Kultuur ja Elu 3/2004


Kultuur ja Elu 2/2004

 

 

 

 Endised vabadusvõitlejad Lihula mälestusmärgi auseisakus. Foto Riccardo Rand.

Eesti Vabariigi kodaniku Holger Kaljulaiu
avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile Arnold Rüütlile

Austatud presidendihärra!

Lugesin tänase Postimehe (07. 09. 2004) esiküljelt, et Te taunite midagi, mis läinud nädalal Lihulas juhtus. See taunimisväärt asi ei ole aga mitte sünge septembriõhtu Lihulas ja mitte hambuni relvastatud eliitüksusega Lihula rahva vastu läinud valitsusvõimude käitumine, vaid hoopistükkis tolsamal õhtul röövitud ausamba…rajamine – ja ainult! Ja see ongi kõik?

Teie usutlus samale lehele seisab kõrvuti julmavõitu lähiminevikku – minule eelkõige Tartu 2. veebruari teisipäevaõhtut AD 1988 – meenutava fotoga, kus plastkilpide taha varjuvad – võimu näotust kuritarvitusest vapustatud ja meeleheitel kodaniku eest – kiivrites, kumminuiadega, gaasiballoonidega – igasugu erivahendite, nagu ründekoer vms totalitaarriike sümboliseeriv kaasa arvatud – ülevarustatud üksused, mis – nagu me kõik väga hästi neljapäeva, 2. septembri AD 2004 sündmusteõhtu videokroonikast teame – valmistusid sel hetkel ründama relvitut rahvast…

Hüüdlausega: “GAAS JA KUMMINUIAD VABAKS!”
Bolševismi vastu võidelnute monumendi rajamine Lihulasse ei olnud – Teie sõnu Postimehe järgi osundades – õnnestunud ettevõtmine. Sellest samast räägite ka intervjuus Postimehe ajakirjanikele. Kuid ilmsikstulnud peksujulmus või nende inimeste veristamine, kes oma vallakalmistu juurde püstitatud ausamba ümber toimuvat jälgima kogunesid ja samba ennekuulmatut kaaperdamist ka takistada püüdsid – sellest kõige kohutavamast lähete Teie, hr Arnold Rüütel, mööda vaikides, nagu ei oleks midagi sedavõrd hullumeelset üldse juhtunud!

Ent just neid aegu AD 1988 ja AD 2004 võrreldes paistab mulle, et Tuleviku Taassünd on Teie autobiograafiat parafraseerides asendunud Mineviku Kordumisega.
Kuna Te nüüd jõulist poolehoiu avaldate ettevaatlikkuse lõpetamisele Eesti iseseisvuse taastamise aja uurimisel, siis lubage meenutada: kõik see on juba olnud. Me nägime seda veel siis, kui julgesime taas iseseisvuse poole sammuma hakata. Lubage meenutada, et Teie, hr Arnold Rüütel, olite aastail 1964-1990 sellesama bolševistliku partei liige, mis toona taasiseseisvumise vastu oli. Nii et ka hukkamõist, mille Te pigem poliitilisel kui esteetilisel ajendil veebruaris 1988 kodanliku vabariigi ja septembris 2004 bolševismi vastu võidelnute monumendi vastu tegite, on mõlemal puhul igati mõistetav. Ma ei leia ühtlasi, et täna oleks kohatu meenutada Teie omaaegse presidendivalimiste rivaali Rein Taagepera sõnu, kes nimetas Teid Juri Andropovi kandidaadiks presidenditoolile, sest just too kurikuulus mees istutas ju Teid bolševike poolt anastatud EV presidendilossi Kadriorus.

Mälestusväärse laupäeva, 20. veebruari õhtul 1988 ütlesite oma telekõnes järgmist: “Siin (– EKP Keskkomitee büroos? –) on igal realistlikult mõtleval inimesel selge, et mingit tagasiteed kodanliku Eesti Vabariigi juurde ei ole ega saagi olla, sest see käiks ju vastu meie (– paljurahvuselise nõukogude? –) rahva praegustele olemuslikele majanduslikele ja sotsiaalsetele huvidele.” Seda rääkisite Te hiljutise Tartu rahu aastapäeva sündmustiku järel ja 24. veebruari eel, seega sarnaste, lähipäevil aset leida võivate sündmuste kartuse pärast – kuid ilma neid mainimata –, sest siis esindasite Teie, hr Arnold Rüütel, kõigest salatsevat võõrreþiimi ja Kremlile truualamlikku nukuvalitsust, kelle pahameele teenisid toona, minu arvates auga ja põhjendatult, välismaised – nagu Te oma telekõnes toona väitsite – propagandakanalid ja USA mõned poliitikategelased.

Aga kas praegu on midagi teisiti?

Aastal 1988 ei lasknud mõnetuhandeline rahvahulk Tartus oma närvidel katkeda. “POJUT ESTONSKIE NACIONALISTICESKIE PESNI!” – oli kõige levinum raport võimuesindajate operatiivside kaudu ja sealsamas kostis võõrkeelseid appikutseid pealetungiva rahvahulga seda või teist läbimurret maha suruma. Kiivrite, kilpide, kumminuiade, koerte, hulga erisõidukite ja linnaliinidelt kõrvaldatud autobusside poolest ülihästi varustatud relvakandjad nabisid eelkõige neid, kes tahtsid jõudemonstratsiooni kiuste siiski selle hoone juurde pääseda, kus 68 aasta eest oli sõlmitud Eesti ja Venemaa rahuleping. Nukuvalitsejate hirmuga oli seletatav ka, mispärast sattus kurjade kaheksakümnendate poliitilise vägivalla tipp just veebruarikuule 1988. Toonase MRP-AEG Infobülletääni andmeil juhtis 2. veebruari miitingu mahasurumist Teie parteibüroo kaaslane – Indrek Toome, juhtis KGB kohalikust kontorist samal Vanemuise tänaval… Tartu rahu aastapäeva miitinguks soovi avaldanud isikud olid saadetud kaheks (!) kuuks Eestist välja võõrväe reservõppustele, mis oli preventiivne kohtuväline repressioon ja millele 2. veebruari õhtul kohapeal järgnes peaaegu valimatu vahistamislaine.

Siis püüti väljakuulutatud miitingupaika tungivat rahvast kaitsekilpide piiramisringi haarata, haardesse jääjaid peksti jalgade, kumminuiade ja rusikatega… Lõppvaatus oli Raekoja platsil… Saabus umbes paarisajameheline kilpide ja kumminuiadega kiivrikandjate vägi… Rihma otsas talutati lõrisevaid teenistuskoeri. Rahvale anti paar minutit täitmaks laialimineku käsku. Et keegi äraminekuga ei kiirustanud, tungiti inimeste kallale ja aeti nad laiali. Kes jalgu jäid või kukkusid, said kumminuia – ning jalahoope, paljud said koertelt pureda. Tartu kesklinnas nabiti kinni kakskümmend kuus inimest, kellele rahuaastapäeva südaööni räiget sõimu ja karistusi jagas kohtunik Uno-Peeter Rahi. Rahatrahvi või kuni poolekuise aresti sai üheksa 15 – 50-aastast isikut: Kert Paimets, Urmas Volkov, Aksel Susi, Raivo Silla, Enn Tereping, Rein Vanja, Johannes Sirel, Endel Ratas ja Erik Udam.

Tol korral aset leidnud võimu ja rahva verisevõitu vastuseisu ajal võimu juures olles vaikisite Teie, hr Arnold Rüütel, kõigest toimunust samamoodi kui täna, suunates tähelepanu teisale, Teile kindlasti palju tähtsamaile asjule, toona – Eesti Vabariigi taunimisele, mida te bolševistliku terminoloogia kohaselt kodanlikuks nimetasite, kuhu tagasipöördumine Teie tollase ennustuse järgi polevat olnud võimalik…Nüüd näeme, et oli…Ehkki peab vist tunnistama, et me ei jõudnud kodanlikku vabariiki ses tiivustavas mõttes, mida võiks tähendada meile tsiviilühiskond, kus riik vaid rahvast teenib, mitte vastupidi, kus valitsusvõimud ei salatse, ei põlasta ega tümita kedagi, igatahes mitte oma rahvast…

Nüüd räägite Postimehele, et meil tuleb eesti rahva keerulist saatust väsimata selgitada nii üksikisikutena kui riigi tasandil, kõnelete korduvalt oma selgitustööst ja sellest, kuidas Te justkui püüaks midagi maailmale selgitada. Aga näib, et midagi sellist tegelikult pole olnud…

Esiteks. Seda pole teinud hr peaminister Juhan Parts, kelle väitel ei sobivat tal Venemaaga sõnasõda pidada. Kas saab aga tänapäeva riigimees olla meedia ja poliitika asjades nii mõistmatu? Loota sõbramehejutule paari riigipeaga läänes ja mitte näha, kuidas idast neid propagandasõjas mõjutatakse?! Mitte märgata Moskva ponnistuste tagajärgi Lääne meedias, mis sealset avalikku arvamust – ja demokraatia tingimustes paratamatult ka sealseid valitsusvõime mõjutavad, on väga lühinägelik ja rumal. Ja kui sama ettenägemise puue ei lase märgata, et tants ammu Moskva pilli järgi käib, siis see on rumalus ruudus.

Teiseks. Ka Teie, hr Arnold Rüütel, pole seda minu arust teinud. Ei aastast 2001, mil Te EV seaduslikuks presidendiks saite, ega aastail 1995–1999, kui oli võimul valitsuskoalitsioon, mille esimees olite Teie, hr Rüütel.
Kui Te 1988. aasta 20. veebruari õhtul Eesti TV-s sõna võtsite, siis selle kõnega märkisite maha ka külma sõja liini, mis juba toona ei käinud enam raudeesriiet pidi, vaid jooksis nii sees- kui väljaspool Vene impeeriumi, kulgedes ammu mitte riigipiire pidi, vaid kõikjal üleilma ja otse Eestiski: ühel pool külma sõja rindejoont olid impeeriumi alalhoidvad ja teisel Eesti Vabariigi taastamist lootvad inimesed; piir kulges ühelt poolt sovetliku väärajaloo ja teisalt ajaloolise tõe taotlejate; nii-öelda realistlike sotsialismitoetajate ja teisalt kodanlikku korda ihkavate ebarealistide; koloniaalse venestamise ja teisalt rahvusriigi õigustajate vahel… Ja lubage rõhutada, et Teie olite siis veel vastaskaevikus, eesti rahva ja nende oma riigi vastaste poolel. Kuid juba siis tegite selle kõnega, aga kindlasti meie kõigi õnneks, tähtsa ülestunnistuse – et Kreml ja tema esindajad peavad külma sõda Eesti rahvaga.
See TV-pöördumine näitas toona, kui hädine 1988. aasta alul oli kõigi meie aim perestroika motiividest ja võimalikest järelmeist. Kuna sama aasta teine pool Teid ja teisigi Eesti võimureid sundis järgima alt tulevat üldrahvalikku survet – nn laulvat revolutsiooni, siis tähistas see aasta ka üliolulist pööret toonase reþiimi olemuses ja seda legitiimsuse poole. Varsti tuli paljudel äsjastel võõrvõimu eestkostjail endi sõnu süües omariikluse atribuute tunnistada ja peaaegu kannapöördelt vaadata hoopis, kuidas rahvuslikke pürgimusi õigustada – ka Kremli ees… Teie, hr Arnold Rüütel, mäletate seda kindlasti sama hästi ja kindlasti paremini kui allakirjutanu.

Tänasel päeval meeldiks mulle ja loodetavasti ka ülejäänud eesti rahvale, kui Teie üleskutse lähiajaloo julgeks selgitamiseks selle ajaga algaks, mil bolševike partei liikmed – ja seda enam niisuguse NLKP ja EKP keskkomiteede ja Eesti NSV nukuparlamendi esimehe ja N Liidu asepresidendi positsiooni ja kogemusega liige nagu olite Teie – elasid veel parteilase elu… Ajast, mil bolševistlik totalitaarvõim oli veel tugev ja bolševike kilp ja mõõk – KGB – hoogsalt tegutses…
Rääkige sest ajast ja tehke seda kõigi kuuldes, sest ei Teil ega teistel ole põhjust enam tunda hirmu oma elu või tööga riskides…

Mulle meeldiks ka, kui Teie, hr Arnold Rüütel, valgustaksite praeguse reþiimi telgitaguseid. Sest rahvakartus ja valelikkus, mida Eesti viimaste nädalatega oma valitsusvõimudelt näeb, on paraku puuduliku legitiimsuse tunnused.
Valgustage meid, EV kodanikke, sest erinevalt Teist – meie ei tea, millist salaüritust praegune reþiim parasjagu – kabinetivaikuses ja kardetavasti taas kellegi võõra pilli järgi ning küllap ka ühiskonna võimalikku vastupanu ette aimates – kavandada võib. Palun mõelge sellele, mispoolest minule või teistele kodanikele Rüütli-Partsi-Antropovi praegune reþiim peaks näima 1980. aastail kehtinust paremana.

Ikka veel lugupidamisega,

Holger Kaljulaid
EV kodanik


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv