Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Punatähe all Tallinna vabastajate monumenti on püütud linnavõimude poolt ühtäkki kõigi langenute monumendiks kuulutada. Foto K. Mätik

Kinnimakstud ajaloovõltsimine

tekst: Alfred Käärmann

Heldelt kinnimakstud ajaloovõltsimine on ka Läänes inimesed muutnud vaimseteks narkomaanideks, kes vajavad ikka uut süsti valet, tõdeb 14. septembril 82-aastaseks saanud tuntud Võrumaa metsavend ja vabadusvõitleja Alfred Käärmann, keda vaenati Gulagis 15 aastat.

Suve algul külastasid teda kaks suurt filmigruppi, kes püüdsid mõjutada rääkima seda, mis neile meeldib. Ameeriklased hoiatasid: „Ärge rääkige SS-ist, ameeriklased ei mõista seda.” Räägin vaid tõtt, vastas jänkidele Alfred Käärmann.
Belgia filmitegija püüdis veenda, et kui sakslased oleks võitnud, oleksid nad Eesti rahvale lõpu teinud! “700-aastane lääne vallutajate võim küll orjastas meid, kuid ei hävitanud ära. Viiskümmend aastat Venemaa võimu on hävitanud parima osa meie rahvast, arvuliselt kolmandiku,” kõlas Käärmanni vastus, mis aga belglastele ei meeldinud.

Paljudest rahvustest ajaloovõltsijad, sealhulgas eestlastest müüdavad hinged, ründavad üha ägedamalt Eesti kaitsjaid viimases suures sõjas. Kes need ajaloovõltsijad siis on, küsib Alfred Käärmann ja vastab:
“Nende nimed leiate trükis ja kuulete raadios, nägusid näete TV-s. Kes aga selle Eestimaa kaitsjate vastu suunatud laimukampaania kinni maksab? See on meie tuhandeaastane surmavaenlane Venemaa, kes on läbi aegade jäänud samaks, nagu ta oli, väikeste rahvaste hävitajaks, naabermaade vallutajaks. Venemaa vallutuspüüded ja rahvusmõrv Tšetšeenias kestab!
Veel suuremad ajaloovõltsingute tellijad ja heldemad rahastajad asuvad Läänes, kes Teise maailmasõja ajal toetasid kommunistlikku Venemaad, vaikisid maha kommunismi kuriteod ja müüsid Jalta konverentsil 1945. aastal kolm väikest Baltimaad Stalinile, hüljates omaenda kuulutatud Atlandi Harta!
Ühena kümnetest tuhandetest Eesti kaitsjatest punase terrori vastu, olen osalenud Omakaitses, rindel 20. diviisis, Narva ja Tartu lahingutes, kuni Eestimaad veel kaitsta oli… Hiljem kaheksa aastat metsavend olles ei saanud me alistuda Surmavaenlasele, kelle sihiks oli väikerahvuste hävitamine. Lähtudes viimaste metsavendade soovist: “Kes meist ellu jääb, rääkigu tõtt, kui aeg selleks tuleb.” See aeg on ammu käes ja ühena vähestest ellujäänutest olen ma seda kibedat tõtt ka avaldanud, kuigi see ei meeldi Eesti vaenlastele ega nende poolt palgatud ajaloovõltsijatele.

Kui Nõukogude Venemaa 1939 a. esitas Eestile ultimaatumi baaside lepingu sõlmimiseks, ei esitanud ükski riik maailmas Venemaale protesti. Kui Venemaa okupeeris Eesti 16. juunil 1940, oli maailma suurriikide suhtumine sama. Peale juunipööret 1940 tekkisid üksikud metsavennad. Kuni sõja alguseni üksikute metsavendade arv suurenes, muutus massiliseks pärast Stalini 3. juuli kõnet: “Kõik tuleb hävitada.”
Omakaitse asutati alt üles ja oli kogu saksa okupatsiooni aja Eesti kohalik relvastatud jõud, kes hoidis ära vene partisanisõja Eesti pinnal, vabastas Lõuna-Eesti juba enne sakslaste tulekut. Olukord sõja algul oli selline, et kogu riigi juhtkond oli vangistatud, mõrvatud või Venemaale viidud, 14. juuni küüditamisega ka perekonnad. Rahvas oli peata, relvadeta ja Surmavaenlase võimuses.

Ajaloovõltsijad ja surnutega sõdivad haudade rüüstajad, marodöörid, heidavad Eesti kaitsjatele ette sõdimist võõras mundris. Kuid vaikivad, et esimese okupatsiooniaasta kestel vedas punane okupant Venemaale kogu Eesti Kaitseväele kuulunud varustuse, riietuse ja relvastuse. Lisaks veel eesti rahvale enne sõda läänest ostetud esmatarbekaupade kolme aasta tagavara: suhkur, maitseained, naha- ja riidekaubad, masinad, valgustuspetrool, küünlad… Ajaloovõltsijad süüdistavad eesti kaitsjaid kuulumises SS-vägedesse. Teadlikult jäetakse mainimata, et Wehrmachti kuuluda võisid vaid Saksa riigi kodanikud. Kõik teised välisriikide kodanikud, nii vabatahtlikud kui mobiliseeritud, said kuuluda vaid Waffen SS-i.
Ka sellest vaikitakse, kui 1944. aasta 3.– 9. veebruaril toimunud mobilisatsiooniga kokkutulnud mehed jaotati kaheks: kes olid teeninud Eesti kaitseväes, saadeti kohe rindele Piirikaitse rügementidesse. Noored nagu mina, kes polnud sõjaväes teeninud, koondati õppelaagritesse, tehnilise haridusega poisid Kehra Autokooli. Miks Waffen-SS-i õppelaagritesse? Aga seepärast, et juba enne sõja algust oli punane okupant hävitanud Eesti Sõjakooli juhtkonna ja enne sakslaste Eestisse jõudmist Eesti Sõjakooli enam ei olnud. See oli juba “vene värk”.
Miks Eesti mehed läksid sõdima kommunistliku Venemaa vastu? Sest alistumine Surmavaenlasele 1939/40 ei toonud kaasa halastust ohvrile!
Nüüd on ajaloovõltsijad välja tulnud väitega, et Uluotsa kuulutatud mobilisatsioon olevat olnud asjatu eestlaste tapmine. Samal ajal needsamad akadeemilise kraadiga ajaloovõltsijad vaikivad maha 1941. aasta mobilisatsiooniga Venemaale viidud ja töölaagrites surnuks näljutatud eestlased. Millega nende meeste näljasurm ja ellujäänute võitlus Eesti Korpuses Eestimaa taasvallutamisel, vennatapulahingutes Narva all, Avinurmes, Porkunis, Emajõe rindel, Tehumardil, Kuramaal, oli õigustatud?

Praegusel ajal, kui kõiki rahvusvahelisi kokkuleppeid rikutakse, küsin ma ajaloo võltsijatelt ja surnutega sõdijatelt:
Millises vormis seisab sõduri kuju Tallinnas Tõnismäel?,
Millises vormis sõdivad praegu Eesti poisid Iraagis?
Kuidas mõista, et endised holocausti ohvrid teostavad praegu rahvusmõrva palestiinlaste kallal?
Kas ei tuleks ümber kirjutada kogu maailma sõnaraamatud, et: “Suurvõimu poolt alustatud sõda on demokraatia kehtestamine ja väikerahva vastuhakk sellele terrorism?”
Siis saaksid paika II maailmasõja tulemused meil ja praegused sõjad mujal maailmas?”

* * *
Alfred Käärmanni võitlused ei ole lõppenud, nagu ei ole lõppenud Surmavaenlase rünnakud Eesti vastu. Praegu on tal käimas võitlus Riigiarhiiviga.
Nimelt on Parteiarhiiv Tõnismägi 16 kuulutatud Eraarhiiviks ja sealt ei taheta anda talle mingeid koopiaid haavatuna kinnivõetud ja kohapeal ilma uurimise ja kohtuta mahalastud “bandiitide” kohta… Käärmann on kindlal arvamisel, et mida Gorbatšov avalikustas, ei tohi meie Riigikogu salastada. Ja temal kui imekombel ellujäänud “bandiidil” peaks õigus olema teada, milles neid pärast surma süüdistatakse.
Käärmann on püüdnud eelmainitud “tapetud bandiiitide” omaste ja kodude kohta andmeid koguda kohapealt, Taheva vallast. Vallategelased on aga noored, kes mujalt tulnud ja vaenulikult meelestatud. Nemad midagi ei tea ega tahagi teada.
Selline on olukord Eestis Alfred Käärmanni hinnangul Anno Domini 2004.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv