada.

Parteilastest ja aatemeestest

Hando Kruuvi sõnul on need, kel luukered kapis, praegu kõige aktiivsemad rahvuslased. Näiteks Ene Ergma käitub väga eestlaslikult, kuid augustiputši päevadel, kui vene tankid läksid Tartust Tallinnasse, tormas Ergma koos oma Moskva sõbrannaga miitingul Kaitseliidu poistelt plakateid ära kiskuma. Hando Kruuvil tuli teda päris jõuga eemale tõrjuda. Ergma ei teadnud, et Hando tema ära tundis.
Parteilased olid ummikus ja kartsid kohutavalt veresauna. Loomulikult püüavad nad end igati rahvusmeelsetena näidata. Ka Tartu KGB juht Anti Talur soovis Tartus Rukkilille monumendi avamisel 14. juunil 1990 rääkida, kuidas ta Eesti rahvast kaitses. Kuidas sa rahvast kaitsesid, kas vaadates Kremli müürist sisse- või väljapoole, küsis tema käest Hando Kruuv.
Hando Kruuv viis tõenäoliselt esimesena sini-must-valge lipu 1989. aastal Helsingisse. Randuti oma kaatriga sini-must-valge lipu all ja kõik küsisid, kas Eesti on vaba? Kui Tartu “Halli maja” vastu püstitati kommunismi ohvritele Rukkilille monument, oli selge, et Lenini kui kommunismi ideoloogia kandja ja esimõrtsuka ausammas peab kaduma. Sobiv päev selleks oli MRP 51. aastapäev, 23. august 1990.
Aatemehed, kes olid võidelnud kogu aeg, jõudsid ideaalini – Eesti vabaduseni. Nad on oma töö teinud ja nüüd naudivad seda, kuidas Eesti riik edasi läheb.Nõukogude võimu taastamise ja vastupanu peastaabi ülem Ataman Škurnikov kutsub üles seoses Rooma Paavsti külaskäiguga korraldama terroriakte Baltikumis, nurjamaks seeläbi visiiti ning ise- seisvuspüüdlusi. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv