Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Balti Komitee esimees Vello Ederma tervitamas esimest leedit, Hillary Clintonit, jõulukülaskäigul Valgesse Majja 1998

60 aastat eksiilis: Tarvanpäält Baltimore’i

tekst ja foto: VELLO EDERMA

Vello Ederma (70) sündis Rakveres. Põgenes kümneaastasena koos vanematega Saksamaale ja emigreerus sealt USA-sse. Oli Ameerika Hääle ja USA Informatsiooniagentuuri (1960-1994) juhtivametnik. Pensionil juhtis Ameerika baltlaste lobitööd, aitamaks Balti riike NATO-sse. Pälvinud kolmanda järgu Valgetähe ja Vabadusvõitlejate Keskuse Teeneteristi. Praegu New Yorgi “Vaba Eesti Sõna” kommentaator.

Kui seitsmeaastane blond poiss jooksis välja kaitsvast metsatukast, avanes tema ees kohutav pilt. Peatuma oli jäänud pikk, loomavagunitega rong. Seda ümbritsesid laskevalmis vene soldatid. Südantlõhestavad karjed suletud vagunitest on kõrvus aastakümneid hiljem. Ainult kahe vaguni uksed olid avatud. Nendes istusid lapsed, kes palusid soldatitelt juua. Kuid veepanged valati laste ees maha.
Venelannast lapsehoidja, meie truu “Totja Katja”, hüüab vene keeles, et tulgu kohe varju, muidu nähakse! Mina eesti keeles vastu: “Ma enam kunagi vene keelt ei räägi!” Ja ei rääkinud kuni ülikooli kolmanda kursuseni Washingtonis!
Olin Katjalt ära õppinud vene keele nii kõnes kui kirjas. Ka mu isa oskas perfektselt nii vene kui saksa keelt. Katja oli ületanud Peipsi järve, põgenedes Lenini-Stalini terrorivalitsuste eest, kui mu isa oli koolijuhatajaks Vasknarvas.


Isa Juhan Ederma ja poeg Vello Ederma (4a), Vasknarvas 1938.

Minu isamajakene, linnupesa sarnane

Kasvasin üles Kohtla-Nõmme rahustavas vaikuses. Isa oli ehitanud sinna maja minu sünniaastal. Vanem vend Heino oli Narvas koolis. Isa ja ema olid õpetajateks eri paikades, mina Katjaga isamajas. Nädalalõppudel olime kõik koos. Maja varjas mets, kus sai emaga käidud seenel ja marjul. Jalutuskäigud isaga olid õpetlikud. Kuigi ma paljust veel aru ei saanud, rääkis isa lihtsustatult eesti ja maailma ajaloost, mida ta koolis õpetas. Kuid eriti on meelde jäänud seigad, kus me kahekesi laulsime “Minu isamajakene, linnupesa sarnane...”
See oli ainus laul, mida tahtsin kuulda vanemate ümbermatmisel Haljalas (1994). Haljala oli nende noorepõlve kodu ja laulatuspaik.
Kaduge majast!
1941. aasta oli ärev. Vanemad rääkisid sosinal õudustest, arreteerimistest ja tapmistest. Värinad tulid peale. Olukorra tegi hullemaks naabermaja. Seal oli miilitsastaap. Piiludes pööninguaknast, nägin, kuidas mehed istusid väljas ja puhastasid püsse. Isa oli harva kodus. Talle oli langenud eriline “au”: nimelt oli tema üks kolmest haritlasest, kelle Maksim Unt raadio kaudu oma kohalt vallandas.
Ühel juunikuu päeval koputati uksele. Üks mees ütles kiirelt midagi emale ja kadus. Aastakümneid hiljem avaldas isa saladuse, et sõnum „Kaduge majast!“ oli tema Rakvere Õpetajate Seminari koolivennalt Nigol Andresenilt. Meie “kadusime majast” ja mõned päevad hiljem ei leidnud meid küüditajad! Seitsmekümnendate alguses leidis isa, nüüd Baltimore´is, oma õetütre kirja vahelt ühe sedeli, millele Andresen oli kirjutanud: “Sina valisid õige tee!”
Ülejäänud Nõukogude esimese okupatsiooni veetsime sügaval Virumaa metsas, ühe isa õpilase talus. Sealt oli näha musta suitsu Kohtla-Nõmme kandist. Hävituspataljonlased põletasid maatasa kolm elumaja, nende hulgas minu isamaja. Nähtavasti need terroristid ei kannatanud, et olime pääsenud küüditamisest.

Soldati püssitoru ees

Eesti mehed sellest talust ja ümbrusest olid metsas ja jälitasid punaväelaste taganevaid riismeid. Nende hulgas olid isa ja vend. Kuulid vingusid üle talumaja. Kaks punaväelasest ratsameest lasti maha talu lähedal. Korraga peatus talu õues veoauto punaväelastega. Mehed otsisid talu läbi. Ema hoidis mind enda ees. Siis surus üks soldat automaadi vastu minu rinda ja käskis ütelda, kus on isa. Kui ei ütle, laseb maha. Ema vastas, et eks siis laske mõlemad maha! Sel kriitilisel momendil astus meie juurde isa, kes oli seda masendavat pilti metsatukast jälginud. Ta pani käe soldati õlale ja hakkas temaga rääkima soravas vene keeles. Mees rahunes, automaat langes ja mõned minutid hiljem olid venelased kadunud. Isa päästis mind, vaevalt seitsmeaastast, kindlast surmast. Mida ta täpselt venelasele ütles, ma siiani ei tea!

Võlgnen vasaku käe saksa sõjaväe arstile

Saksa okupatsioon tõi suhtelise rahuaja. Isa kuulas järjekindlalt briti raadiot ja ümbritsev rahvas lootis läänele. Ikka selles mõttes, et sakslased võidavad sõja Venemaaga ja siis tulevad lääneliitlased meile appi, sakslaste vastu. See temaatika aga oli väljaspool minu maailma. Mina alustasin kooliteed Püssi algkoolis, mis on nüüd Lüganuse keskkool. Ema läks sinna õpetajaks ja isal taastati Haridusseltsi poolt Erra-Liiva kodutööstuskooli direktori koht.
Meie ainuke kokkupuude saksa sõjaväega toimus veidi hiljem, kui kodutööstuskooli ühte ossa paigutati Wehrmachti kompanii. Ühel hilisõhtul läks Katja lauta loomi söötma. Põlev küünal kukkus põhku, Katja ehmus ja püüdis põlevat põhku jalgadega summutada. Järgmised kuud oli ta sõjaväearsti hoole all, põletushaavadega üle keha. Mina sain vahepeal külmetuse, olin koolist kodus ja lugesin huviga Grimmi muinasjutte saksa keeles. Joonistasin ühe illustratsiooni ja otsisin kääre, et seda papist välja lõigata. Leidsin käärid Katja voodi kõrvalt ja moment hiljem olid need sügaval minu vasakus peos! Päev hiljem oli mu käsi nagu poksikinnas. Veremürgitus! Järgnes raske operatsioon saksa sõjaväe kirurgi poolt, mis päästis mu käe ja mille arm on ikka veel minu peos.
Nädalad möödusid tädi talus Kavastus, Kadrinas ja meie korteris Rakveres. Minust kaksteist aastat vanemat venda Heinot oli harva näha. Tema oli tõlk lennuväekoolis.

Rakveres punakotkaste pommirahe all

Rakveres elasime läbi punakotkaste pommitamise. Istusin sõpradega Vabadusplatsi pingil, kui lennukid sööstsid alla ja tulistasid meid pardarelvadest. Kuulid vingusid küll, kuid imelikul kombel me pihta ei saanud. Raudteejaam ja lennuväli ei olnud meie korterist kuigi kaugel, kuid need otsetabamusi ei saanud.
Isa oli neil päevil tegev leegionisõprade seltsis. Nende ülesanne oli korjata sooje riideid meie sõduritele rindel. Tema büroo oli neid täis, rahvas oli helde ja aitas eesti sõdureid. Tänutäheks jagati annetajatele rahvariides rinnamärke, mida paljud kandsid. Üks on mul alles siiani.
Eesti mehed võitlesid ja langesid mitte Saksamaa, vaid kodupinna eest. Nad teadsid, mis ootab eesti rahvast uue kommunistliku terrorireþiimi all, sest olid seda kogenud kolm aastat varem. Kuid sakslased said taganemiskäsu ja võtsid oma relvad kaasa. Eestlased osutasid rindel meeleheitlikku vastupanu, kuid tulemus tohutu ülekaalu vastu oli teada. Isa ütles, et meie pere peab lahkuma, sest kodumaale jäädes ootab meid kindel surm. Ta saatis minu ja ema sugulaste juurde Tallinna, et oodata seal võimalust pääseda saksa sõjaväe transportlaevale.

Neli aastat kestnud hirm tegi tummaks

See oli moment kümneaastase elus, mis oli südantlõhestav ja jäi igavesti meelde. Maha jätta oma kodumaa oli siiani mõeldamatu. Kuid neli aastat kestnud hirm oli mind jätnud tummaks. Isa oli minu arvates alati teinud õigeid otsuseid ja olin kindel, et ka seekord oli tal õigus. Kümneaastane oli küllalt teadlik, mis ta ümber toimus. Kogetud ohud ja ümbritsevad sõjasündmused muutsid mu palju vanemaks.
Laev lahkus Tallinna sadamast 4. septembri õhtuhämaruses. Jälgides üha kaugemale jäävat Tallinna siluetti, puhkes rahvas spontaanselt laulma Eesti hümni. Nutsid kõik, nutsin ka mina. Ees oli tundmatu tulevik juhul, kui ellu jääme!
Maabusime intsidendita tollases Gotenhafenis, praeguses Gdynias. See oli mulle uus maailm. Kõige rohkem jäi meelde silt ühe restorani uksel: “Polen und Hunden eintritt verboten!” (“Poolakatel ja koertel sisenemine keelatud!” – toim.) See oli rassism ja rahvusvaen, mida ma polnud Eestis kogenud.
Isa lahkus Eestist päev enne Tallinna okupeerimist punaväe poolt. Ta oli veel viimse momendini tegelenud Vabadussõja mälestussammaste taastamisega, kuigi idast oli kuulda kahurimürinat. Viimane oli mälestussammas Lüganusel, kus ta kõneles koos admiral Pitkaga.
Kui ma aastaid hiljem küsisin, miks ta seda tegi, teades, et mõni päev hiljem võidakse see kommunistide poolt õhkida, vastas ta, et see oli tema kohus kohaliku kaitseliidu juhtivtegelasena eesti rahva ees.
Lennukool evakueeriti Saksamaale, kus vend määrati Eesti Diviisi ridadesse ja sai “Tšehhi põrgus” haavata.

Põgenikena “Tšehhi põrgus”

Kui isa meiega ühines, läbisime Küstriini ja Oderi-äärse Frankfurti. Vanemad saadeti “idatöölistena” Tšehhi Sudeedimaale, Moravska Trebova (tollane Mährisch Trübau) linna, Telefunkeni tehasesse. Seal pandi mind saksa kooli, kus kogesin rohkem natsismipropagandat kui varem või hiljem elus. Samavanused sudeedisaksa lapsed olid valmis mind läbi peksma, kui ma ei tõstnud kätt Hitleri auks!
Paratamatult saabus jälle aeg, kus pidime põgenema läheneva punalaviini eest. Meie ei teadnud, et lahkusime Moravska Trebovast päeval, kui Teine maailmasõda ametlikult lõppes. Meie vintsutused alles algasid. Koos nelja perekonnaga panime oma pambud kahe hobuvankri peale. Meie tee viis läände, kus teadsime olevat USA Pattoni armeed.
Tšehhi teed olid kaootilised. Taganev saksa sõjavägi, peamiselt lennuväelased. Põgenikud igalt võimalikult maalt. Ise jala, pakid kas autodel või hobuvankritel. Nende vahel sagisid punaste käelintidega tšehhi kommunistid, nagaanid peos. Sõimasid ja sülitasid põgenikele näkku. Teadsime, et kõik on läbi, kui nägime nii paremal kui vasakul vene tanke. Nüüd võtsid tšehhid hoogu ja hakkasid põgenikke rüüstama. Nägin, kui üks naine jooksis üle aasa minu ema kohvriga. Meestel käsutati kingad ja säärikud jalast, paremad joped läksid tšehhide selga. Käekellad jäeti seekord alles, kuid riisuti hiljem vene soldatite poolt. Isa hoidis kramplikult kinni oma portfellist, sest selles oli midagi tähtsamat kui maine vara: originaalfotod Palermo metsa veresaunast 1919. a, kus kommunistid julmalt tapsid minu vanaisa. Kuid ka see rebiti tal käest. Olin meeleheitel. Küsisin isalt, et kas võtta maast klaasipuru ja seda neelata, surra siinsamas? Isa sai minu peale tigedaks: “Minu poeg ei tohi alla anda!”
Meid paigutati ühe väikelinna hiigelkasarmusse. Naised ja lapsed aeti ühte suurde teise korruse ruumi. Meil ei olnud midagi peale seljasolevate riiete. Mehed viidi mujale. Saksa sõjavangid rivistati keset väljakut, neid taoti jalaga. Öösel oli palju paugutamist. Sosistati, et mehi ja sõjavange lastakse maha. Nii ei teadnud ma, kas isa enam näen.
Läks päev mööda, kui tuli üks tšehhist valvur ja ütles emale, et tulgu kaasa, kuna tema abikaasa ootab! Ei osanud veel rõõmu tunda, kuna arvasime, et see võib ka halba tähendada. Saime isaga kokku vahimajas. Siis läks üks vaht välja, käskis meid olla nurga taga. Kui ta ajas juttu venelasest vahiga nii, et venelase selg oli meie poole, anti meile märku lipsata läbi varava. Ja nii lihtsalt olimegi vabaduses!
Ööbisime ühe prantslase kodus, kuhu meid oli juhatatud. Isa rääkis, et üks tema valvureist oli olnud aastaid tagasi puhkusel Eestis, talle meeldis ja ta lubas meid aidata. See mees oli ennustanud, et varsti juhtub sama tema kodumaaga, mis juhtus Eestiga. Tema ennustus osutus õigeks kolm aastat hiljem.

Lindpriid

Meil ei olnud dokumente. Hakkasime jalgsi liikuma Praha suunas, arvestades, et see on ikka lähemal ameerika vägedele. Varastasime kartuleid ja õunu ning jõime kaevudest vett. Isa sai natuke raha laulatussõrmuse müügist. Prahasse jõudes oli aga selge, et ilma dokumentideta me linnades liikuda ei saa. Nii tegi isa otsuse, et läheb linnavalitsusse ja ütleb, kes me oleme. Tulgu mis tuleb. Seal oli üks umbkeelne ametnik, kes ei saanud vene keelest aru. Kui isa ütles saksa keeles, et “Ich bin ein Bürger von Estland,” vastas mees särasilmil: “Ach, Island?” Isa jäi vait ja nii saime dokumendi, et oleme Islandi kodanikud ja tahame tagasi jõuda oma kodumaale!
Läbi mitme veelgi seiklusrikkama elamuse saime kätte ameerika sõjaväelased, lasime neil kirjutada dokumendid, et oleme eestlastest põgenikud. Saime kokku ka viie eesti mehega USA armees, kelle mütsidel oli sini-must-valge vapp. Mõni päev hiljem olime Ameerika tsoonis okupeeritud Saksamaal.

Taustal rusuv minevik, ees tundmatu tulevik

Ambergi põgenikelaagris olid sajad eestlased. Seal sai organiseeritud eestlaste komitee ja isa aitas luua eesti kooli. Ta oli selle direktor ja ema oli õpetaja. Vend vabanes USA sõjavangilaagrist, kus ta oli peamiselt ravil. Nende nelja laagriaasta jooksul sai selgeks, et Eesti ei vabane niipea. Meie vanemad olid lootnud, et ehk saame pöörduda tagasi koju, vabasse Eestisse. See aga jäi unistuseks. Me ei teadnud midagi Eestis toimunust. Kui laagrites hakkasid käima kojukutsujad vene politrukkide saatel, naerdi nad välja. Kojukutsujate autodel lõigati kummid läbi. Jäi mulje, et meie kitsas ja lihtne laagrielu oli siiski vabam! Meie, teismelised, ei pannud eriti rõhku möödunule, õppisime hoolega koolis, tegime sporti ja harrastasime skautlust.
Paratamatult saabus jälle moment, kus oli tarvis teha tulevikuotsuseid. Oli võimalus emigreeruda, peamiselt USA-sse, Austraaliasse, Kanadasse või Inglismaale. Meie panime sooviavalduse Ameerikasse ja saime sponsori Baltimore´i linna.
See oli aeg, kus minus ärkas huvi poliitilise ümbruse vastu. Lugesin palju linna raamatukogust toodud saksakeelseid ajaloolisi romaane ja kirjutasin need eesti keeles ümber. Nii alustasin kirjutamisega. Ütlesin isale, et kui oleme jõudnud Ameerikasse, tahan uurida, mis meiega ja Eestiga juhtus, miks see kõik nii laks.
Olin peaaegu viisteist, kui USA mereväe transportlaev möödus vabadussambast New Yorgi sadamas. Vaatasin hommikuudusse uppuvat kuju ja pilvelõhkujatelinna siluetti. Tuli meelde Tallinna siluett, millest laev oli eemaldunud peaaegu täpselt viis aastat varem. See moment tuletas meelde, et olime poliitilised põgenikud, mitte seiklejad dollaritejahil. Taustal rusuv minevik, ees tundmatu tulevik. Olime kaotanud oma kodumaa. Need mõtted rõhusid tuntavalt mu vanemaid. Nemad ei kohanenud kunagi Ameerikaga. Nad olid tänulikud kõige eest, mida Ameerika pakkus, vabaduse eest elada nii, kuidas tahad, rääkida, mida soovid. Kõik teed olid lahti, aga midagi jäi puudu. See oli kannatav kodumaa. Vennal oli ka veidi raske kohaneda, ta oli kolmekümne lähedal.
Saabusime Ameerikasse nn “Displaced Persons” seaduse alusel, mille kongress oli vastu võtnud ja president Truman allkirjastanud. See seadus lubas siseneda üle kahesaja tuhandel põgenikul. Elamis- ja tööloa nn “rohelise kaardi” näol saime kohe ja viis aastat hiljem olime USA kodanikud. Kodanikuks saamisel nõuti meilt inglise keele oskust ja USA ajaloo ning poliitilise struktuuri tundmist.


"Orava" skaudisalk, keskel Vello Ederma, 1948 Ambergi põgenikelaager.

Keegi meist ei andnud alla

Minul oli kohanemine lihtne. Ameerika on nooruslik maa. Aastaga oli keel suus. Osalesin skautluses. Keskkoolis võeti mind kohe “kampa.” Valiti õpilaste poolt õpilasvalitsusse. Asusin kooli ajalehe toimetusse ja minust sai selle juhtkirjanik. Olen kindel, et sel ajal oli mu kooli leht ainuke USA-s, mille juhtkirjad olid otseselt antikommunistlikud!
Koolis lasti mul “hüpata” kaks klassi üle, sest olin põgenikelaagri Eesti koolis juba õppinud aineid, mida alles käsitati USA kõrgemates klassides. Minu koolikirjandid, ükskõik mis aines, olid Eesti saatuse kohta. Tuletades meelde lubadust isale, hakkasin uurima kommunismi. Üha rohkem adusin, et linna raamatukogud olid täis nõukogude propagandat. Seda leidsid ka paljud eestlased, kes said tööd raamatukogudes. Kuid meie ei laskunud raamatupõletamisele. Tuli lihtsalt hoolitseda selle eest, et ka pagulaste kirjutatud inglis- ja ka eestikeelsed raamatud leiaksid tee raamatukogudesse.
Kuigi algelise inglise keelega, kutsuti mind juba kuueteistaastaselt kõnelema ärimeeste lõunatele Kiwanis ja Lions klubides. Rääkisin neile oma kogemustest kommunismi all. Kord ühes kirikuklubis tõusis üks vanem daam ja ütles, et ma valetan! Venelased on meie suured sõbrad ja liitlased, ei usu, et nad on nii hirmsad. Vastasin, et kui ei usu, minge ja elage seal! Jäi vait. Kuna esitasin konkreetseid näiteid, usuti mind. Ei läinud palju mööda, kui ameeriklased hakkasid aru saama, et minusugused räägivad tõtt. Berliini õhusild, riigipööred ida-Euroopas ja šokk, et valitsus Washingtonis on täis nõukogude spioone või kaasajooksikuid, avas silmad. Siis tuli Korea sõda. Mitmed minu koolikaaslased läksid vabatahtlikult sõjaväkke, et sõdida Koreas. Hiljem tänasid mind, et olin rääkinud tõtt ja avanud nende silmad.
Tuli jälle üks pöördeline moment. Lugesin palju ingliskeelseid raamatuid ideoloogilisest võitlusest USA-s kolmekümnendatel ja neljakümnendatel aastatel. Sain esmakordselt teada, mis oli mu kaasmaalaste saatus Eestis. Sisenes süütunne, et mina elan vabaduses ajal, kui nemad ägavad kommunistliku hirmu- ja terrorireziimi all. Nii nagu paljudel teistel eestlastel Ameerikas, oli mulle mu tulevik selge. Tuli aidata Eestit ja eesti rahvast.

Tuli end üles töötada

Nii nagu meiegi, tulid kõik eestlased Ameerikasse ilma mingi varata. Tuli otsast alata, ei mingit riigi hoolekannet, ennast tuli ise üles töötada. Töö kõrval õitses eesti kultuur: laulukoorid, orkestrid, rahvatants, igat sorti klubid jne. Võitlejate ühingud. Kultuuriklubid. Kirikud. Näitused ameeriklastele. Lastele täienduskool. Vabariigi aastapäev oli tähtis sündmus. Pandi raha kokku Eesti Majadeks. Rahvuskomitee välisvõitluseks vaba Eesti eest. Loogiliselt järgnesid koostööd lätlaste ja leedulastega. Esindasin eestlasi Marylandi Balti Komitees. Nii isa kui vend kui mina olime Baltimore´i Eesti Seltsi juhatustes. Tudengina astusin Eesti Üliõpilaste Seltsi, olin kohaliku koondise kirjatoimetaja ja esimees.
Peaaegu kõik minu kirjatööd Washingtoni ülikoolis olid uuringud kommunismist, Balti riikide anastamisest jms. Stalini surm oli rõõmupidu. Ungarlaste ülestõusu ajal korraldasime demonstratsioone ja rongikäike läbi Washingtoni. Ühel õhtul klassist tulles tundus, et mul on “saba” taga. Sama kordus mitme nädala vältel. Nõukogude saatkond jälitas mind hirmutamiseks, et jätaksin kõned. Sain neist lahti, kui ülikool teatas FBI-sse ja nemad käskisid saatkonnal hirmutamise lõpetada.
Peale ülikooli olin sõjaväega Saksamaal. Hiljem ohvitserina reservis. Sõjaväes pidasin jälle loenguid kommunismist ja näitasin meestele filme Ungari ülestõusust.
Kuna olin ülikooli lõpetanud rahvusvahelise kommunikatsiooni ja ajakirjanduse alal ja teinud tööd Ameerika Hääle Eesti osakonnale, oli loogiline, et lähen peale sõjaväeteenistust tööle AH-sse. Nii veetsin järgmised kolmkümmend neli aastat, esimesed kakskümmend kolm Ameerika Hääles ja viimased üksteist USA informatsiooniagentuuris Balti ja meedia eksperdina. AH allus infoagentuurile. Ameerika Hääles olin Eesti osakonnas, uudiste keskosakonnas peamiselt Euroopa uudiste toimetajana ja lõpuks Euroopa osakonna asedirektor. Mulle allusid seitseteist Euroopa keelt, nende hulgas eesti, läti ja leedu keelteosakonnad.
Peale pensionile minekut valiti mind Rahvuskomiteesse, olin selle abiesimees. Sealt hüpe Ühendatud Balti Ameerika Komiteesse, kus olin kolmel korral esimees. Sel ajal juhtisin Ameerika baltlaste lobitööd Balti riikide ühinemiseks NATO-ga. Kui ma jälgisin külalisena Balti ja teiste riikide ühinemistseremooniat NATO-ga Valge Maja murul, valdas mind rahuldustunne. Olin täitnud ülesande, mille olin endale esitanud. Olin täitnud lubadused isale, kellele võlgnen palju.
Kuid kõige juures tuleb meeles pidada, et selles suures töös Eesti ja eesti rahva eest osalesid peaaegu kõik Ameerika eestlased, igaüks omas kohas ja omal viisil. Keegi meist ei andnud alla.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv