Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 Postkaart, Haapsalu lossivaremed, u. 1910.

HAAPSALU – 725

tekst: JÜRI KUUSKEMAA
fotod: Jüri ja Mats Kuuskemaa kogust

Kunagine keiserlik kuurort Haapsalu jõuab tänavu suvel auväärsesse ikka. Vanust on tiksunud seitse ja veerand sajandit.

Ammu enam pole seda haavasalu, mis enam kui seitsme sajandi eest Haapsalule nime andis. Linna noorpõlvemälestused on talletunud linnuse kividesse, mis müürides, võlvides ja tornides ikka veel võimukalt meie pilke püüavad. Piiskopilinnuse varemed on Haapsalule seesama, mis Ateenale Akropolis – mineviku suursugune ja dramaatiline mälestusmärk, millest vägevamat ja ülevamat pole järelpõlved suutnud luua. Üle neljasaja aasta ei täida linnus enam algset ülesannet – majutada Saare-Lääne piiskoppi, tema Toomkapiitlit ja Toomkooli. Üle kolmesaja aasta on varemete ainsateks asukateks vaid linnud, kuid Toomkiriku kõrgete võlvide all kõlavad nagu muistegi palved ja laulud; pilk küünib Vahitornist üle mitu korda uuendatud linna mereavarustele, millel uidanud laevade hinnalisest lastist osasaamise iha nii linnusele kui linnale tema jalamil aluse pani. Ornaatides preestrite, raudkübaratega ammuküttide ja arkebuusimeeste asemel luusivad katkendlike ja murenenud müüride vahel romantikajanused jalutajad, Valge Daami austajad, muuseumikülastajad ning muusikasõbrad. Nii elab minevik olevikus edasi.


Vaade Haapsalu linnale “Krahvi aiast”, gravüür 1683.a.

Linna sünd


Saare-Lääne piiskopkonna kapiitli pitser.

Ent kuidas sigines linnuse juurde linn? Õnnekombel on meie päevini säilinud ärakiri ürikust, mille väljastas Saare-Lääne piiskop Hermann II Buxhöweden:
“Püha Kolmainu nimel. Aamen.
Hermann, Jumala armust Osilia piiskop, soovib kõigile usklikkudele ristiinimestele Püha Neitsi auliku poja rahu.
Me tahame, et kõigile, kes seda läkitust saavad nägema, oleks teada, et pärast seda, kui asutatud piiskopikirik Haapsalus ja määratud selle kiriku kanoonikud ja pärast seda, kui tehtud kõik, mis tarvis Haapsalu lossi suhtes, oleme meie otsustanud lubada tüki maad linna asutamiseks, kuhu kokku voolaksid ja elama asuksid need, kes meiega ühes seal olla tahaksid, valida endale eluaseme ja hädakorral aidata kaitsta kirikut oma jõu kohaselt.
Neile teeme võimalikuks ühes meiega ja meie kanoonikutega kalavete, metsade, heinamaade ja karjamaade kasutamise, olgu need meilt antud või meie rahaga ostetud, või meie nõudmise peale vastristituilt, meie naabreilt, antud meie karjamaade ja metsade hulka.
Kõige kindlamini keelame meie võtta midagi kõigest sellest ilma erilise loata eraomanduseks, sest kõike tuleb kasutada ühiselt tarviduse järgi.
Lubame tarvitusele võtta Riia õiguse.
Kohtuniku valivad linnavanemad, ja kui ta on õieti valitud, siis kinnitab piiskop teda ametisse. Linlased ei või kohtunikku tagandada piiskopi nõusolekuta. Kui keegi tunneb, et kohtunik temale ülekohut teeb, siis võib ta esineda kaebusega linnavanemate ees. Kui nende otsus teda ei rahulda, siis võib ta, kui soovib, kaevata piiskopile, kes siis juurdluse järel kaebaja kas õigeks või süüdlaseks mõistab. Kohtumaksud jagatakse ühetasaselt piiskopi ja linna vahel
Et eelpool mainitu oleks täiesti kindel, kinnitame selle kirja oma kapiitli pitsatiga.
Antud Haapsalus aastal 1279.“


Katastroofide ahel

Ent rahuliku arenemise aega polnud Haapsalule kauaks antud. Juba aastal 1298, mil piiskoppide ja Liivi Ordu vahel puhkes sõda vastristitud eestlaste maade ja andamite jagamise pärast, vallutasid ja rüüstasid orduvennad Haapsalu, tappes ja põletades.
1343 piirasid ülestõusnud eestlased piiskopilinnust kaks kuud. Kuigi seda vallutada ei õnnestunud, said linnakesse asunud võõramaalastest kaupmeeste ja käsitööliste majad põlisrahva viha tunda.
1383 järgnes uus katastroof. Piiskopi vasallid olid muutunud nii ninakaks, et tõstsid mässu oma lääniisanda vastu, vallutasid Haapsalu, rüüstasid ka lossi ja põletasid maha Suure linnuse palissaadi.
1427 randus ootamatult mereröövlite laevastik. Kes kodanikest jõudis lossi kindlate kivimüüride vahele, pääses eluga, kuid linn sai järjekordselt tuleroaks.
1563 vallutasid rootslased linna ja 11-päevase piiramise järel ka lossi. Mõlemad rüüstati. Toomkapiitel saadeti laiali. Piiskoppide aeg sai läbi.
1576 Ivan Julma venelased võtsid võimust, imestades vähese vastupanu üle.
1577 põletati „omade“ poolt see osa linnast, mis seni veel Liivi sõjast kogemata alles oli jäänud. Nimelt eesti-saksa partisanide juhi, „Liivimaa Hannibaliks“ kutsutud Ivo Schenkenbergi „poisid“ valasid oma viha linna peale välja pärast seda, kui linnust ei õnnestunud võtta.
1581 pärast pikemat piiramist loovutas Vene garnison linnuse rootslastele ja lahkus Peipsi taha. Mõistagi, linnast polnud selleks ajaks peale tahmunud ahervaremete suurt midagi alles jäänud. Ei raekoda, ei Mustpeade maja, ei hospidali. Ainult vigastatud linnus ja linnamüür. „Kuldne rootsi aeg“ tõstis Haapsalu linna 1628. aastal Haapsalu krahvkonna pealinna ausse. Linn taastati. Elatise tagamiseks elanikele püüdlesid Haapsalu krahvid saada keskvõimult linnakesele häid kaubandusprivileege.
1688. aasta 25. märtsil laastas tulekahju linnuse nii põhjalikult, et taastada otsustati ainult lossikirik ja Vahitorn.
1710 alistus Haapsalu ilma vastupanuta Vene vägedele, sest enamus kodanikke oli surnud katku. Linn, kus Rootsi aja lõpul oli olnud oma 500 elanikku, mandus nüüd külaks, milles elati vaid mõnekümnes majas. Vene väed seekord linna maha ei põletanud, kuid elaniketa jäänud katkumajad lagunesid ise ning kukkusid ajapikku kokku. Oli ju enamus neist puust.
1715 linna külastanud tsaar Peeter I käskis muuta linnuse kaitserajatised kasutamiskõlbmatuks, kartes rootslaste tagasitulekut. Küllap purustati sel ajal linnuse väravatornid.
1726 Põhjasõja katastroofi täiendas torm, mis rebis Toomkirikult maha katuse ja jättis hoone varemeteks kuni aastani 1889.


Üleujutus Haapsalu kuursaali juures 23. IX 1924. Detail postkaardist, (foto J. Grüntal).

Maakonnalinnast keiserlikuks kuurortlinnaks

Vaevu hingitsenud elu taastus pisitasa. Varemetesse jäänud katkumajade vundamentidele ehitati uued elamud, ehitati ümber allesjäänud vanu maju. Ent alles Haapsalu saamine maakonnalinnaks keisrinna Katariina II ajal andis kiratsevale asulale sedavõrd arenguhoogu, et hoonestatud ala hõlmas kogu Rootsi-aegse, Haapsalu krahvkonna pealinna sarase.
1785 sai Haapsalu uue raekoja. Elavnes kaubitsemine raekoja esisel turuplatsil. Ehitati tore kivist Kohtumaja. Linnakeses leidsid tööd ja elatist kaupmehed, pottsepad, tislerid, rätsepad, kullassepad. Haapsalut külastasid koguni mõned kaubalaevad Lübeckist ja Amsterdamist, et viia siit Läände ümberkaudsete mõisate rukist ja lina, nagu vanadel headel aegadel. Siinne tolliametnik pidi kontrollima ka Hiiumaaga ühendust pidavaid laevu. Linna väikesel vapil olev ankur omandas seega taas sümboolse kõrval ka praktilise tähenduse.
Ent Haapsalu poleks täna see, mis ta on, kui juhuse või saatuse tahtel poleks siia aastal 1821 sattunud linnaarstiks Carl Abraham Hunnius Magdeburgist. Juba 1825 rajas ta krahv de la Gardie rahalisel toetusel Haapsallu esimese mudaravila, mis osutus varsti menukaks nagu mõni kristlike palverännakute koht, kus sandid ja vigased ime läbi tervenevad. Hunniuse asutusele said parimaks reklaamiks tervenenud patsientide poolt lahkumisel maha jäetud kargud ja kepid. Kuuldus imelistest paranemistest hubases eestimaises linnakeses jõudis varsti ka keisrikotta.

Viimased kolm Venemaa valitsejat – keisrid Aleksander II, Aleksander III ja Nikolai II – on Haapsalut koos perekonnaliikmete ja arvukate kaaskondadega korduvalt külastanud. Sestap pandi suveti Peterburi ja Haapsalu vahel laevaliin tööle ning ehitati tsaar Nikolai II eriloal Keilast raudteeliin Haapsaluni tükkis ainulaadse raudteejaamaga, kuigi see polnud majanduslikult otstarbekas. Valitsejate peatumiskohaks oli krahv de la Gardie linnamaja, mis ehitati 1830. aastal. Nii nagu see juba Rootsi ajal kombeks, omasid Haapsalus maju või villasid ka ümbruskonna mõisnikud, nagu Stackelbergid, Knorringid, Võnnu Ungern-Sternbergid. Keiserlikule perekonnale osutatud teenete eest tõsteti aadliseisusesse ka Carl Abraham Hunnius. Keiserlik perekond aitas kaasa lossivaremete korrastamisele, innustades Haapsallu suvitama tulema arvukaid vene aristokraate ja haritlasi. Suveti kolisid paljud kohalikud elanikud kuuridesse, et üürida oma majad supelsakstele. Ehitati välja mitu võõrastemaja, Suur promenaad, kus olid raamatukogu, Joogihall ja Kuursaal, rannahooned Paralepas. Linnuse keskaegne romantika inspireeris Pjotr Tšaikovskit kirjutama sarja klaveripalasid ning kunstnik Nikolai Roerichit maalima siin pilte viikingiaja teemadel.
Tsaariaegsel Haapsalul on olnud kokkupuuteid ka Venemaa välisministriks saanud Aleksander Gortšakoviga, keeleteadlase Wiedemanniga, kunstnik Ants Laikmaaga.
Sajanditagune Haapsalu oli siiski üsna konservatiivne saksik väikelinn, kus ka edasijõudnud eestlased eelistasid isekeskis pigem saksa kui eesti keeles asju ajada.

Tänase linna võlud

Olen sageli märganud uskumatuna tunduvat fenomeni: kui Tallinnast hakata vihma ajal Haapsalu poole sõitma, siis teel olles sadu lakkab ning pärale jõudes osutub, et seal sirab päike. Vist on Haapsalu sopiline, rohkete lahtede ja poolsaartega rannajoon soodus tuultele, mis vihmapilvi ei salli ja neid laiali ajada armastavad.
Teine iseärasus seisneb selles, et kui sa Haapsalus ilma kindla sihita uitama lähed, jõuad varsti mere äärde, mitte metsa. Ja kui sa juba kord mere ääres oled, siis, teadagi, jääd lainete loksumist või veepinna virvendusi vaatama ning mõne aja pärast leiad, et oled unustanud oma äsjased mured ning naudid vaatepilti.
Tallinnast tulnule on uskumatu seegi, et siin võib ööseti kuulata vaikust, kui just kuskil mõnda koera ei ehmatata või eelmisel õhtul näljaseks jäänud kajakas ei kraaksata.
Öösel õues olles näeb pea kohal tähti, mis Tallinna kesklinnas rohke tänavavalgustuse tõttu võimalik pole.
No ja kui sul on veel õnne omada Haapsalus maalapikest, kus käed mullaseks teha ja natukenegi aeda harida, siis on olemas kõik tagatised Tallinnas kogunenud stressi maandamiseks, keha parajaks väsitamiseks ja hinge kosutamiseks. Selliseid “kümnendikhaapsallasi“, kes siin suvitamas või muidu puhkamas käivad, on aastast aastasse juurde tulemas. Kes ostab korteri, kes majakese, kes üürib toa ainult suveks. Nagu vanastigi – tsaariajal, esimesel eesti ajal.
Olulise publiku kategooria moodustavad mudaravilised ja terviseparandajad, kes oma vaba aja jalutamisele, kontsertidele ja dancing´utele kulutavad, kohalikele elanikele teenindusalast tööd pakkudes. Nende seas on kõige arvukamad soomlased, kel sanatooriumiraha eestlasest hõlpsam leida. Enamasti viksid ja viisakad vanemad inimesed, kes pole lällama tulnud. „Muda õnnistus“ on linnale hani, kes kuldmune muneb.
Supelsakste ja terviseparandajate ihad on kohaliku rahva omadega võrreldes erinevad. Paaris punktis jääb tänapäev nende rahuldamises sõjaeelsest ilmselgelt maha. Ei enam saa lossiaias tennist ja kriketit mängida, nagu siis. Ei enam toimu suvitushooajal kuursaali kõlakojas kaks kontserti päevas Eesti parimate dirigentide juhatusel. Veel on liiga vähe suvitajaid ning mudavõõraid.
Üks Haapsallu juhtunud Soome diplomaat ütles vaimustatult: „Siin on elu saja aasta eest seisma jäänud!“ Kui me Haapsalu puidust vanalinna vaatame, jättes veetornitaguse „sotslinna“ märkamata, siis võib nii arvata küll. Vanade majade „Segasumma suvila“ laadis toreduse ehe vana on hurmav, teatud piirini hooletussejäetus boheemlik.
Kahjuks pole uusiseseisvuse aegne Haapsalu veel täit hoogu sisse saanud. Palju on unarussejäetud aedu, tühjalt seisvaid, osalt poolpõletatud maju. Ju siis ei jätku kõigil haapsallastel energiat, et vähemasti risu ära koristada. Selge see, et laokilejäänud majade ja tarade kordategemiseks läheb vaja ka raha, mida samuti napib. Nii linnal kui tema kodanikel.
Ent andkem aega atra seada. Küllap on Haapsalu kümnekonna aasta pärast üks eeskujulikult tore väikelinn, kus on mõnus ja ilus nii omadel kui supelsakstel ja mudavõõrastel.
Palju õnne juubeliks!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv