Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 


Poliitiline ja kultuuriajakirjandus: Kes kelle “hukutab”?

tekst: Mircea Vasilescu
Rumeenia keelest tõlkis Ivi Iordan


Mircea Vasilescu on kirjandusteaduskonna kaasprofessor Bukaresti Ülikoolis ja ajakirja Dilema peatoimetaja. Ta õpetab kultuuriajakirjandust, sissejuhatust massimeedia süsteemi, Rumeenia kultuuri ajalugu (modernne periood). Ta on avaldanud uurimuslikke raamatuid kirjanduse ja ajakirjanduse vallast ning tõlkinud raamatuid itaalia ja prantsuse keelest (Michel Foucault, Francois Furet, Sergio Romano jt.)

Kultuuriinimesed on pandud dilemma ette: kas teha poliitikat või teha kultuuri? Oma tähelepanekuid poliitika ja kultuuri õnnetust abielust esitas Bukarestis ilmuva ajakirja Dilema peatoimetaja Mircea Vasilescu.

Etekanne leidis aset programmi “Balkan ja Euroopa” raames Bukaresti Goethe Instituudi ja Rumeenia ajakirju Dilema, Observator cultural ja Litere, arte, idei koondava ühenduse ECUMEST poolt ning Lõuna Ida-Euroopa Stabiilsuse Pakti toel korraldatud rahvusvahelisel sümpoosiumil “Kultuuriajakirjad – dialoogiplatvormid Ida-Euroopa maades”.

Kaasosaluse kaks tahku

Poliitika ja kultuuri vahekord üleminekuriikides on palju vaieldud teema ja probleem ise on pärit kommunistlikust süsteemist.
Rumeenias – lihtsustan pisut, isegi kõige räigema kommunistliku reþiimi aastatel, kaheksakümnendatel, vaieldi palju esteetika autonoomsuse üle. Sellest rääkis juba Eugen Lovinescu (1881-1943; ajaloolane, kirjanduskriitik ja prosaist – toim.) ja teised isegi varem.
On arvatud, et kultuuri võib luua autonoomselt, ilma poliitika sekkumiseta. Raamatud ju ilmusid, kontserdid toimusid, näitusi korraldati, paljud kunstnikud ja kirjanikud n-ö “tegelesid oma asjaga”, oskasid aga peatuda seal, kus algas poliitika või õnnestus neil laveerida kommunistliku tsensuuri tõkete vahel. Nii tegid näiteks 80ndate aastate põlvkonna proosakirjanikud ja luuletajad, kasutades vihjeid, metafoore, ümbernurgaütlemisi, tehes lugeja oma kaasosaliseks. Meie, lugejad, oskasime lugeda ridade vahelt. Teadsime, et autor annab meile mõista midagi, mis on teksti taga. Teadsime näiteks, et kui Rahvusteatris mängitakse Albert Camus “Caligulat”, ei ole lugu ainult Caligulast, vaid kõikide aegade kõikidest diktaatoritest. Eriti aga meie diktaatorist, kuigi laval toimuv oli mässitud antiiksesse rüüsse. Oli eriline nauding peidetud sõnumit lahti mõistatada. Meile meeldisid “reebused“, need osad tekstist, need metafoorid, millest pidime välja kaevama peidetud sõnumi.
See oli ühest küljest positiivse efektiga kaasosalus, kuna meie, lugejad, tundsime end tarkadena, nutikatena. Õppisime lugema suvalisi tekste.
Teisest küljest said meist mingil määral ka süsteemi kaasosalised. Unustasime asjade nimetamise õigete nimedega. Pelgasime või ei suutnud asju õigete nimedega nimetada.

Kultuur kui loetelu

Pärast aastat 1990, esimene asi, mis tundus olevat tõeline võit, oli eneseväljendamise vabadus. Hakkasime rääkima kõigest sellest, millest polnud enne kõnelenud. Mõnikord kärarikkalt, mõnikord korratult, mõnikord hüsteeriliselt, aga rääkisime. Üheksakümnendate algul kerkis küsimus: kas intelligents, kultuuriinimesed, peavad tegelema poliitikaga või peavad kasutama kättevõidetud vabadust ja looma – kirjutama raamatuid, maalima pilte, looma muusikat jne.
Osa arvas, et on kodaniku ja poliitilise seisukoha võtmise aeg. Nimelt intelligents, olles nii pikka aega rõhutud, samuti kui kogu rahvas, mingis mõttes rohkemgi, saamata seni väljendada oma ideid, peaks nüüd väljenduma kogu vabadusega. Rääkima poliitikast, kommenteerima, diskuteerima demokraatia ideede üle jne.
Öeldi ka, et loomeinimesed ei ole kompetentsed poliitikat tegema. Niisiis hoidku eemale, las tegelevad sellega teised. Loomeinimesed kirjutagu, maaligu, loogu muusikat ja kõik. See on nende kutsumus.
Mulle tundub, et siis ja ka praegu ilmneb taolistes vaidlustes väga primitiivne suhtumine nii kultuuri kui ka poliitikasse. Kultuuri vaadati nagu mingit loetelu. Autorite ja teoste, parem kui suurteoste, nimekirja. “Kallid loomeinimesed, teil on vabadus, palun looge suurteoseid!” Selline oli nende sõnum, kes arvasid, et loomeinimesed ei peaks tegelema poliitikaga. Paljud rääkijad olid poliitikud või lihtsalt inimesed, kes osalesid esimestes demokraatlikes valitsustes.
Need, kes soovisid, et loomeinimesed sekkuksid poliitikasse, pidasid silmas pigem poliitilist diskursust või diskursust poliitika kohta. Mitte konkreetset poliitika tegemist, millesse tõepoolest vähesed sekkusid. Vähesed loomeinimesed tegid konkreetselt poliitikat, olid ministrid või astusid parteidesse ja tõepoolest tegid midagi ära. Neistki vähestest paljud pettusid ja loobusid poliitikast. Oli ka neid, kes olid teataval määral edukad. Aga üldine arvamus nägi “poliitika tegemises” rohkem poliitilist väitlust, poliitikast rääkimist, ideede genereerimist ning kindlasti poliitika kritiseerimist. Arvatavasti siin oligi lõpuks see kasutegur, sekkumise positiivne efekt. Nagu on öelnud Carmen Musat (Bukarestis ilmuva ajakirja Observator cultural peatoimetaja. – toim), vajame kriitilist kultuuri ja kriitilist vaimu. Loomeinimeste algatatud väitlus poliitika üle lõi uue kriitilise diskursuse. Mitte alati eduka, mitte alati järjekindla, mitte alati hästi argumenteeritud. Aga avaliku mõtteavalduse maastik seeläbi võitis.

Primitiivsed arusaamad välistavad dialoogi

Primitiivne arusaamine kultuurist, mis tähendab ainult kunstiteoseid, romaane, esseesid, helitöid jne, välistas midagi, mis postsotsialistlikus ühiskonnas oli muutunud väga tähtsaks ja vajalikuks: demokraatliku kultuuri.
Meil puudusid tõelised poliitikud ja ikka veel puuduvad demokraatlikud, pädevad poliitikud. Niisamuti puudub poliitiline kultuur. Poliitilisest kultuurist jääb puudu mitte ainult poliitikutel, vaid ka meil, kodanikel. Väga paljud meist ei tea ikka veel täpselt, millised on poliitilised voolud. Puudub minimaalne poliitiline teadlikkus. Ei teata täpselt, mida tähendab vasakpoolsus ja mida tähendab parempoolsus ja milline on nende vahe. Rumeenias hääletatakse ikka veel emotsionaalselt, mitte ideoloogiliselt. Mitte sellepärast, et inimesel on vasak- või parempoolsed veendumused, vaid kas see või teine juhtfiguur on sümpaatne või ei ole, on veenvam või väheveenvam. Selles mõttes oli loomulik, et kultuuriajakirjanduses hakkasid ilmuma kommentaarid, esseed ja diskussioonid poliitilistel teemadel. Need, mis rääkisid poliitilisest kultuurist. Siin tekkiski väärarusaam, mis kestab tänaseni. Poliitilise kultuuri ja dialoogi pidamise kultuuri puudumise tõttu tähendas paljude jaoks poliitikast rääkimine tegelikult poliitika tegemist. Kui keegi kirjanik kritiseerib presidenti või ministrit või peaministrit, liigitatakse ta kohe poliitilisse vastasleeri, kuigi too ei tee muud kui väljendab oma kriitilist arvamust.
Selles mõttes on ajakirjal Dilema rikkalik kogemus. 10 aastat tagasi, kui ajakiri ilmuma hakkas, ei olnud me selgelt määratletud. Kui kritiseerisime võimu, öeldi, et oleme opositsiooni loodud. Kui aga keegi kritiseeris opositsiooni, oli selge tunnus, et tegelikult olime võimu loodud, et lüüa opositsiooni. Kellelgi polnud kannatust lugeda ajakirja õigel ajahetkel ning üksikasjadesse süüvida. Ajakiri aga elab momendil ning meie puhul sureb igal nädalal.
Umbes sama toimub ka praegu. Hiljuti oli televisioonis saade kahe väga tuntud loomeinimesega. Valitsuspartei reageeris, leides, et tegelikult ei olnud nad seal kui loomeinimesed, vaid sellepärast, et nende sümpaatia kuulus liberaalidele. See on ju, kordan, sellesama primitiivse vaate tunnus, millega vaadeldakse poliitilisi leere. Kultuuri, kus varjundite nägemisest ei saa rääkidagi.
Samuti lugesin mõnda aega tagasi Rahvusliku Audiovideo Nõukogu kommünikeed, milles taotletakse keelata poliitiliste parteide liikmetele osalemine raadio ja TV saadetes. Kuidas seda praktiliselt läbi viia, mina küll aru ei saa. Enne lepingu sõlmimist küsitakse partei liikmepiletit? Olla partei liige pole patt. Võid olla liige, aga sa ei pea sellest avalikult pasundama. Selline bürokraatlik suhtumine näitab jällegi Rahvusliku Audiovideo Nõukogu nägemust poliitikast, kultuurist ja nendevahelistest suhetest.

Me ei ole harjunud, et öeldakse, mida mõeldakse

Näib, et Rumeenias püsib nende kahe tähtsa valdkonna vahel ikka veel väga õnnetu abielu. On äraleierdatud tõde, et ülemineku ühiskond loob möödapääsmatult endale uutmoodi kultuuri, uutmoodi poliitika, uutmoodi diskursuse nendest valdkondadest. Kuniks poliitiline ja sotsiaalne süsteem stabiliseerub, tekib paratamatult segadust. Siiski oleks mõnest veast saanud hoiduda, näidates üles rohkem mõistust ja ettenägelikkust. Oleks saanud vältida näiteks algelist nägemust poliitikast ja kultuurist ning seda, mida meie asutaja direktor Andrei Plesu (s. 1944, filosoof, professor, oli ka kultuuriminister. – toim) nimetas “süü presumptsiooniks”. Kui keegi avaldab kriitilist arvamust, kahtlustatakse kohe teda varjatud huvides. Kui keegi on millegi vastu, on ta loomulikult kellegi poolt ärgitatud vastu olema. Väga vähe 4inimesi, igal juhul mitte kultuurilis-poliitilisest eliidist, veel usuvad, et mõni inimene võiks lihtsalt öelda seda, mida mõtleb. Küllap olen naiivne, aga millegi taolisega me lihtsalt pole enam harjunud. Minu arvates sõltub see demokraatliku ühiskonna kultuurist, kodaniku kultuurist, poliitilisest kultuurist, lihtsalt kultuurist. Ja mitte juhuslikult. Mitmete arvamusküsitluste põhjal näib, et ka inimesed arvavad, et oma liigikaaslast ei tohi usaldada. Rumeenias on enamuses need, kes usuvad, et inimesi usaldada ei saa. Viimaste aastate uuringute põhjal arvavab nii rohkem kui 50%. Aga ei saa üles ehitada demokraatlikku, vaba ühiskonda ilma usalduseta ja ei saa rääkida kultuurist, kõrgloomingust, rahvuslikest või üldinimlikest väärtustest niikaua, kui puudub usaldus ühiskonna vastu, milles elad.

Kas teete poliitikat või kultuuri?

Kogu postkommunistlikus maailmas laiutab mingi “ülepolitiseeritus”. Tõlkisin hiljuti ajakirja Lettre Internationale Rumeenia väljaande jaoks Drago Jancari essee, mis puudutab sama teemat. Ta räägib oma kirjanikukogemustest ja jutustab oma raamatu saksakeelse tõlke esitlusest Frankfurdi Raamatumessil 1990. a. Drago Jancar räägib oma pettumusest. Raamatu esitlusel olid kohal ajakirjanikud kirjutavast pressist, televisioonist ja raadiost. Et ta oli tulnud endisest Jugoslaavia piirkonnast, ei küsinud mitte ükski ajakirjanik temalt raamatu kohta. Viimne kui küsimus oli poliitikast: sõjast Kosovos, etnilisest konfliktist, Milosevicist, poliitilistest teemadest. Ja nii terve päev. Oli jäänud veel üksainus naisajakirjanik, kes ootas intervjuud. Tüdinud kirjanik ütles: “Loodan, et vähemalt teie küsite minult minu raamatu kohta.” Ajakirjanik, pisut piinlikust tundes, esitas esimese küsimuse, kuidas ta selle raamatu kirjutas ja mida ta sellega öelda tahtis? Õnnelik kirjanik vastas. Teine küsimus oli: “Ja mida te arvate sõjast Kosvos?”
“Balkani riigid,” ütleb Drago Jancar, “on või vähemalt olid viimasel ajal huvitavad kui poliitiline subjekt, kui esilehekülje lugu. Aga niipea, kui asjad poliitilises mõttes väheke rahunesid, subjekt kadus.”
Võib-olla Drago Jancar natuke liialdas. Kirjutati ju ka teistest Balkani probleemidest. Aga ta pani mind endalt küsima, kas me, rääkides kultuurist ja kultuuri ning poliitika vahekorrast, paneme need kaks mõistet kaalule ja ütleme, kas see või teine?
Nii räägiti Rumeenias üheksakümnendate aastate algul ja kõneldakse praegugi: “Kas teete poliitikat või teete kultuuri?” Normaalses, küpses ühiskonnas need kaks mõistet teineteist ei välista. Poliitika ja kultuur võivad suurepäraselt koos eksisteerida. On koos ühes ruumis või ühel pingil. Tõsi, kumbki oma raskusega, tähtsusega, omapäraga. Nende vastandamine näib mulle tunnistusena meie kultuuriliste ja poliitiliste vaadete ebaküpsusest.

Rahandusministeerium defineeris kultuuri

Lõpetan väikese anekdoodiga, mis pani meid paika ja “valgustas” meid. Teate ju, et on lugematu hulk kultuuri tõlgendusi ja püüet kultuuri mõistet defineerida. Igatahes on mõiste väga raskelt defineeritav. Meil saadi sellega hakkama.
See, kel õnnestus selgeks teha, mis asi on kultuur, oli rahandusministeerium 1990. aastal. Siis tehti seadus, mis vabastas kultuuriajakirjad paberiaktsiisimaksust. Sellega püüti kergendada inimeste ligipääsu kultuurile, alandades ajakirjade hindu. Meie ajakirja raamatupidaja pöördus rahandusministeeriumi poole, et oleksime paberiaktsiisimaksust vabastatud ja sai ühelt sealselt direktorilt vastuse, mis tegi asja selgeks: “Dilema ei ole kultuuriajakiri, kuna seal ilmuvad poliitilised artiklid.”
Võlutuna rahandusministeeriumi härra direktori täpsest ja lihtsast mõtlemisest, saime täpselt teada, kes me oleme. Meie identiteet oli suurepäraselt lahti mõtestatud ja saime aru, et kultuuri ja poliitika vahekord ei tekita rahandusametnikes mingeid kahtlusi. Nende jaoks on asjad täiesti selged.
Mul ei jää üle muud kui pöörduda teie poole sama dilemmaga. Kahtlemata on olemas ka teistsuguseid vastuseid kui see, mille andis rahandusministeerium.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv