Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 Rahvalaulik Lääne Liisi oma uhkemates undrukutes. Paljasmaal, 1972.

Tänu tulehoidjale

tekst ja foto: Anne Klaassen

Läheneb suvi – laulupidude ja folklooriürituste aeg. Ettevalmistuste kõrval oleks kohane meenutada neidki tegijaid, eestluse tallel hoidjaid, keda Aeg endaga viinud. See lugu on rahvalauliku ja suguvõsauurija Lääne Liisi mälestuseks.

Eesti maarahvast on ikka kutsutud talunimede järgi, mõnda silmapaistvamat ehk ka külanime järgi. Hoopis vähesed on aga tuntuks saanud terve maakonna nime järgi, nii nagu Lääne Liisi. Sellise mõtte ütles tunamullu 5. oktoobril Kirbla kirikus peetud leinateenistusel Kullamaa kiriku õpetaja Ants Leedjärv oma lahkumiskõnes ühele suure ja vajaliku elutöö lõpetanud memmele. Lääne Liisit on mitmetes kirjutistes nimetatud rahvalaulikuks, ja see on õige, kuigi tema haare oli märksa laiem. Maaelu hallivõitu argipäevas püüdis ta hoida vaimutuld virgena. Oma missiooniks oli ta valinud rahvakultuuri, tarkuste ja teotahte jagamise lähemale ning kaugemalegi ümbruskonnale.

Lääne Liisi, pärisnimega Eliise Emmeliine Junts (sünd Klaassen), oli põline läänemaalane. Ühelt poolt Kihnu saarelt, teiselt poolt Vigalast pärit esivanemad olid paar põlve tagasi kolinud Kullamaale. Hiljem ostis isa Jüri Rõudest pool asundustalu ja sinna jäädigi pidama. 85 aastat tagasi, 1918. aasta kolmekuningapäeval sündinud Eliise võttis lapsena osa Rõude mõisa saalis peetud seltsipidudest ja muudest rahvaüritustest. Hiljem Haapsalus õppides köitsid teda rahvaluuletunnid, samuti kooli kutsutud Anne Vabarna, Torupilli Jussi jt esinemised. Sünnipärane musikaalsus ja hea mälu võimaldasid kõike ümbruskonnas nähtut-kuuldut meelde jätta, julgus ja tarmukus aitasid talletatut ka edasi anda, esialgu väiksemale, ajapikku ikka suuremale publikule.
Õige varakult avastas tütarlaps, et laulud ja leelod, tantsud, etlemised ja lehepillilood pakuvad rasketel aegadel hingetuge. Millal ta haruldase kunsti ära õppis, ei tea keegi, aga tema virtuooslike lehepillilugudega on hiljem avatud nii kohalikke kui ka üle-eestilisi laulu- ja tantsupidusid.
Huvi rahvakultuuri vastu ajendas Liisit ennast sel alal pidevalt arendama ja täiendama. See kõik toimus põhitöö – esialgu õpetaja-, pärastpoole postiljoniameti kõrvalt. Ta oli kodus sellistes valdkondades, nagu eesti rahvakalender ja rahvakombed, rahvausundid ja -pärimused, tavandid, rahvarõivad ja ehted. Ka rahvatantse ja -mänge mäletas ja tundis ta hästi. Palju ta omalt poolt lisas, pole teada ega olegi tähtis. Liisi hoolitses selle eest, et peetaks kinni pulma- ja matmiskommetest. Loitsudki ei olnud talle võõrad. Ja kes muu õpetas oma küla lapsi marti ja kadrit jooksma, näärisokku ja Tahma-Toomast tegema, kui mitte Liisi. Eriti meeldejääv oli näärisokk, Rõude rahvamajas korraldatud aastavahetuspidude lahutamatu osa. Alati leiti tulist tehatahtmist täis noor mees või poiss, keda sokuks maskeerida. Ja nalja sai kui palju.
Liisi teotahtest ja energiast sai hakatust ja hoogu Rõude külakapell, millega peale omakandi käidi esinemas Vabaõhumuuseumis, Leedus ja Moskvaski. Ta astus üles ka koos oma organiseeritud kohaliku noorteansambliga, samuti Kasari kooli õpilaste ansambliga, pajatades rahvapärimusi.

Liisi oli hea jutustaja, kirjutaja-luuletaja, käsitöömeister ja kunstnik. Loov vaim leidis endale tee igapäevaelu tuhandes pisiasjas. Sugulastele-tuttavatele saadetud tähtpäevakaartidelt leidsid saajad pea igakord uue, vaevu kaardile mahtuva luuletuse, milles vastava isiku eripära arvestades olid head soovid põimitud rahvuslike tavade ja kommete meenutamisega. Kes soovib saada ettekujutust Läänemaa rahvalauliku kirjanduslikest võimetest, see peaks lugema Eliise Emmeliine Juntsi omakäelist elulugu koos tema vaadete ja veendumuste kokkuvõttega, mis ilmus ajalehe Lääne Elu 2003. aasta 4. jaanuari numbris. Tema laule-lugusid on säilinud helikandjatel Eesti Raadio fonoteegis, samuti telefilmis "Jõuluõhtu vanas talutares".

Aastatepikkune tihe koostöö sidus Lääne Liisit rahvakunstiansamblitega Leigarid ja Leegajus. Koosesinemistel folklooriüritustel, hõimupäevadel ja rahvapidudel olid Liisi osaks omatehtud avaleelod ja humoristlikud vahepalad.
Lääne Liisi läks manalateele mullu 1. oktoobril, olles enne vana hea kombe kohaselt jätnud lähedastega jumalaga ning jaganud tütrele õpetussõnu, kuidas edasi elada.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv