Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 


Edmund Valtman –
mees, kes joonistas Ameerika presidente

tekst: HEIKI RAUDLA


Edmund Valtman joonistuslaua taga, Hartford Times, 25. aprill, 1972.a.

2004. aasta veebruaris ilmus Eesti Ekspressis nimekiri sajast eestlasest, kes on kõige rohkem muutnud maailma. Nende seas oli ka ainsa eestlasena Pulitzeri preemia (1962) saanud karikaturist Edmund Valtman, kes tähistas tänavu 31. mail USA-s Bloomfieldi lähedal Duncasteris oma 90. sünnipäeva.

Kummalisel kombel tunnevad Valtmani loomingut Eestis vähesed, ehkki taasiseseisvunud Eestis on ilmunud temast õige mitu artiklit ja tema karikatuure on olnud võimalik näha isegi paaril isikunäitusel. Praegusel karikatuurimõõnasel ajal, kus Eestis isegi karikatuuriajakirja ei ilmu, on seegi asi. Kaks-kolmkümmend aastat tagasi võis Valtmani poliitilisi karikatuure näha ligi 100 riigi ajalehtedes. Loomulikult mitte ENSV-s.
Vanemad inimesed teavad hoopis rohkem tema venda Helmutit, kes joonistas HAVE nime all samuti karikatuure. HAVE hukkus 6. jaanuaril 1943 Velikije Luki all. Samuti tuntakse kunstiringkondades Edmund Valtmani kõige vanemat venda Felix Randveret, kes sai tuntuks raamatute illustraatorina.
Kes on siis Edmund Valtman ja miks on tema nimi kirjas enamikes maailmas ilmunud karikatuurientsüklopeediates?
Edmund Sigfried Valtman (enne eestistamist Valdman) sündis Tallinnas pagari peres. Isa Johannes oli hea kondiiter ja rakendas oma ilmset kunstikalduvust peamiselt jõulupräänikute ja piparkookide dekoreerimisel. Viimaste puhul lõid lapsed agaralt kaasa ja ehk sealt tekkis poistel esimene huvi kunsti vastu.
Edmundi kunstihuvile lisasid hoogu ka paljud kunstiraamatud ja ajakirjad (Punch, Simplicissimus jt), mida vanemad vennad sageli koju tõid. Noor Edmund oli innukas Gori, Krusteni ja Hindrey karikatuuride jälgija, eeskuju ja huvi pakkusid ka Gulbransson, Grosz, Law jt. Tasapisi püüdis Edmundki kõverjooni paberile vedada.
Kooliteed alustas ta Westholmis, kuid juba esimese klassi poole pealt tuli jätkata Türi koolis, sest isa pagariäri pankroti tõttu kolis perekond Türile. Mõne aja pärast jätkas Edmund taas Westholmi koolis, kuid 1925. aastal oli ta Türi koolis tagasi, sest isa leidis taas tööd just Türil.

Valtman avas Viljandis karikatuuripuhveti

1927-1928. aastail jätkus Edmundi koolitee Viljandis Adamsoni koolis. Vend Helmut oli saanud ajakirjaniku ja karikaturistina tööle Sakalasse. Edmund aitas vanemal vennal karikatuure linooli lõigata. Aastail 1929-1930 õppis Valtman Viljandi Maagümnaasiumis.
Seda aega meenutab ta oma memuaaris 2004. aastal: “Minu klassijuhatajaks oli Vana Pehme (Valter Tekkel) ja tema pea ning nägu olid nii tugeva karakteriga, et hakkasin temast kohe karikatuuri joonistama ja võiksin seda vast praegugi peast joonistada. Ma arvan, et sealt mu huvi algas karikatuuri joonistamiseks.”
Soov karikatuure teha süvenes ja Edmund hakkas oma pilte mitmele poole saatma. Esialgu tulemusi polnud. Esimene suurpäev saabus aga 31. mail 1931, mil ajakiri Laste Rõõm avaldas Valtmani neljast pildist koosneva pildiseeria “Juku Väntavell ja uksekell”, kus väike poiss riputab välisukse traadiga tõmmatava kella külge kondi ja läheb ise nurga taha vaatama, kuni koer tuleb. Selle pildi ilmumist on Valtman pidanud siiamaani oma kõige paremaks sünnipäevakingiks.
1930. aastal on Valtman tagasi Tallinnas ja jätkab õpinguid Gustav Adolfi gümnaasiumis, mille lõpetab 1934. aastal. Sundaega teenis Valtman Viljandis, seejärel on taas Tallinnas, kus ta leidis tööd 1939. aasta lõpuni Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses stenografisti ja joonestajana. Huvi kunsti ja karikatuuri vastu püsis ja noor Valtman illustreerib joonealuseid ja avaldab oma töid mitmetes ajalehtedes ja ajakirjades: Nool, Sõdur, eelkõige aga Tallinna Postis.
Samal ajal jätkas ta kunstiõpinguid Roman Nymani joonistamis- ja maalimiskursustel, lisaks sellele käis veel kujur Ferdi Sannamehe juures akti joonistamas. 1935. aasta oktoobris ilmus Valtmanilt Olionis varjunime Edmund Vallot all isegi väike novellike pealkirjaga “Kärbsed liimil”. Hiljem kasutas Valtman Valloti nime üsna sagedasti.
1940. aasta algul sai temast lühikeseks ajaks joonestaja Vabadussõja Ajaloo Komitee Töökomisjonis.1940. aasta kevadel on Valtman taas Viljandis ja töötab algul 4. diviisi staabis joonestajana, seejärel Viljandi linnavalitsuses ja mõnda aega ka Viljandi maavalitsuses, tegeldes peamiselt joonestustöödega.
Ehkki aeg karikatuuride joonistamiseks polnud just sobiv, avas Valtman koos Jokiga (Henn Arvo) 1941. aasta lõpul Viljandis Lossi t. EVE hotelli vastas nn karikatuuripuhveti, kus iga soovija, kaasa arvatud Wehrmachti sõdurid ja ohvitserid, said endast lasta šarþe teha.

Koos Goriga karikatuure tegemas

1942. aastal kutsuti Valtman palgaliseks karikaturistiks Tallinnas ilmuva Eesti Sõna juurde. Et sealne õhkkond kujunes peatoimetaja arusaamade tõttu pinevaks, asus Valtman 1943. aastal tööle Maa Sõna juurde. Seal tutvus Valtman Goriga, kes oli just äsja vangistusest vabanenud. Gori suhtus noorde karikaturisti nagu kaitsealusesse ja andis sageli asjalikku nõu.
21. septembril 1944 lahkus Edmund Valtman koos abikaasa Helmiga peaaegu et viimase laevaga Eestist. Aastad 1944-1949 möödusid peamiselt Geislingeni põgenikelaagris Saksamaal. Valtman jätkas oma katkenud kunstiõpinguid, osales mitmetel kunstinäitustel ja saatis kaastöid ajalehtedele Eesti Post ja Pildipost ning illustreeris mitmeid lasteraamatuid (“Eesti rahva ennemuistsed jutud jpt.”)
1949. aastal õnnestus Valtmanidel emigreeruda USA-sse. Esimesed kaks aastat möödusid väikeses kohas nimega Little Silver sponsor Donald E. Lawesi juures, kus tuli olla aednik ja töötada loomatoidu- ja söelaos. Tööst vabal ajal joonistas ta karikatuure, saates neid nii kohalikele kui suurtele New Yorgi ajalehtedele. Tulemus oli null.

Valtmanist saab Ameerika karikatuuri uuendaja

Juhuslikult sattus ta 1951. aasta suvel Hartfordi. Linn meeldis ja Valtmanid otsustasid sinna elama jääda. Viljandis sündinud ja Tallinna konservatooriumis Artur Lemba klaveriklassis pianistihariduse saanud Helmi sai õige pea tööd kindlustuses, andes nii abikaasale võimaluse oma annet arendada. Edmund jätkas katsetusi karikatuurialal. Ka siin ei näkanud algul. Siis aga tuli läbimurre.
Seda meenutab Valtman järgmiselt: “Joonistasin ajaviiteks mõned karikatuurid, et kätt vormis hoida. Siis aga tuli ühel päeval mõte näidata neid kohaliku ajalehe Hartford Times’i toimetuses. Sain väljaandja jutule. Too vaatas neid ja jäi rahule. Kuna aga peatoimetajat ei olnud, siis paluti mõne päeva pärast tagasi tulla.
Järgmine kord oli peatoimetaja kohal. Sain prooviülesandeks joonistada neli šarþi fotode järgi. Kui need paari päeva pärast ära viisin, oli peatoimetaja väikselt üllatunud. Seejärel sain teise töö: teha tubakalõikuse pidustustest karikatuur.
Tegin siis midagi päevakohast ja järgmisel päeval asusin kolmekuuse katseajaga toimetusse tööle. Kuu aja pärast aga öeldi, et mind on tööle võetud alaliselt.” Huvitav oli seejuures, et toimetuses oli üks karikaturist, kes joonistas kohalikel teemadel, juba olemas.
Valtmani karikatuurid ja šarþid hakkasid üsna pea populaarsust võitma. Iga päev tuli teha üks karikatuur ja nii aastast aastasse. Varsti hakkasid tema karikatuure avaldama New York Times, Washington Post, Time jpt. Sõjajärgne karikatuur Ameerikas oli mõnevõrra ühekülgsem ja rohkem traditsioonide küüsis kui Euroopas ja nii sai Valtmanist ka Ameerika karikatuuri uuendaja, kes tõi sisse mitmeid muutusi, sealhulgas kolmeveerulise karikatuuri asemel hakkas ta kasutama viieveerulist. Ta osales mitmetel vaba maailma karikatuuride ühisnäitustel ja 1961. aastal pani välja juba oma esimese näituse Hartfordi linnaraamatukogus.


1962. aastal Pulitzeri preemia saanud pilt Fidel Castrost, all tekst: “Mida teie vajate, mees, on revolutsioon nagu minu oma.” Ilmus 31. 08. 1961 ajalehes “Hartford Times”.

 

Pulitzeri preemia esimesele eestlasele

Pingeline loominguline töö ei jäänud tulemusteta. 1958. aastal sai ta National Safety Awardi. 1962. aasta mais aga USA tunnustatuima ajakirjandusauhinna Pulitzeri auhinna 31. augustil 1961. aastal Hartford Timesis ilmunud Fidel Castro teemalise karikatuuriga.
Hartfordi klubis sel puhul korraldatud lõunasöögil ütles Valtman: “Kui ma kuulsin, et komitee otsustas mulle preemia anda, oli ma uhke ja õnnelik. Ma arvan, et see olin tähtsaim sündmus mu elus. Ma olen uhke, et tulles väikesest Eestist, sain ma sellise au osaliseks. See on märk, et ma olin võimeline andma midagi Ameerikale tagasi.”
Kõrvuti karikatuuridega jätkas Valtman ka maalimist, tegeles isegi skulptuuri ja luuletamisega. Paljud Valtmani karikatuurid leidis oma vaimuka lahenduse ja hästi tabatud sarnasuse tõttu tee paljudesse USA muuseumidesse ja erakogudesse, nende hulgas ka Ameerika presidentide Trumani, Eisenhoveri, Nixoni ja Johnsoni omadesse.
Töö Hartford Timesi juures kestis 1975. aastani, mil Valtman hakkas tööle vabakutselise karikaturistina. Tema tööd olid nõutud ja Saksamaal asuv sündikaat levitas neid innukalt üle kogu maailma.

Eesti ei unune

Valtman pole unustanud oma sünnimaad Eestit. 1992. aastal külastas ta ligi 50 aastat hiljem taas oma kodumaad.
2002. aastal annetas ta 50 000 dollarit Eesti rahvuskultuurifondile, et sellest summast loodaks kaks uut allfondi (esimene Helmi Valtmani nimeline ja teine Edmund Valtmani nimeline) Eesti Muusikakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste toetamiseks.
Valtman on kirjutanud ka õige mitmeid pikemaid artikleid karikatuurist. Ta on kirjutanud: “Karikatuuri võib vaadelda kui läätse, mis koondab ühiskondlike sündmuste kiiri ühte tulipunkti ja sel teel võib olukorra selles punktis kõrvetavalt kuumaks ajada. Kui traditsiooniline karikatuur oma lihtsas otsekohesuses pani sõrme otse mädapaisele ega jätnud kahtlust, milles kogu karikatuuri moraal seisis, siis tänapäeva moodne karikatuur eelistab jätta järelduse tõmbamata ja jätab vaataja hooleks i-dele punktid peale panna.”
Praegu pensionipõlve pidav Valtman ei joonista karikatuure ega šaraastale enam õige mitu aastat. Küll aga loeb ta palju (alles hiljuti Martti Turtola raamatut Konstantin Pätsist), teeb vahetevahel maale ja skulptuure ning kirjutab memuaare oma pikast ja huvitavast elust. Viimase kohta arvab Valtman küll, et ta mälu on viimasel ajal nagu sõelapõhi, aga siis leiab, et kui midagi meenutama hakkad, hüppavad mõned asjad kusagilt iseenesest välja.
Karikatuur on tema hingesopis aga alati alles. Kui talt kord küsiti, miks valis ta just karikaturisti raske tee, vastas ta, et teisiti ta lihtsalt ei saanud toimida ja nii see pidigi minema.
Mida soovida Eesti kõige kuulsamale karikaturistile? Tervist ja elurõõmu lisaks erksale mõttele, mis ei sõltu temasuguste meeste puhul ei vanusest ega kohast.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv