Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 


Holland innovaatiline maa

tekst: K&E

Põhjamere kaldal, Euroopa kolme suurima jõe, Reini, Maasi ja Schelde suudmesse pitsitatud väga suure väikese maa – Madalmaade Kuningriigi (Koninkrijk der Nederlanden). Hollandi majandus ja kultuur rajaneb piimale, võile ja juustule. “Üksteise kultuuri tundmine on suhtlemise alus,” rõhutab Hollandi suursaadik Eestis
pr Joanna M. van Vliet.

30. aprillil rahvuspüha tähistanud hollandlased võtavad õige pea üle Iirimaalt Euroopa Liidu eesistujamaa teatepulga.
Rahvuspüha on kuninganna päev. Aastal 1909 sündis kuninganna Juliana, kes samal päeval 71 aastat hiljem võimu tütar Beatrixile pärandas. Tänavu kevadel lahkus armastatud kuninganna Juliana meie seast.
Kuninganna Juliana võttis sünnipäeval vastu kultuuriorganisatsioonide, seltside ja ühenduste esindajaid, kes teda õnnitlesid ning kõikjal pidutseti ja peeti laatasid. Sellest kujunes väga pidulik, lõbus ja tähtis sündmus. Kuninganna Beatrix jätkas traditsiooni, muutes seda põnevamaks sel moel, et külastab igal aastal kahte linna, mis selleks puhuks tema auks programmi ette valmistavad.
Hollandlased on monarhia üle õnnelikud ning toetavad seda kui märki järjepidevusest. Aegade jooksul on süsteemid muutunud, kuid Oranjede dünastia on aastasadade vältel olnud alati osa sellest, nii headel kui halbadel aegadel. Praegu kehtib Hollandis konstitutsiooniline monarhia.

“Silgud pütis”

Eestist pindalalt veidi väiksemas (36 900 km2, koos siseveekogudega 41 500 km2) ning kaheteistkümneks provintsiks jagunevas Hollandis elab 16, 2 miljonit inimest. Kolmandik neist elab Randstadis, mille moodustavad Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht, Haarlem, Leiden, Hilversum ja väiksemad asulad. Päev otsa kestvad liiklusummikud on igapäevane nähtus.
Mõni ime, et loodust armastav hollandlane, suursaadik pr van Vliet, kes saabus Eestisse septembris 2001, tunneb rõõmu, et siin on võimalik metsas jalutada hingelist kohtamata. Pr van Vliet on tõenäoliselt ka ainuke oma kodumaa kolleegide seas, kes on sõitnud autoga mööda jääteed mandrilt Hiiumaale ning tunneb selle saavutuse üle siirast uhkust. Siinse saadikutöö teeb tema jaoks põnevaks otseste suhete loomine ja arendamine. Esimene mulje Eestist oli väga kodune. Armsaks on saanud ka lumi ja talv, mis on siiski natuke pikk. Eesti loodus oleks vaieldamatult üks magnet hollandlasest turistile, kes saab siin puhata inimestest, nautides rahu ja avarust. Asi, mida Hollandis ei leidu.
Teiseks huvitab hollandlasi maa areng ning Eesti äratab huvi kui näide lühikese aja jooksul edukalt arenenud riigist.

Ela normaalselt, see on piisavalt hullumeelne!

Hollandlased on germaani rahvas, kes on kujunenud friisi, saksi ja frangi hõimudest ning on väga lähedased flaamidele. Nad on väga tõsised, korrektsed, sõbralikud ja avatud, erinevatest kultuuridest huvitatud inimesed, kelle ellusuhtumise aluseks on rahvuslik ütlus: Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg! Eesti keeles kõlab see: ela normaalselt, see on piisavalt hullumeelne!
Eestlasi ja hollandlasi ühendab see, et oleme kaubandus- ja mererahvad, kes armastavad loodust, tunnevad huvi rahvusvaheliste suhete vastu, on avatud teistele kultuuridele ja püüavad üksteise kohta õppida.
Nii Eesti kui Holland on lauskmaad, meil on üks 300 meetri kõrgune küngas (Hollandis Vaalserberg, 322 m), meie põhja- ja lääneosa piirneb merega, meil on suur idanaaber ja väike lõunanaaber. Hollandi puhul vastavalt Saksamaa ja Belgia.
Hollandi kuldaeg ühe Euroopa suurima koloniaalimpeeriumina, mil asumaade pindala ületas emamaa oma 82 korda ja rahvastiku arv 6 korda, jääb sajandite taha, kuid praegugi Hollandile kuuluval Kariibi meres asuval Aruba saarel on sündinud loodusfotograaf Fred Jüssi ning eurolaulik Dave Benton.

Juustupead

Hollandile mõeldes meenuvad tulbid, tuulikud, vohavad rohelised aasad ja friisi tõugu mustakirju lehmad, hollandi juust, müstiline valgus ja maalikunst, maalilise arhitektuuriga pealinn Amsterdam, ka eesti meremeeste lauludes jäädvustatud “Euroopa naba” sadamalinn Rotterdam…
Rääkides kultuurist, ei saa üle ega ümber ilmakuulsast hollandi juustust. Tegemist on maailma suurima juustueksportijaga. Sestap ei ole liialdus väita, et hollandi kultuur on igast kaarest juustust ümber piiratud, sest hollandlased pigem müüksid seda kui raatsiksid süüa. Omal ajal kutsutigi neid “juustupeadeks”, sest sõdades kasutasid nad puidust juustuvorme kiivritena.
Lisaks piimasaadustele annavad majanduses tooni teenindus, pangandus, elektroonika, digitaalne meedia, aiandus ja laevandus. Suurima osa 434 miljardi dollari suurusest SKP-st annab teenindussektor – 71, 2 %.
Tõrvatilgaks majanduse meepotis on tõik, et Holland on peamisi ebaseadusliku amfetamiini ning teiste sünteetiliste narkootikumide tootjaid Euroopas ja oluline värav imporditavale kokaiinile, heroiinile, hašišile ja ecstasyle. Aidsihaigeid oli 2001. aastal 17000 (0,2 % rahvastikust). Suur pangandussektor ahvatleb rahapesijaid.

Hollandi kultuuripoliitika distantseerus keskvõimust

Teistest Euroopa riikidest eristuvad Madalmaad kirkavärvilise multikultuursusega, pakkudes elavat kontrasti pragmaatilise liberalismi ja kalvinistlikele põhimõtetele rajatud kultuuri vahel. Selles kultuuris on võtmesõnaks konsensus, hooplemine on kurjast ning tühjast asjast kära tegemine vääritu.
Ametlikeks keelteks on hollandi ja friisi keel. Keskmine oodatav eluiga on meestel 75,85 aastat ja naistel 81,76 aastat. Iive on positiivne (0,5%).
Usklikest on enamus rooma katoliiklased (31%) ja protestandid (21%). Kuid tervelt 40% rahvastikust ei ole ennast religioosselt määratlenud ning paljud kirikud on saanud uue sisu kunstigaleriidena. Miks ei võiks näiteks ka meil seda igati elutervet ideed arendada?
Kultuurielu on Hollandis väga aktiivne ja elab hetkel reformi tähe all. Poliitika, kus varem anti väga palju rahalist toetust üksikisikule, on muutunud. Uut kultuuripoliitikat kannab neli vaala: väljendusvabadus, mis on hollandlaste filosoofia alus; sundimatus; kvaliteet ja distantseeritus keskvõimust.
“Tundsime, et keskvõim ei peaks igaühel kogu aeg üle õla vaatama ja lõime kultuuripoliitika elluviimiseks iga kultuurivaldkonna jaoks eraldi instituudid. Eesmärgiks on vähendada bürokraatlikku ülereguleeritust ning anda tegijatele vabamad käed. Asutuste tegevust rahastab riik. Neil tuleb oma valdkonnas kultuuripoliitika eesmärkide elluviimise kohta esitada tööplaan ning nad on selle täitmise eest vastutavad. Valitsus kontrollib vaid raha kulutamist,” selgitab pr van Vliet. “Kuid peale kunstide on ka teisi ühiskonna arengut kultuurilises mõttes mõjutavaid sektoreid, nt haridus ja majandus. Kui võtta näiteks turism või disain, siis vahetu seos kultuuri ja majanduse vahel on ilmne. Ministeerium on otsustanud neile sidemetele rohkem tähelepanu pöörata ja see on valitsuse vastutusala.” Ja ühe Hollandi kultuuripoliitilise eripärana toob suursaadik esile, et lisaks siseriiklikule kultuuripoliitikale on hollandlastel oma rahvusvaheline kultuuripoliitika, sest tähtsaks peetakse nii Hollandis endas esinevate erinevate kultuuride uurimist kui ka oma kultuuri välismaal tutvustamist.
Kultuurile kulutavad hollandlased riigi eelarvest umbes miljard eurot.

Ka Brüsselis tuleb bürokraatiat vähendada

Euroopa Liit on Hollandi jaoks olnud tähtis areng eelkõige uute võimaluste tõttu. Ilma Euroopa Liiduta ei oleks Holland pr van Vlieti arvates nii õitsev, kuid ta rõhutab, et inimesed tahavad siiski tunda sidet oma riigiga ja otsustega, mis siin vastu võetakse. Sellepärast tuleb vähendada bürokraatiat ka Brüsselis ning olla hoolsad mitte paluma Brüsselil hallata.
Eesistujamaana peab Holland oluliseks viia edasi protsessi, mitte keskendumist üksikute riikide hobiratsudele. Seda ideed väljendab ka Hollandi Euroopa Liidu etteotsa asumist tähistav kultuuriprogramm “Thinking forward” ehk “Tulevikule mõeldes”.
Küsimusele, kas pole karta Euroopa suurriikide teerulli, vastab pr van Vliet, et ka Hollandis on väideldud teemal, kas ollakse väike rahvas suurrahvaste seas või suurrahvas väikerahvaste hulgas. Et riigid omavahel asju arutavad ning teemast sõltuvalt partnereid leiavad, on normaalne, kuid otsustada tuleb konsensuslikul alusel.

Hollandlased sulanduvad riiki, kus nad elavad

Innovatsiooni väärtustatakse Hollandis rohkem kui traditsioone. Tavad ja identiteet ei ole arenevas multikultuurses ühiskonnas kivistunud, vaid muutuvad koos arenguga. Rääkides identiteedi säilitamisest globaalses maailmas, ei ole pr van Vlieti jaoks vahet, mis keeles suhelda, sest südames on ta hollandlane ja kannab nii seda kultuuri edasi. On tüüpiliselt hollandlik suhtumine, et välismaal elades soovitakse saada osaks sellest maast. Selle taga ei ole soov kaotada oma kultuuri, oma identiteeti hoitakse, mõistes samas vajadust osaleda selle maa elus, kus elatakse. See suhtumine eristab hollandlasi paljudest teistest tugevama kogukonnatundega rahvastest, nagu näiteks kreeklased.

Hollandlased otsivad päikest ja avastavad uusi asju

Vabal ajal armastavad hollandlased sportida, käia teatris ja kinos ning lugeda raamatuid. Hollandi suved on jahedad, sestap reisivad paljud välismaale päikest otsima ja uusi asju avastama.
Oma suvepuhkuse kavatseb pr van Vliet veeta Eestis, et käia paikades, kuhu pole veel sattunud. Üks lemmikuid, kuhu ta ikka tagasi ihkab, on Lahemaa.
Rännuhimulisi eestlasi tervitab Holland rohkete festivalidega. Pealinn Amsterdam on tuntud festivalide linn. Suve avalöögi annab juunis Hollandi Festival.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv