Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 


Kirjad minevikust

tekst ja fotod: SALME KARTAU


Jüri Kukk abiellus juunis 1967 Silvi Näroga. Sündisid poeg Andres ja tütar Liis. 1969-1971 oli Jüri aspirantuuris. 25. okt. 1972 kaitses ta kraadi. Sellele sündmusele oli palutud ka keemiaõpetaja pr Kartau. Nagu kirjutas Jüri oma kirjas 6. 10: “Tahan sel päeval olla koos inimestega, kes minu eluteel ei unune. Kui järele mõtlen, polegi neid nii vähe.” Kandidaadidiplomi sai ta kätte 6. märtsil 1973.

Vabadusvõitleja Jüri Kuke valitud kirjakatked keemiaõpetajale Salme Kartaule on lühikokkuvõte õpetaja ja õpilase kirjavahetusest ajal, kui valitses võõrvõim.

“On raske tagantjärele otsustada, kuivõrd selles, et valisin keemiku elukutse, on iseseisvat alget, kuivõrd Teie suunavat mõju. Ma ei mõtle sellele, pole kunagi mõelnud, kui mulle keemia-emaks loen Teid alati.” nii kirjutas Jüri Kukk aastal 1964 keemiaõpetajale pr Salme Kartaule nii

Jüri oli siis 8. klassis. Tollest ajast mäletan teda naerusuise, jutuka, kiire taibuga ja hästi energilise, sportliku poisina. Jutuvada pidurdamiseks oli ta pandud üksinda esimesse pinki istuma. Keemias sai Jüri ainult häid ja väga häid hindeid. Tihti “premeerisin” teda raskemate keemia ülesannetega. See aitas nooruki ülevoogavat energiat pisutki taltsutada.

Kui Jüri oli keskkooli lõpuklassi jõudmas, tuli minul poliitilistel põhjustel sellest koolist lahkuda. Mõneks ajaks meievaheline side katkes. Aasta hiljem sain teada, et temagi oli sunnitud kooli vahetama ja läinud Abja Keskkooli, mille ta lõpetas. Kooli vahetamise põhjuseks olevat olnud, nii ta hiljem mulle jutustas, lahkhelid mõnede õpetajatega. Teda olevat nimetatud nihilistiks, anarhistiks, egoistiks. Mitte kõikidest õpetajatest ei rääkinud ta halvustavalt. Head suhted olid tal oma klassijuhataja ja matemaatikaõpetajaga.
Kuidas meie kirjavahetus täpsemalt alguse sai, ei mäleta enam, igal juhul oli see peale keskkooli lõpetamist, kui ta oli otsustanud astuda ülikooli, et hakata õppima keemiat.
Ühes esimestest kirjadest teatabki ta oma kavatsusest edasi õppida ja kirjutab, et tegeleb teivashüppega – isiklik rekord 3.10.
Jüri ei olnud komsomol, aga ülikooli astumiseks oli vajalik komsomolikomitee soovitus.

Järgnevalt tsiteerin väljavõtteid ajalises järjestuses siiani säilinud Jüri Kuke kirjadest.

30. juuli 1958
Komsomoli soovituse hankimine
Seal pinniti mind tunni ümber ja kui selle sammu suhtes vastasin: “Ei tea,” kirjutati üldiselt heale iseloomustusele täienduseks:…poliitiliselt äärmiselt vildakate vaadetega.

22. aug. 1958
Ülikooli sisseastumiseksamid
….kogusin 19 punkti 20-st. Dekaan, prodekaan ja komsomoliesindaja võtsid meid pärast igast kandist läbi, et miks ei ole komsomol…Mängus oli ühiskorter, stipendium…kuid lükkasin selle asja siiski edasi.

5. nov. 1958
Vanemate töölt vallandamise lugu
(Jüri isa Albert oli olnud Mõisakülas kooli direktor. Lapsepõlvekodu hävis vene pommirünnakus, päev enne punaväe sissetungi septembris 1944.)
…olin siis kas 4. või 5. klassis. Isa ja ema tulid koolimajast, kust nad said lõplikult vallandamispaberid. Ma ei osanud midagi aru saada, nutsin vaid koos emaga. Nüüd ma mõistan, et see oli õhtu, millest algas minu alateadlik elu jälgimine. /-/ Milline valu oli emal, kui ta peale 24 aastast õpetajaks olemist jäeti ilma võimalusest teha oma armastatud tööd. Mõistan isa, kelle tunnikonspekte ma nüüdki aeg-ajalt kapist võttes lehitsen – need on nii hoolega kirjutatud.

1. 12. 1958
Tuleviku mõtisklused
Ma olen olukorda kaalunud ja järeldasin, et mul oleks kõige õigem õpetajaks hakata. Kui pühendada end puhtalt teadusele, siis muuks jääks aega vähe. Mulle on aga kirjandus liialt kallis. Ma ei ole öelnud Teile, et katsetasin sel alal korduvalt, kuid need põrkusid müüri vastu.
Ette ei tea palju lubada. Kord kaotad hingelise tasakaalu, sest puudub usk võimetesse, kord läheb kõik hästi.
Peale selle muud mured nagu ikka nooruses…

5. 03. 1959
Agitaator
Oleme kõik agitaatorid. See on üle ülikooli. Meil esimese kursuse keemikutel vedas, istume agitpunktis ja lööme aega surnuks – peame seal valvekorras olema. Me oleme tööriistad, ise ei saa midagi oma algatusel teha. Igal ööl ei saa korralikult magadagi. Poisse käib 2-3 kaupa õlut joomas ja siis on möirgamist 2-3-ni.

16. 06. 1959
Ühiselamu õhtune logelemine on sissekasvanud. Lugeda püüda on mõttetu: lärm, kaardimängukisa.
Ilmselt tulev aasta otsustab, kas saab minust asja või ei, kas mind ainult peetakse paremaks või ma olen seda. Niipalju kindlust siiski leidsin, et 5. juunist jätsin suitsetamise maha (aga, kes teab, võib olla, et ajutiselt).

11. 08. 1959
Narva soojuselektrijaama ehitusel
3. juulil sõitsime Narva. Elame vagunites. Tööl käime paar kilomeetrit eemal soojuselektrijaama vee juurdevoolukanali ehitamisel. Jaamahoone on hiiglaslik igas kolmes mõõtmes. Kogu selles tohuvapohus valitseb niisugune segadus, et tundub, nagu ei võiks see teisiti ollagi.
…mind on peetud siin venelaseks. Mul on niisugune nupuga soni.


Viimne pilt Jürist koos Salmega.
Möödus paar aastat, kui üsna juhuslikult sain teada, et Jüri Kukk – TRÜ õppejõud – on vangistatud kui poliitiline dissident. Välismeedia andmeid jälgides järeldus, et teda taheti vaimuhaigeks tunnistada. See ei õnnestunud. Möödus veel mõni aeg, siis algas kohus, mis toimus Tallinnas ja oli kinnine. Lootsin teda kohtuhoones sisse- või väljaviimisel näha. Väikest kavalust kasutades nägingi. See oli viimane nägemine ja masendav pilt. Koridoris, umbes kolme meetri kauguselt, hallis puhvaikas, sinakashalli näoga, kössitõmbunult, vaevutajutava naeratusega huulil, möödus minust minu kunagine elurõõmus õpilane. Ta märkas mind, tundis ära, tõstis korraks käe tervituseks. Nii ta astus lohiseval sammul teda saatvate vangivalvuritega tundmatu tuleviku poole. Jüri Kukk ei kandnud talle kohtu poolt määratud kaheaastast karistust ära. Ta suri 41aastaselt 27. märtsil 1981 Vologda laagrihaiglas ja maeti kohalikule kalmistule (nimetusse hauda nr 23781). See kalmistu jäi tema puhkepaigaks ligemale kaheksaks aastaks. 25. novembril 1989 toodi Jüri Kuke põrm perekonna, Tartu Ülikooli ja sõprade taotluste ja töö tulemusel Eestisse ja maeti Kursi kalmistule. Ümbermatmise tseremoonial olles asetasin lilled tema kirstule mõttega Lydia Koidula sõnadele: “Eesti muld ja eesti süda, kes neid suudab lahuta.”
Praegu teame, et Jüri Kukk on “süü tõendamatuse” tõttu postuumselt rehabiliteeritud. Kirjad andsin okupatsioonimuuseumile.

12. nov. 1960
Olen püüdnud ikka jõudu mööda töötada, aga iga päevaga saab selgemaks, et teadusemeest minust tulevikus pole. Olen diivanil kui Oblahomov ja mõtlen põnevusega, et mis peaks edasi tulema või saama. Muidu olen rahul, keemia on huvitav ja üliõpilaselust jääb palju kordumatuks. Käin ikka teivashüppe trennis.
(Kirjas 30. 06. 1963 teatab Jüri, et diplomitöö kaitsmine teemal “Vesiniku ülipinge küsimused kadmiumil” läks edukalt. Riigieksamil sai eriala viie, filosoofia nelja. Töökoha: vanemlaborandiks kateedrisse.)

17. I 1964
Sõjaväkke minekust
Üht-teist võib inimene päris hästi välja kannatada, kuid sundeemalolek vähemalt kaks aastat oma tööst on juba liialt raske. 24. nov. 1963. a. oli päev, millal läksin kodumaad teenima, otse osakonna õhtult. Veeti vagunis ja laeval üle Kaspia kaheksa päeva – 5844 km. Lõpp-punkt Nebit-Dag. Vähe puudus et oleksin sattunud Gruusiasse – oma unistuste maale. …Kõik, mis siin õppida võib, on mul selge. Esialgu mehistun põrandahektareid pestes, mis mulle on mõistetud. Keemiast kuulen siin väga vähe.

27. aprillil 1964
Olen kõikjal olnud, piiritutes kõrbetes ja mägedes ja mere läheduses ja Iraani ligidal. Olin kõrbeauulides, kus elatakse vähese veega, roheluseta ja väljakäikudeta, kuid kus oli kolhoos sildiga “Kommunism”. /-/
Õpin vait olemist, mis ei tähenda aga vaikimist. Siin pole mingit põhiliste seaduste ja põhiseaduste leidmist, vaid on reflekstoorne vastus käsule, karjumisele, ebaviisakale – kuni solvamiseni kõnetamiseni.

27. 6. 1964
Uudis, kavatsen kandidaadina KPSS (= NLKP) astuda. Kaalutlused on keerulised ja vastuolulised. Püüan pääseda Bakuu kanti. Nii on mul endal kergem, kuid pärastine pill mõrudam.
(Jüri Kukk võeti NLKP liikmeks 1965. a. Ta astus parteist välja 25. mail 1978.)

29. dets. 1964
Mõtlen masinavanemana “benzobozi” kabiinis Gozól-Arvati sisse sõites ja turkmeenlasi vaadates, millest nad vaimus elavad? Millest nad mõtlevad, kui sõjaväemasinad sõidavad üle nende õuemaa. Millal nad ärkavad?

29. 6. 1965
Piinav mäng: iga päev, 580 päeva järjest tõmmata eelmine päev ristiga kalendrist maha ja kui jäänud on omanimetatud “optimistliku ajaarvamise” järgi kuuskümmend kaheksa päeva, viib asjatule vaimujõu kulule.
Tahtsin rääkida teadusest. Teadus on tootlik jõud või isegi teadlane on nüüd mutter või kolv masinas, mis võib mitmel otstarvel töötada.

8. VIII 1965
Juba peaaegu 15 aastat ajab “Zampolit” Lenini tsitaadidega hommikul poisse kinoputka katuselt maha, kes kasarmu lämbuse tõttu on sinna magama läinud. Oleksin äärepealt käsu mittetäitmise pärast 5 päeva kartsa saanud. Ootamine teeb närviliseks. Isegi paneb sigadusi tegema.

17. märts 1967
Sõjaväes oleku järelkaja
Sõjavägi jälitab veel siiani…üks meist 18-st eestlasest jäi Nebit-Dagi kalmistule, teine viidi hullumajja. Töö mul ikka edeneb. Üldiselt pole viga. Mõnest asjast saan rahulikult üle, mõnest sõjaväest saadud jultumuskogemusega (seda muidugi nn. ühiskondliku töö osas). Kasu on sellestki, et parteilane olen. Hiljemalt jaanipäevaks lööb kell, millest peale üksindust siin ilmas kahekesi jagada tuleb.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv