Kultuur ja Elu 2/2004


Kultuur ja Elu 1/2004

 

 

 

 


Tiksoja mets –
KGB kuritegude tumm tunnistaja

tekst: K&E
fotod: H. Kruuvi erakogu


Hando Kruuv näitab paika, mille lähedalt leidsid sõbrad surnukehi, kellel olid käed okastraadiga seljataha väänatud. Tiksoja mets on KGB ohvreid täis.

Vabadusvõitlejal Hando Kruuvil on elu jooksul tulnud mõndagi läbi elada. Paljud inimesed ei tea tänini, kuhu on maetud KGB poolt mõrvatud lähedased. Selles loos räägib Hando Kruuv Tartu “Halli maja” lihvtišahti võigastest asitõenditest ning massihaudu varjavast Tiksoja metsast.

Hando Kruuvi vanaisa pere pärineb Vana-Koiolast. Isa tuli Tartusse, kus 13. mail 1937. aastal sündiski Hando. Hando isa oli pöörane töömees, kes ehitas mootorpaate ja lotjasid ning tegeles jõetranspordiga. Kipparid ja mehed lotjadel olid põhiliselt vanausulised, kes olid selle ajastu inimesed, Eesti eluga rahul ja riigile enamasti lojaalsed. Enamjagu neist valdas mingil määral eesti keelt. Isa maksis lodjameestele rohkem kui teised ning sai meestega mõistlikult läbi. See oligi Hando meelest üheks pandiks, et Kruuvid hiljem küüditamistest pääsesid.
Ema oli Laksi saapaäris müüja ning töötas seal 20 aastat. Tartu vilgas ärielu oli hästi tuttav ja ta rääkis sellest väga palju.

Luhtunud põgenemine

Hando poliitiline taust hakkas kujunema juba 1940. aastast. Neil käis kutsumatult külas üks punaste vaadetega elektrik. Kui punased võimu võtsid, oli ta ainus, kes kommarite veoautole ekstaasis järgi lippas ja karjus: Tulge nüüd kõik! Kõik on meie oma!
Isa lodjad ja mootorpaadid muidugi natsionaliseeriti. Kolm lotja pandi talurahvalt ära võetud vilja täis. Kuid Venemaal nälgivatele inimestele ei tohtinud näidata, et Eestis vilja oli. Lodjad viidi Ouduva alla ja lasti koos viljaga õhku. Üks lodi pandi puid täis ning süüdati Tartu Kivisilla võlvi all põlema, et sulatada üles tina, millega olid ankrud kivide sisse valatud…
Kruuvide kodus käis palju rahvast, peamiselt intelligents. Hando mäletab koduseid jutte ja vaidlusi ning kurbust, kui Eesti riik maha müüdi ja baaside leping tehti. Räägiti, et venelane tungib niikuinii peale. Tädi ja tädimees pidasid Räpinas poodi ja müüsid selle maha, et mitte jalgu jääda. Isa abiga osteti Pärnusse maja, kuhu oleks saanud kogu suguvõsaga koonduda. See oli ettevalmistus Läände põgenemiseks.
Valgutasse viis Kruuvid praegune firma “Eskimo” omanik Evald Rooma. Edasi mindi omal käel Pärnusse ja jäädi isa ootama. Kuid Pärnusse tulekul arreteeriti isa kahel korral venelaste poolt ning ema kahe lapsega ei julgenud mootorpaadi peale minna. See oli väike kiire paat, mis kadus kaugustesse lainete vahele nagu püssikuul. Isa mängis ennast mõlemal juhul välja, kuid jäi siiski tulekuga hiljaks, varsti oli rinne järel ja Kruuvide suguvõsast jäädi nimekandjatena ainukeste meestena siia. Teised jõudsid õnnelikult Läände. Ostsid Gotlandil kalapaadi ja läksid üle Atlandi. Sellest reisist, kus pardal oli 32 reisijat ning ookeanil loksuti 36 päeva, on ka kirjanduses juttu olnud. USA liinilaeva abiga jõuti pärale ja edasi mindi Kanadasse.
Enne venelaste suurt pommirünnakut Pärnule pääsesid ema, tädi ja lapsed napilt enne silla õhkulaskmist üle. Rand oli täis rakmetest lahti lõigutud hobuseid, vankreid, kärusid… Kes millega iganes merele sai, need kõik läksid. Linn oli praktiliselt inimtühi.
Kümne päeva pärast Pärnusse tagasi tulles oli maantee kuni linnani lahingujäänuseid täis. Laipade kohal tiirlesid varesed. Maja uksed olid lahti murtud, seal olid elanud vene sõdurid… ehkki oli olemas kuivkäimla, oli üks tubadest peldikuks tehtud. Kultuuri mälestusmärgiks ning näitena tiblade kirjaoskuse tasemest oli üks hunnik lastud kaunis köites raamatu vahele ja see jalaga kokku vajutatud.
Isa tulek oli suur rõõm, kuid siiski tuli perel tagasi Tartusse minna. Tartus tabas uus šokk – kodu oli maha põlenud. Esimene kord kodust ilma jääda oli 1941. aastal. Nüüd oldi teistkordselt lageda taeva all.
Koolihariduse saamist alustas Hando Õpetajate Seminari Hariduskoolist, millest tehti peagi vene kool. Eesti õpilased visati lihtsalt välja.
Tol ajal peeti vene ja eesti soost õpilaste vahel Toomemäel tõsiseid lööminguid. Hando kolm aastat vanem vend ja paar poissi olid eestlaste juhid. Isa töötas parvetuskontoris ja kättemaksuks hakkasid venelased paate lõhkuma. Ühel ööl jäi Hando valvesse ning lasi rüüstajatest venelastele püssist paar korralikku soolalaengut sappa…
Venelasi ei aidanud appi toodud sõjavägi ning miilits. Kõigest hoolimata hakkasid nad alla jääma, sest eesti koolilapsed võitlesid oma kodu eest. Rahu suudeti sõlmida siis, kui venelaste pealik eesti poistele vangi langes.


H. Kruuvile isa poolt tema sünniks ehitatud paadi “Tempo” ajalugu on seiklusrikas. Alus lasti vette 02. mail 1937. Paat natsionaliseeriti ja on mitu korda rindel käinud. Venelased kasutasid seda luurelaevana. Sakslased võtsid selle kinni, kuid ei hävitanud ära, teades, et peremees on siin, vaid uputasid.

 

Lodjamees päästis küüditamisest 64 peret

Tädi oli abiellunud ühe sihvaka venelasega, kelle nimi oli Issakov. Ta oli KGB-s ning aukraadilt kapten. 1947. aasta märtsis tuli ta ühel õhtul hilja Kruuvide poole, oli purjus ja kukkus halama, et kallikesed, mina pole süüdi, mis nüüd kõik juhtub ja tuleb!
Enne sõda oli Issakov laenanud isa käest raha ja toonud kompensatsiooniks ühe umbes 100 gr kullapätsikese. Nüüd tuli Issakov kulda tagasi nõudma, kuid see oli sõjapaos oleku ajal ahju seest peidikust kaduma läinud. Kulda saamata kukkus halav sugulane rõvetsema ja sõimama, tormas uksest välja ning prahvatas lõpuks märatsemise põhjuse välja: öösel on küüditamine! Isa pakkis tööriistad. Oodati kompsude otsas, aga neile järgi millegipärast ei tuldud.
Hommikul läks isa parvetuskontorisse tööle ja isale lõunaks toitu järele viiv Hando nägi, kuidas autodega rahvast jõe äärde sadamaraudteel seisva ešeloni peale veeti ja neid sõna otseses mõttes topiti loomavagunitesse. Esimene paarikümnevaguniline ešelon viidi öösel ära.
Järgmisel päeval oli teine ešelon ees ja kõik jätkus. Tühjad autod pöörasid Emajõe tänavas ümber. Hando koos sõpradega peitis pori sisse turritavate püstiste naeltega lauatükke. Kes üle sõitis, lääbakile jäi.
Teisel ešelonil ehitati vaguni otstesse ka kuulipildujapesad. Rong lahkus kolmandal päeval. Esimesed kaks laipa visati vagunist välja juba laoplatsil Rebase tänava otsas, kus rong seisis ja neli laipa visati välja kurvis, kus rong aeglasel käigul üle Tähe tänava surnuaia poole pööras. Hando eestvõttel, kelle kaks klassivenda selle “kriminaalsest elemendist puhastuse” käigus kadunuks jäid, pandi hiljem sinna kohta mälestuskivi.
Hiljem selgus, et Kruuvidele ei tuldud järgi sellepärast, et üks isa lodjamees juhtus olema KGB-s see inimene, kes transporti välja saatis. Ta oli leidnud nimekirjast kunagise peremehe Kruuvi nime ja selle lehe kaustikust välja tõmmanud. Kaustas oli igal lehel 32 rida, igal real pere ning aadress. Selle liigutusega pääses 64 peret. Lodjamees rääkis sellest isale ise.
Et Kruuvid ei olnud ka 1949. aasta märtsiküüditamise nimekirjas, ei ole Hando arvates päris juhus. Venelane nägi hästi ette võimalikku krahhi. Parteilastel oli antud kohustus sõbrustada veel allesjäänud eestlastega, et kui kompartei peaks põranda alla minema, siis oleks neil abistajaid. Maja teisel korrusel elas partei teine sekretär Leida Pruuli. Tal oli kaks last, Eva ja Ursula. Leida rääkis emale kõik partei probleemid ära ja lubas igati aidata. Sõprusest keeldumine ei tulnud kõne allagi, see oleks tähendanud endale köie kaela panekut. Pruuli oli niipalju haritud, et vihkas seda süsteemi, kuid ütles, et kui ta hakkaks kõrvale hoidma, siis ta häviks. Ta oli pärit Mehikoorma külje alt. Oli väikese lapsena kuidagi Venemaale sattunud ning näljast pääsemiseks keelitati ta parteisse astuma.

Metsavendade abistamise eest Valge mere saarele

Metsavennad koondusid parvetuskontorisse, sest seal ankeeti eriti ei nõutud. Venemaalt oli antud käsk Emajõe vesikonnast välja viia 3,5 miljonit tihumeetrit puitu aastas. Väga paljud olid metsatöödel Pedja vesikonnas. Parvetuskontoril oli mootorpaat, millega isa sõitis. Järgi tuli viia varustust, toiduaineid ja normpiiritust. Ka metsavendade naised tõid meestele pakke ja olid teada põõsad, kuhu meestele pajuk maha panna. Mehi Hando metsas ei näinud, aga nad käisid neil kodus. Üks oli töödejuhataja August Saviauk, kes kogu aeg pabistas, sest tema alluvuses töötas palju endisi Omakaitse mehi. Kui avastatakse, siis…
Pedja vesikonnas ja Jõgeva kandis tegutses peen poiss, metsapraaker Ants Paju, kellel oli ette näidata terve raamatupidamine. Nii pääses ta mitmel korral ära. Kruuvide pool oli tal alati tükk aega tegemist, et pabereid korda teha.
Hiljem, kui tööd hakkasid lõppema, hakati ka neid mehi seal puistama. Toidupoolise nappusel sai põhiliseks söögi hankimise viisiks küttimine. Suure püssiga pauku teha ei saanud, läks tarvis väikesekaliibrilist püssi ja moona. Et väikesekaliibrilisi püsse polnud mujal kui kooli lasketiirus, siis ei jäänud üle muud kui koos teise poisiga, kelle nimi oli Kalev Järv, tühjendati ühe kooli relvakabinet püssidest ja padrunitest. Kalev oli mehine poiss, aga nagu poistele omane, kippus pisut ärplema. Nad põgenesid koos sõbraga kodust ära, sest neile hakati seda punast värki liiga peale suruma. Kalev oli sõbralt küsinud, et kas võtavad püssid ka? Sellest piisas.
Jumal tänatud, et Hando ei jõudnud püsse veel ära anda, padrunid küll. Mõni päev pärast Stalini surma rabati ta kinni. Hando salgas kõike, mida sai, kuid uurija laulis kogu loo otsast lõpuni ette. Varjata ei olnud enam midagi. Püsside varastamist põhjendas Hando sooviga pauku teha. Pandi peale paragrahv, mille järgi ta oli relvastatud kontrabandist ja isamaa reetur. Juhtus, et nende majas teisel korrusel elas noor prokurör. Ema läks temalt abi paluma, kas saaks poissi kuidagi päästa. Kahel korral visati ema välja, kolmandal korral võeti jutule ja ka pistis võeti vastu. Asi vormistati riigivara riisumiseks. Oodati ära, kui Hando sai 16 ja mõisteti 12 aastaks kinni ning viidi Valge mere saarele, kus tuli olla ca 3 aastat. Hoolimata survest Hando metsavendi välja ei andnud.

Tiksoja metsa sünge saladus

Peale sõda korjasid KGBlased kokku laskemoona, mida hoiti algul lageda taeva all, hiljem Pälsoni tänaval kuuris ja lõpuks leiti, et tuleb hävitada. Hunnik kuhjati Tiksoja metsa. Tankimiinide süütenöörile pandi tuli otsa ja kogu kupatus lasti õhku, arvates, et nii need relvad ja padrunid hävivad. Poisid avastasid laialilennanud põneva kraami kohe. Kui sügisel lehti käega natuke liigutasid, igal pool midagi oli. Kevadel leidsid vanema klassi poisid kaitsekraavist lume alt välja paistvad jalad. Prügi ja lehtede alt tulid nähtavale maha lastud inimeste laibad, käed okastraadiga kinni väänatud. Ühe taskust leiti jalgratta luba. Mindi metsavahi juurde, kes saatis rattaloa sellel leiduval aadressil. Muidugi tekkis paras segadus. Kolm laipa toodi lahanguks kohtuekspertiisi ja arstile anti käsk kirjutada surma põhjuseks bandiitide omavaheline arveteõiendamine.
Hando, keda õpetaja Kotsar konstitutsioonitundide ajal kui kodanliku natsionalisti poega mõnitas, hakkas koos klaasivendadega selle tunni asemel metsas käima. Pika väljakasvanud lepavõsa otsas oli hea turnida. Tähelepanu köitis see, et alati oli seal värskeid kaevamisi tehtud….Samuti talletasid terased silmad, et lepatüvede seest olid killud välja löödud. Poisid tõlgendasid algul asja nii, et küllap peeti õppusi. Ükskord aga…
Oli külm ilm ja poisid tegid leppade otsa tuulevarju. See oli peaaegu valmis, kui kuuldi auto tulekut. Uksed käisid... Oli kaevamist. Kõlas kuus lasku. Oli kuulda venekeelset juttu. Oli uuesti kaevamist. Taas käis uks ja kõlasid püssipaugud. Oli selge, et tapetakse vange. Hando hõikas, et ärgu sinnapoole tulistatagu, lapsed on puu otsas! Järgnes tükk aega vaikust. Siis tulid puu alla kolm soldatit. Handot kamandati puu otsast alla, kuid ta punnis vastu. Seepeale kästi ühel soldatil üles ronida, et vaadata, mis sealt paistab. Kolmas poiss oli puu all ja pani kui kits punuma. Üks soldat põrutas küll järgi, aga jooksja oli kõva spordipoiss ning jõudis ära lipata. Nüüd ei saadud lapsi maha lasta, sest “keel” jooksis ju ära! Uuriti, mida nähti ja kas nad ei teadnud, et siin olla ei tohi. Viimaks löödi jalaga tagumikku ja käsutati tulema. Hiljem tehti lageraie ja võsa hävitati. See paik on EPA uue hoone taga, otse üle kraavi. Eesti ajal oli seal lähedal politsei lasketiir.
Tükk maad edasi on paik, kus lasti maha mehed, kes meelitati peale 1949. aasta küüditamist metsast välja jutuga, et nad saadetakse oma perede juurde. Muidugi keegi neid kuskile ei viinud, kõik lasti vanas kaitsekraavis maha. Isegi matma ei hakatud. Mulda visati nii palju peale, et irevil hambad ei vahtinud vastu. Täpset mahalastute arvu ei tea, kuid tunnistaja sõnul käinud furgoonauto mitmeid kordi.

“Halli maja” võikad asitõendid

Tartu KGB keldris oli olemas laibapurustaja, nagu ka Leningradi NKVD keldris. Seda kutsuti tsentrifuugiks. Memento juhatuses olles kohtus Hando tihti Leningradi Memoriali inimestega, kes tuvastasid, et tollest masinast aeti läbi ligi 44 000 inimest. Vedelik läks Neeva jõkke. Elusuuruses laibad ja kuiv prügi maeti Leningradi lennuvälja kõrval KGB valduses olevale 9 hektari suurusele soisele maale. Nende matmiste elavaks tunnistajaks oli üks lendur. Ilmselt ei osatud arvata, et väikelennukilt võib nii hea nähtavus olla.
Tartu KGB laibapurustaja lõhuti ära kui “Hall maja” linnale tagasi anti. Enne remondiga alustamist võeti KEK-ist kaks keevitajat, kes pidid välja lõikama masina juurde viiva liftišahti ja ka selle masina lammutama. Šaht oli seest plekkidega üle löödud ja plekitükkide vahelt tuli hulgaliselt välja kuivanud inimjäänuseid: küüned, sõrmetükid, skalbitükid. Tööde juures oli üks KGB vend ja too ka natuke jahmatas selliste asitõendite olemasolust. Kanalisatsiooni sinna ruumi, kuhu šaht väljus ja kus lihamasin oli, ei tulnud. Võib seega arvata, et masin ei töötanud.
Liftišaht läks üleval kambrisse, kus oli piinatool. See piinatool on praegugi KGB kongide muuseumis alles. Kui keegi piinati ja peksti nii sandiks, et teda ei olnud enam võimalik lahti lasta, visati ta šahtist alla – surnuks.
Paar aastat tagasi kuulis Hando, et ka Tallinnas Pagari tänaval olevat olnud taoline laibapurustaja, mis seisnud KGB likvideerimise järel tükk aega õuel, enne kui ära viidud.
Mõlemad Tartu “Hallis majas” töötanud keevitajad surid veidral kombel. KEK-il oli olemas saun elektriküttega ja ühel hommikul leiti üks neist meestest lavalt ära küpsenuna. Teine mees töötas kraana peal, pabistas kogu aeg ja rääkis ühele kraanamehele loo ära. Objektidel olles nähti mitmel korral sõjaväevillist passimas. Kedagi autost välja ei tulnud. Ühel õhtul peeti KEK-is pidu. Mees läks ruumist välja ja oligi kadunud. Tema laip leiti mitu päeva hiljem kondensvee basseinist, millel olid lauad tihkelt peal ja millesse jooksis kuum vesi. Sinna sisse kukkuda ei olnud võimalik. Sinna tuli sisse kukutada.

Isiklik silm: nuhk Ohvril

Ka Handol tuli “Hallis majas” ülekuulamistel olla. Üks kurja juur Kruuvide pool toimunud läbiotsimistes oli seltsimees Ohvril, kes neil isiklikult silma peal hoidis ja kelle poeg Hanno oli hiljem ülikoolis füüsika-matemaatika teaduskonnas julgeolekuvolinik.
Isal oli üks laevakere ära uputatud ja seltsimees Ohvril juhtus nägema, kuidas Hando sinna lõhkeainet peitis. Ohvril õngitses need pakid välja ja viis KGB-sse. Peagi tehti läbiotsimine, kuid midagi ei leitud.
Kord pakkus Ohvril mesimagusa näoga Hando vennale vanaaegset püssi. Hando hoiatas, et vend seda provokaatori ja nuhi käest vastu ei võtaks, ent too ei teinud kuulmagi. Hando virutas püssi venna tagant ja peitis hoolikalt ahju alla. Möödus paar päeva ja läbiotsimine! Isa töölaua seljandikul oli naela otsas kreissaag, mille taga süütenööri rull. Hando hakkas vennaga kulli mängima, et vend saaks süütenööri särgi alla peita ning vetsu visata. See õnnestus. Ema nööbikarbi seest leitud süütenööri kapsel ja Tiksojalt leitud ameerika koldi padrun, samuti kaks kartulikotitäit raamatuid läbiotsijaid ei rahuldanud. Otsiti visalt Ohvrili toodud püssi, mis justkui pidi siin kindlasti olema. Lõhki lõigati kõrvits ja palmipott…otsiti traadiga ahju alt…ei leitud! Hando viidi ülekuulamisele, mis käis stiilis, et Hando ütles ühe sõna, kuid tõlk pani kirja pika jutu. Hando nõudmisel toodi ema kohale. Ema, kes valdas vene keelt väga hästi, kuid varjas seda, põrutas lõpuks ägeda venekeelse sõimu lahti ja tormas laualt pabereid ära kiskuma. Käed käisid ringi nagu värtnad, nii et paberitükid lendasid. Lõpuks pika arutluse järel tehti lühike protokoll ja ka seltsimees Ohvril kadus pildist.

Kuperjanovi haud takistas traktoritel haudu teenindada

Kuperjanovi ausammas oli kommudel pinnuks silmis, sest inimesed viisid sinna küünlaid. Võimude meelest oli see väga halb kogunemispaik, mis tulnuks likvideerida. Põhjuseks toodi, et see teede nurgal asuv nimetu haud jääb ette haudu teenindavate traktorite liikumisele. See oli idiootlik ettekääne. Haua säilitamiseks oli vaja kiiresti panna peale plaat, et see ei oleks nimetu. Hando Kruuvi heaks mõttekaaslaseks oli keemik Aare Kurnau. Koos tehti plaat valmis. Plaadi kinnituspoldid olid tehtud vedrusüsteemidega, et neid lihtviisil kätte ei saaks. Hando pani plaadi paika 1972. aasta jõuludel, kahe kirikujutluse vahel. Rahvas vahtis, hoidis hinge kinni ja siis läks tormiliseks küünalde panemiseks. See oli ajastu kontekstis nii hullumeelne temp, et isegi KGB ei saanud vist päris hästi aru, mis teoksil oli. Plaat jäi üles ning teenis rahvast ja ideaale seni, kuni Eesti vabaks sai, ausammas restaureeriti ja peeti vajalikuks teha uus plaat.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv