Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 Väärikad mehed juttu puhumas: Vasakult Jaan Tõnisson ja Oskar Kallas J. Tõnissoni 70. sünnipäeval 1939. Foto: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline arhiiv.

Kas tema on teie kuningas?

tekst: VÄINO-JOHANNES SÕERDE

Mälestuskillu autor Väino-Johannes Sõerde (s. 1918) on üks vähestest veel elavatest 1941. aastal vahistatutest. Ta on Kirovi vanglas, Vjatka surmalaagris olnud väga lähedal peaminister Eenpalu, minister Ipsbergi ja kindralite Jaaksoni, Tõrvandi ja teistega. Sellest ajast on tallel mahukad mälestused, sealhulgas põnev kild riigimehest Jaan Tõnissonist.

Eellugu

1941. aasta 25. juuni ööl vahistati Tartus õigusteaduse üliõpilased Enn Reima, Boris Pastak ja meenutusridada kirjutaja. Kõik olime Tondi Sõjakooli lõpetanud noored reservohvitserid ja korp! Rotalia liikmed. Tartu vanglakambris kohtusin kriminaalprotsessi professori, Riigikohtu prokuröri Richard Rägoga. Alles oli ta mind eksamineerinud, nüüd aga olime koos rahvavaenlastena kongis, kus oli õhupuudus ja ruumi jätkus vaid põrandal külg külje kõrval kükitamiseks. Tartu vanglast evakueeriti meid 6. juulil loomavagunites Kirovi vanglasse. Loomavagunis oli 44 meest, kellest aasta hiljem Vjatka surmalaagris oli elus veel kolm. Olid surnud ka prof Rägo, Reima ja Pastak. Nad jäid puhkama igavesele unele maal, kus “nii vabalt hingata võib rind.”

Mälupilt Jaan Tõnissonist

Jaan Tõnisson oli Eesti Vabariigi suurmees, keda rahvas hellitavalt kutsus Koodi Jaaniks. Tema elusaatuse viimased päevad on kaetud udulooriga. On kirjutatud, et ta hukati Tallinnas 1941. aastal. On ka teistsuguseid teateid. Saatusekaaslane Ferdinand Nurme kirjutab (Luup 15. sept. 1997), kellega ilmselt olin Kirovi ühises vanglakambris 1941, et kohtus seal Jaan Tõnissoniga.
Mina isiklikult ei ole temaga koos olnud vangikambris ega sunnitöölaagris, kuid nägin teda Kirovi vangla õues. 1941. aasta juulis saabus rong loomavagunites veetavate Tartu vangidega oma lõpp-peatusesse Kirovisse. Kiirmarsil, saatjaks valvurite hõiked “kiiremini, kiiremini!” ja teenistuskoerte lõrin, aeti meid läbi linna. Oli ilus päikesepaisteline suvepäev. Tänavail jalutasid kergeis suverõivais inimesed. Imestunult jäid nad seisma ja vaatasid meid vaikides.
Enne kambritesse paigutamist suunati meid umbes viiekümnemeheliste rühmadena vangla müüride vahelisse siseõue. Seal kästi meid ringiratast jalutada. Käed tuli hoida selja taga. Ükshaaval käsutati meid ringi keskele, kus toimetati läbiotsimist. Korjati ära kellad, sõrmused, kammid ja püksirihmad. Püksinööbid ja haagid lõigati ära.
Ringi sees puitkastil istus Jaan Tõnisson. Mees, keda teadis iga eestlane kui tõe ja õiguse eest võitlejat. Ta oli ilmselt väga kurnatud ja haige. Küllap seetõttu lubati tal istuda. Isegi säärases olukorras oli vanas Koodi Jaanis midagi niivõrd suursugust – aristokraatlikku, et üks valvuritest küsis meilt: “Kas tema on teie kuningas?” See oli ainus kord, kui teda vangina nägin.
Hiljem kuulsin Kirovi vanglas, et ühel järjekordsel öisel ülekuulamisel oli Jaan Tõnisson tüdinenult öelnud uurijale: “Pange kirja! Mina, Jaan Tõnisson, tunnistan end süüdi. Minu süü on selles, et olen sündinud eestlasena.”
Kunagi kirjutas K. A. Hindrey Tõnissonist: ”…ja ainus tasu, mis sa saad on mullas natukene maad…”
Jäi ka see tasu, Eestimaa muld, temal saamata. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv