Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 Liisa Pakosta ja Mart Kalm telesaate MuinasTeeVee võtetel. Foto Ülo Josing.

Liisa Pakosta: “Rohkem tegutsemisjulgust!”

tekst: K&E

Endisele Tallinna abilinnapeale Liisa Pakostale (34) meeldib teha asju, mis parasjagu käsil. Olles suurest poliitikast taandunud, on ta seda tegusam ühiskondlikul rindel ja vist ainus endine Tallinna abilinnapea, kes tegeleb kultuuri- ja väärtusküsimustega.

Kui palun teid end iseloomustada, siis kes te olete?
Kunagi ütles paar aastat vanem koolivend minu kohta, et mul ei oleks vaja visiitkaardile muud kirjutada kui lihtsalt Liisa. Et sellega on kõik öeldud. Arvan, et ma olengi mina ise. Teen erinevaid asju, aga alati nii, nagu õigeks hindan. Kõikidest valikutest, mis elus on olnud, olen alati leidnud võimaluse valida ja teha, mis õigem on. Igast väljapääsmatust olukorrast on alati vähemalt kaks väljapääsu – see on elu moto.

Millised traditsioonid olete kodust kaasa võtnud?
Traditsioonidest olulisemad on suhtumised. Isa on väga positiivne inimene, kes on mind lapsest saati õpetanud, et kunagi ei ole otstarbekas virisema hakata, vaid otstarbekas on asjale lahendus leida ja edasi liikuda.
Teiseks on isa õpetanud seda, et tark ei ole mitte see, kes teab, vaid tark on see, kes teab, kust järgi vaadata. Ja et suurim risk on üldse mitte proovida.
Ema, kes on elukutselt arst, on mulle väga sügavat muljet avaldanud erakordse hoolivusega teiste inimeste suhtes. Mul endal on selles suhtes veel palju areneda.
Vanemad on mul väga keskkonnateadlikud. Näiteks kevadpühadeks munade värvimisel ei ole kunagi kasutatud keemiat. Ikka sibulakoored, pajuutud, lõngajupid – kõik, mis loodusest antud. Pühade nimel ei tohi ennast ära mürgitada. Sellest loomulikust ellusuhtumisest pean ma väga lugu.

On rahvuslik ilmavaade kodust saadud?
Kindlasti. Eriti jõuliselt isalt. Käisin Nõmmel lasteaias, mis asus natsionaliseeritud majas. Lasteaiakasvataja ütles meile mingil puhul enam-vähem nii, et vaadake lapsed, siin majas elas kuri kapitalist, kes töörahvast orjastas. Kui seda kodus ütlesin, siis isa ärritus. Oli juba õhtune aeg. Ta võttis mu käekõrvale, käisime mööda Nõmmet ja ta näitas erinevaid maju, rääkis inimestest, kes seal elanud, mida teinud, mida Eesti heaks teinud, mille poolest on nad olnud erilised ja ennastohverdavad, missuguseid väärtusi silmas pidanud. See jäi otsustavalt meelde. Seegi, et varasest noorusest on hästi suur huvi rahvakultuuri vastu, on kodust pärit ja tahaks selle ka oma lastele edasi anda.

Olete Isamaaliitlane. Kas teie arvates Isamaaliit tõuseb veel tuhast?
Arvan, et IL tulevik on ühinemine mõne sarnase maailmavaatega erakonnaga.

Res Publicaga?
Oma põhimõttelistelt alustaladelt ja Euroopa väljakujunenud poliitikamaastikul on IL ja Res Publica, aga ka näiteks Rahvaliit sarnased. Ühel on lihtsalt tugev turundusteenus ja teisel pole. Ise usun, et ühinemine juhtub pigem varem kui hiljem. See oleks ka väga mõistlik. Kipume oma riigi väiksust ära unustama. Kipume unustama, et me ei võistle omavahel, vaid Läti, Leedu, Soome ja Rootsiga. Eesmärgiks on ellu jääda ja paremini elada terves Eestis, mitte Põhja-Tallinna linnaosas või muus üksikus kohas.

Hetkel olete suurest poliitikast taandunud. Kuidas on seda liivakastipoksi kõrvalt jälgida, teades mängureegleid?
Tähtis on tööd teha. Hindan sellist tõdemust mitte ainult poliitikas, vaid kõikjal, kus midagi ära tehakse. Eestis on nii palju asju, mis tuleks korda teha. Kuid tegutsemisjulgust on liiga vähe ja probleemid tegelikult kuhjuvad. Inimestele sageli meeldib, kui midagi ei juhtu. On rahuliku tunde illusioon. Aga kui vaadata, mis toimub Eestis 10 või 20 aasta pärast? Kas jätkub see, et elatustase on madalam ja tehakse mitmeid asju rumalasti, oskamata kasutada ära võimalusi, mis meil on. Tahaks näha palju rohkem efektiivset tööd.
Avaliku sektori mõte on maksudest kogutud raha ära kasutada võimalikult paremal moel. Tehes seda paremini, kui inimesed üksikisikutena suudaksid. See tähendab suuri murdelisi projekte, mis hiljem tulu tagasi toovad. Sinna alla käib ka rahvuskultuuri hoidmine. Kui nii väikesel rahvakillul nagu eestlased ei ole rahvuslikku identiteeditunnet, siis tegelikult ei arene ka majandus – mis võib küll tunduda majandusinimestele lapsik ja kultuuriinimestele küüniline. Sest inimestel puudub eneseusk või usk paremasse tulevikku ja sellevõrra luuakse ja toodetakse vähem. Kõik need asjad nõuavad jõulisi samme ja põhimõttelisi valikuid.
Olgu näiteks kooliharidus, kus praegu kasvab koolist väljalangejate arv ja alkoholism, rahul pole ka õpetajad. Tooksin ühe võrdluse. 1937. aastal andis tollane haridusministeerium välja brošüüri, milles ta kurvalt annab aru, et 16 iseseisvusaasta jooksul on suudetud ehitada kõigest 399 uut koolimaja. Plaanid olid märksa suuremad. Praktiliselt igas linnas on uhke eestiaegne koolimaja, mida ei ole enamikel juhtudel tänase päevani isegi remontida suudetud, uue väärtustusega koolihariduse pealetulekust rääkimata. Vahe on selles, et Eesti Vabariigis tollel ajal oli haridus prioriteet mitte sõnades, vaid ka tegelikult. See tähendas, et koolid ja õppematerjalid tehti tõepoolest korda esmases järjekorras.

Ehk on asi vahepealses ajas, nõukogude mentaliteedis, mis on meid ära rikkunud?
Nii ongi. Aga meil ei ole kellelegi näpuga näidata, vaid kõik on täna meie teha. Mul oli hästi meeldiv kohtumine ühendusega Tegusad Eesti Noored, kes korraldasid Tartus väärtuskonverentsi. Väga meeldis, et noored ise püüdlesid, et mitte lihtsalt näidata, et õpetaja on halb ning et haridusministeerium midagi ei tee, vaid leida, mida me ise saame teha? Pakuti välja terve rida lahendusi. Aga kui nii suhtuks ellu terve ühiskond! Selline suhtumine, enda tunnetamine kogukonna vastustustundliku liikmena on olemas. Inimesed peaksid sellest nõukogude aegsest surutisest välja tulema, kuid kahjuks kantakse seda ükskõiksuse mõtteviisi edasi.
Väärtustan väga haridust, ükski muu asi ju riigis ja inimeste elus ei toimi, kui haridus ei toimi. See on kõige alus. Eriti meile omane haridus, mida kuskilt mujalt ei saa. On mõned asjad, mida ainult meie saame teada. Need puudutavad eesti keelt, rahvakultuuri, teadmisi kodukohast ja arusaamu näiteks kasvõi muinsuskaitsest või keskkonnasäästlikust mõtteviisist. Siin on iga kohalik inimene ise varakambri hoidja, tähtsaim teadlane ja arhivaar.

Kuidas saaks meie muinsustest ja rahvuskultuurist kujundada Eesti visiitkaardi? Tundub, et ei osata võimalusi täiel määral ära kasutada?
Olen selle küsimusega väga nõus. Kui eesti rahvas hommikul ärkaks ja vaataks helgel pilgul ringi, et meil on tõesti võimalusi, mida saame kasutada! Et me oleme ise head ja oskame palju teha, tarvis on vaid kättevõtmist. Olemasolevaid väärtusi tuleks igati maksimeerida, mitte tuulde lennutada. Olgu selleks või oskus kaltsuvaipu kududa. Mis Eesti rikkaks teeb, on just loomingulised, vahel ka talupoeglikud lahendused, mis on säästlikud ja efektiivsed. Inimlik kirg ei maksa midagi, aga koos eneseusuga on see väga väärtuslik tooraine, millega on võimalik palju teenida.

Tallinna endise abilinnapeana vaadates linnas toimuvat…
Siin ei toimugi ju midagi. Toimub selline üksikute pealispindsete küsimuste lahendamine, aga mitte tegus töine areng. Seda just suurte otsuste tasemel. Praegune linnavõim on lõpetanud rea meie projekte, mida enda omadena esitlevad. Olgu nt Nõmme ujula või Lasnamäe spordihall. Aga kus on need, mida alustatakse või tegema hakatakse? Ainuke asi, mida palavalt tervitan, oli Kalevi kommimuuseumi rajamine. Mehine samm! Muus osas on kõik väga vaikne. Aga see vaikelu hakkab kuskil 10 aasta pärast kätte maksma, kui selgub näiteks, et Helsinki või Stockholm on meist tublisti kaugemale arenenud.. Tekib küsimus, kui palju tegeleb linnavõim sisulise tööga ja kui palju propagandaga? Propaganda on tüütu, aga kui selle arvelt jääb veel hulk tegelikku tööd tegemata, siis on see ohtlik

Teil on inimesena, naisena ja emana olnud rasked ajad. Ilus muinasjutt, kus printsiks Toomas Uibo, sai otsa. Julgete olla Eestis ema?
Muinasjutt läks lihtsalt kahte eri teed ja Toomas on fantastiline isa! Minu arvates on väga tore ema olla. Olen väga õnnelik oma laste üle ja tahaks ikka veel lapsi. Lapsed ise annavad nii palju! Ema olemise vastutus annab mulle rõõmu. Antass’ kana, antass’ terä, ütleb vanasõna. Ja lõppkokkuvõttes elab Eesti paremini kui nõukogude ajal. Inimestele tundub, et nad elavad halvemini, sest naaber elab veel palju paremini. Tunnen sisemist vabadust ja kindlust ning olen väga uhke, et meil on oma riik, kus mu lapsed saavad kasvada. Olen nõus, et laps peaks riigis olema palju rohkem tähtsustatud. Sellega koos tähtsustuks ka haridus ja lapsemeelne õppimishimuline terve mõtteviis.

On suveks plaanid tehtud?
Suvi on mu lemmikaastaaeg. Mida soojem, seda parem. Sel suvel sõidame hästi palju mööda Eestit ja teeme MuinasTeeVee võtteid, sest sari läheb sügisel edasi.
17.-18. augustil korraldab Kunstiakadeemia uue meedia sümpoosiumi, mis on seni suurim välisosavõtjatega kultuurisündmus üldse. Sinna oodatakse üle tuhande väliskülalise. Ise tunnen, et väga huvitav on vahelduseks muinsuskaitsele tegeleda tulevikuvisioonidega.

Olete ajakirja Kultuur ja Elu lugeja?
Olen seda ostnud kas mõne konkreetse artikli või käsitluse pärast. See on peaaegu ainuke ajakiri lisaks Akadeemiale, mis keskendub ajaloo ja kultuuri teemadele tagasivaatava pilguga. Mulle meeldib Ilmar Raagi väide, et meediat on vaja selleks, et vähendada inimese vaenu talle tundmatu maailma suhtes. Muidu vaatad elevanti nagu seina, millel on mingi nöörijupp küljes, kuid elevanti ennast näha ei oska. Meedia roll on ju inimest heas mõttes harida ja aidata. Mulle meeldib missioonitundega ajakirjandus, millel on eesmärk, et ta avardab inimese silmaringi, pakub uusi elamusi, kogemusi ja teadmisi, toetab inimest ning ei ole niiväga kriitiline. Mind väsitab ajakirjanduse vahel väga sarkastiline kriitilisus. Tahaks rohkem lugeda sellest, et kuskil on keegi mingi tubli asjaga ka hakkama saanud. Näiteks Skandinaaviamaade meedias käsitletakse muinsuskaitse, rahvuskultuuri, traditsioonide küsimusi palju rohkem. Tundub, et inimeste nõudlus nende teemade järgi on suur. MuinasTeeVee vaadatavus on väga hea ja tagasiside on väga positiivne, et lõpuks ometi ka midagi harivat. Kui Eesti Rahva Muuseumi suurnäitusi kajastataks sama suure entusiasmiga kui olümpiamänge, siis ütleksin, et asi on tasakaalus. Mitte et olümpiamänge peaks vähem kajastama, aga rahvuskultuuri peaks kindlasti rohkem kajastama.

Kui mahti on, siis missugust kirjandust loete?
Astuksin siinkohal välja Jüri Mõisa kaitseks, kes ajakirjaniku sellekohasele küsimusele vastas, et meeldib lugeda õpikuid ja teatmeteoseid. Millest tehti järeldus, et talle midagi muud ei meeldi. Tean, et ta loeb palju rohkem kui paljud neist, kes teda kritiseerivad. Mulle meeldib ka lugeda teatmeteoseid ja õpikuid. See ongi peaaegu et lemmikkirjandus. Ülejäänut võib lugeda ja võib ka hiljem lugeda. Väga head romaani või luuletust võib nautida täna, kuid kui teha seda 5 aastat hiljem, ei juhtu midagi. Aga kui ei täienda ennast pidevalt või ei õpi juurde erialaseid või spetsiifilisi teadmisi, siis minu arust jääb küll rongist maha. Naudisklen raamatukogudes.

Kui vaba aega tekib, siis kuidas seda veedate?
Vaba aja või meeldivama poole sellest ajast moodustavad lapsed. Ja kui on võimalus omaette olla, siis õmblen, teen käsitööd või loen. Parim paik puhkuseks või ükskõik mille tegemiseks on ikka kodu. Ma ei ole kunagi käinud puhkusereisil sooja mere ääres. Mulle meeldib ka siin väga hästi.

Usute, et elul on teile veel muinasjutte varuks?
Muidugi. Elu läheb ju edasi. Olen juba praegu väga armunud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv