Kultuur ja Elu 1/2004


Kultuur ja Elu 4/2003

 

 

 

 


Eire – smaragdroheline saar

tekst: K&E

20. sajandi viimast 25 aastat võivad iirlased oma ärkamise ajaks nimetada. Euroopa Majandusühendusega liitumine 1973 pakkus seniolematuid arenguvõimalusi ja sündis Iiri ime.
17. märtsil, oma kaitsepühaku St Patricku surmapäeval, tähistavad iirlased rahvuspüha. Sel puhul palusime oma kodumaad tutvustada Iirimaa suursaadikul Eestis, Tema Eksellentsil
hr Sean Farrel’il.

“Inglased pole enne õnnelikud, kui jäävad hätta. Iirlased pole enne rahul, kui saavad sõdida. Šotlased ei tunne end enne kodus, kui välismaal,” on öelnud George Orwell.
Iirimaal, 70, 283 ruutkm pindalaga saarel on need kolm rahvust koos, kokku 3, 9 miljonit. Kultuurilise identiteedi määratluse aluseks on religioon. Kõnekalt on öelnud William Allingham: “Iirimaal pole mehi ega naisi, üksnes katoliiklased ja protestandid.” Rindejoon ei kulge sugugi mitte usu pinnal, nagu arvata võiks, vaid poliitilisel. Katoliiklane on iiri rahvuslane ning protestant on unionist.

Verine saaga on läbi. Raamat on kirjutatud

Keerulise ja verise ajaloo kiuste või selle tõttu on iirlastest kujunenud üks seltsi armastavamaid ja külalislahkemaid rahvaid maailmas. Sel maal kõneldakse inglise, iiri ja gaeli keeles ning kõikjalt õhkub müütiliste sõdalaste vaimsust.
Muistne sõdalaste ja klannide kultuur on üks iiri rahvusliku identiteedi sümboleid. Igal pealikul olid kiidulaulikud ning muusikud, kes vägiteod kangelaslauludeks vormisid. Tänu sellele on iirlastel vanimaid suulisi kirjandustraditsioone Euroopas. Et ka meie esivanematele meeldis lugusid pajatada, palume härra suursaadikul hakatuseks vesta legendi. Hr Sean Farrell jutustab loo keldi sõdalasest Oisinist: „Iirimaad valitsesid suured sõdalased, kes lahkusid hiljem kuskile müütilisse paika. Vahemärkusena ütlen, et see meenutab veidi “Sõrmuste isandat”. On huvitav tõik, et J. Tolkien oli Iiri ülikoolis külalisprofessoriks 30 aastat ja oli iiri rahvakultuurist väga haaratud.
Üks neist müütilistest inimestest oli sõdalane Oisin, kes peale aastasadu paradiisis elamist hakkas end üksildasena tundma ja tahtis minna tagasi ning vaadata, milline Iirimaa välja näeb. Naastes oli Oisin ikka noor, sest paradiisis nad ei vananenud. Reisides Iirimaal ringi, nägi ta kord üht vana meest üritamas põllul rasket kivi liigutada. Ehkki oli öeldud, et ta võib tagasi minna, kuid hobuse seljast maha tulla ei tohi, otsustas Oisin taadile appi minna. Niipea, kui jalg maad puudutas, sai temast tudisev mitmesaja aasta vanune rauk ja ta varises põrmuks. Enne kui Oisin suri, ristiti ta St Patricku poolt, kes on Iirimaa kaitsepühak.”
Härra suursaadik Sean Farrell on veendunud, et Iirimaa ajaloo verine saaga on nüüdseks minevik. “Raamat on kirjutatud, viimane peatükk lõpetatakse läbirääkimiste laua taga,” ütleb ta.

Euroopa Liit andis Iirimaale võimaluse

Praegu on Iirimaa Euroopa Liidu eesistujamaa. Mida see tähendab? See annab võimaluse oma olemasolu Euroopale ja maailmale meelde tuletada. Mõistagi kuue kuuga palju ei jõua, kuid saab püüda kaasa aidata probleemidele lahendusteede leidmisel ja anda suund edasistele poliitilistele arengutele.
Kui küsida pragmaatiliselt, mida on iirlased EL-lt saanud, siis EL ei andnud neile juhistega teedekaarti, kuhu minna. Kuid andis võimaluse pöörata oma saatust. Kui vaadata asjale Eesti pilguga, siis olles 50 aastat okupeeritud, leiab Eesti praegu, et ta on osa 450 miljonit inimest hõlmavast ühendusest, kus pole mingeid kaubanduspiiranguid ja et ta on selles keskkonnas suuteline õitsema ja arenema. Selle kasu leidsidki iirlased Euroopa Liidust. Nad haarasid avanenud majanduslikest võimalustest kinni ja sündis Iiri ime. Ja ime see tõesti oli, sest aastasadu oli Iirimaa olnud suure meretaguse saareriigi poolt valitsetud väike meretagune saareriik, mida valitseti suure riigi huvides. Puudus oma hääl ja väljund maailmas. Traditsioonilisele maa- ja külaelule pani põntsu 19. sajandi näljahäda. Kes ära ei koolnud, emigreerusid Inglismaale, USA-sse või Austraaliasse. Seega on viimased 25 aastat olnud iirlaste jaoks seniolematu võimalus.
Ainus, mis hr Farrelli Euroopa Liidu puhul ärritab, on nimetuse teine sõna “liit”, mis meenutab üht teist, oma eksistentsi lõpetanud liitu. Ehkki Nõukogude Liiduga pole EL-l midagi ühist peale selle neljatähelise sõna.

Iirlased välismaal ei pea tundma end tõrjutuna

Praegu on emigratsiooni asemel toimumas vastupidine liikumine. Paljud välismaal elanud iirlased naasevad. See on olnud Iiri meetod edukuse saavutamisel, milleni on jõutud.
Erinevalt meist ei pea iirlased välismaal elavaid kaasmaalasi kodumaa reeturiteks, sest Iiri rahvuslus ja Iiri riik poleks selline, nagu ta täna on, ilma iirlaste väliskogukonna mõjuta. Eriti suur roll on olnud USA-s elavatel iirlastel, kus hinnanguliselt 40 miljonit ameeriklast võib olla iiri juurtega. Kindlasti on ligi miljon inimest, kes on kas sündinud Iirimaal või kelle vanematest on keegi siit pärit. Tegu on ühiskondlikult ja poliitiliselt tähtsa survegrupiga ning kultuuri avangardiga nii USA-s kui mujal maailmas. Iiri valitsus hoiab väliskogukondadega tihedat sidet ja toetab eelkõige moraalselt ja poliitiliselt.


Iirlase, ja suursaadiku hr Sean Farrelli sõnum meile kõlab nii: “Edu võtmeks on Iirimaa jaoks olnud viimase paarikümne aasta jooksul rahvusliku identiteedi tajumine.

Tir gan teanga, tir gan anam – Maa ilma keeleta, maa ilma hingeta, ütlevad iirlased

Kahtluseta on iiri keel kindlasti üks iiri identiteedi olulisemaid sümboleid. Veel leidub maa lääneosas piirkondi, kus vaid iiri keelt räägitakse ja mõistetakse. Enamiku jaoks suri iiri keel kõnekeelena välja 19. sajandil. Emigrandid võtsid keele uude maailma kaasa. Rahvusliku eneseteadvuse tõusuga on ka iiri keele populaarsus kasvanud, seda ka noorte hulgas. Iiri keelt õpetatakse koolides ja paljud noored veedavad suvevaheajad paikades, kus suhtlemine toimub iiri keeles. Et külaelu on inimeste mällu sööbinud kui midagi lihtsat, ausat ja ehedat, siis on mitmedki urbanistlikust keskkonnast tüdinud kultuuriinimesed tagasi maale kolinud, et jõuda välja oma rahvusliku kultuuri alustaladeni ja eheda loominguni.
Hr Sean Farrell pareerib iirlasliku vaimukusega kahtlused, kas globaliseeruvas maailmas on mõtet osata keeli, mida piltlikult öeldes mõistetakse vaid sinu köögis. “Seda loogikat järgides peaksime kõik pigem hiina või india keeli õppima. Kuid seda me ei tee, sest meil on oma kultuurid. Miks peaksime loobuma sellest, mis on osa meist endist?” küsib ta ning jätkab: „Inimestel on eneseteadvus ja keel võib olla üks selle väljendusvorme. Keel aitas ehk eestlastel püsida ja säilitada oma unikaalse kultuuri läbi nõukogude aja, sest sellest sai refleksne kaitsetõke sissetunginud suure naabri vastu.” Arutluse lõpetuseks lisas ta humoorika näite diplomaatia vallast. Iiri diplomaatidel on mõnus rääkida telefonis omavahel nt iiri keeles, eriti kui on arvata, et kuskil on “lutikas” peidus.
Rääkides ajude väljavoolu ohust, siis pole hr Farrelli arvates midagi katki ka selles, kui noored andekad inimesed lähevad laia maailma paremaid võimalusi otsima. Nad tulevad ikkagi millalgi tagasi, sest teist sellist paika kui kodu ega teist sellist maad, nagu su oma maa, lihtsalt pole.

Eesti oli üllatus

Hr Farrelli arvates on Eesti põnev maa, millel on suurepärane kultuuriline traditsioon ja väga ilus keel. Ta on külastanud enamikku Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest ja endisi Nõukogude Liidu vabariike. Ta lootis näha siin teatud arengut, aga ei osanud oodata, et leiab riigi, millel on iseseisev kultuur ning mis on säilinud tervikuna ilma vene mõjudeta, hoidnud okupatsiooni kiuste alles rahvusliku uhkuse ja eneseidentiteedi.

Iirimaa kultuuripoliitika hoiab loojat

Iirimaal koordineerib kultuuripoliitikat kunstide, spordi ja turismi ministeerium. Esmasteks prioriteetideks on toetada ja innustada kultuurialast tegevust kõigis valdkondades, kus kunst esmalt sünnib. Peetakse oluliseks toetada rahaliselt oma andekaid loojaid ning neid vanu meistreid, kes koolitavad uusi talente, andes seega loojatele motivatsiooni teostada ennast just Iirimaal.
Hetkel on fookuses just kohaliku kultuurielu elavdamine. Ka Iirimaal sõidab ringi kinobuss. 1951. aastal võeti vastu Arts Act, millega kutsuti ellu The Arts Council. Teise Arts Act ‘iga 1973 muudeti omavalitsuste osa kultuuri toetamisel ning tänu sellele on kultuuri loomine suurlinnadest tagasi maakohtadesse jõudnud.
Hea näide omaalgatuse korras sündinud ülieduka kultuurisündmuse kohta on Iirimaa idaosas asuvas väikeses maalinnas Wexfordis peetav iga-aastane ooperifestival, millest on saanud üks nimiüritusi terves Euroopas.

Püha Patricku päevas peegeldub iirlase loomus

Püha Patricku päeva tähtsust iirlaste jaoks võiks võrrelda Tänupühaga Ameerikas. Praegu peetakse pidustusi ja paraade, kuid paarkümmend aastat tagasi oli see rohkem vaoshoitud sündmus. See oli päev, mil iirlased kõikjal mäletasid, et nad on iirlased. Ja inimesed Iirimaal mäletasid, et neil on suur kogukond väljaspool kodumaad. Paljud valitsuskabineti ministrid sõidavad erinevatesse paikadesse üle maailma seda tähistama, sest jõululaupäeva kõrval on see tähtsuselt teine perekondlik pidulik sööming.
“See pole lihtsalt päev, mil end purju juua, vaid päev, mis peegeldab iirlase loomust. See on nagu teie 24. veebruar,” ütleb hr Farrell.
Iiri lipuvärvides peitub selge sõnum: roheline tähendab iiri rahvuslasi ning oranz unioniste, valge näitab ühiskonda, kus kõik need inimesed on koos. Sellisena soovivad oma riiki näha iirlased.

Milles siiski peitus Iiri edu võti? Kas Iiri ime on Eestis võimalik?

Iirlase ja suursaadiku hr Sean Farrelli sõnum meile kõlab nii: “Edu võtmeks on Iirimaa jaoks olnud viimase paarikümne aasta jooksul rahvusliku identiteedi tajumine.
Äratundmine, et keegi ei lahenda meie eest probleeme. Meie asi on nendega toime tulla.
Äratundmine, et on olemas võimalused ja et me võiksime neid kasutada. Näeksin, et täpselt seesama kehtiks ka Eesti kohta. See, kas Iiri ime Eestis teoks saab, sõltub eesti inimestest endist.”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv