Kultuur ja Elu 1/2004


Kultuur ja Elu 4/2003

 

 

 

 


Karjäärivõimalused Eestis sõltuvad NLKP liikmepiletist

tekst: Toom Pungas, K&E


17. juuni 1988. Rahvarinde korraldatud miiting Lauluväljakul. On alust väita, et selle aja sündmused olid juhitud väljastpoolt riigipiire. Põhiküsimusi oli hoida sündmused kontrolli all, samas pidi kõik paistma eheda rahvaalgatusena. Vasakult Edgar Savisaar, Indrek Toome, Enn-Arno Sillari, Kazimiera Prunskiene. Foto raamatust “Teine Eesti”, 2000.

Kes juhtisid Eesti vabanemist Moskva haardest? Kelle huvides oli hullutada eufoorias rahvast, andes välise vabaduse, kuid mängides maa uute peremeeste kätte võimaliku turu ning odava tööjõu ning toorme allikana? Maa, mille töötlev tööstus, teadus ja põllumajandus on teadliku hävitustööna ruineeritud, kus loojast peremehest on tehtud tarbiv sulane.

Patendivolinikku, Eesti Leiutajate Liidu asepresidenti Toom Pungast ei huvita MRP salaprotokollid, vaid lepped, millele kirjutasid alla NSVL liider Mihhail Gorbatšov ja USA president Ronald Reagan. Toom Pungas pakub välja oma erialalistel tähelepanekutel põhineva, faktidel ja argumentidel tugineva kontseptsiooni Eesti vabanemise protsessist.

Perestroivanijest perestroikani

Selge, et niivõrd suuri asju nagu bolševismi demonteerimine, kavandatakse väga põhjalikult ette. Jutt enda vabaks laulmisest ja nagu oleksid eestlased kukutanud Nõukogude Liidu, on hea nali, mis mõeldud naiivsetele muinasjutu ihalejatele. Arvatavasti on enamik inimesi seisukohal, et loomulikult ei saanud Balti riigid Nõukogude Liidu alt välja selle tõttu, kas keegi laulis Raekoja platsil või peeti Muinsuskaitse Päevi.
Tuletagem meelde vabadusvõitleja Enn Tarto filmis “Üksinda ja koos” esitatud kontseptsiooni. Teise vangistuse ajal 1960ndatel aastatel hoiti teda Mordvas Javase asulas, vangilaagris nr 385/11. Seal oli 1800-2000 poliitvangi, teiste seas palju vene haritlasi. Laagri kõrval asus mööblitehas, kus nn töötsoonis töötas u 1500 vangi ja lisaks 500 vabatöölist. Nende kaudu said vene haritlased Moskvast infot, salajasi materjale ja raamatuid, kus seisis märge “ametkondlikuks kasutamiseks”. Vene haritlastelt kuulsid vangid, et võivad tulla suured muudatused. Paljud keskealised ja nooremad kommunistid tajusid, et vastuolu elu reaalsusega takistab isiklikku heaolu. Selgitati, et osal noorematest kommunistidest olevat soovunelm, et varad, mis rahvas on sotsialistliku riigi ajal loonud, langeksid n.-ö ettevõtlike ja aktiivsete inimeste kätte. Muudatusi nimetati omavahel “perestroivanije” ehk ümberrivistumine. L. Breþnevi visa tervise tõttu lükkus see edasi ja sai pärast nimeks “perestroika” ehk ümberehitamine.

Tulemuslik töö takistas perestroikat

Toom Pungas töötas üleliidulise alluvusega ministeeriumis, mis tootis mõõteriistu, mida kasutas ka vene sõjavägi. Ministeerium allus otse sõjatööstuskompleksile, mis asus Kremlis. 1958. a pidas Toom Pungas ühena esimestest Eestis loenguid elektronarvutitest. Lektoritoolilt kutsusid sõbrad ta tööle Raadiotehasesse Punane RET ja varsti edasi erikonstrueerimisbüroosse ehk postkasti 12, hilisem G - 4934.
Esimene kõnekas lugu juhtus 1982. aastal, kui valmis katseseeria kopeeritud maailma parimast laiatarbe HI FI vastuvõtjast Sharp, mudel 7100. Moskva Peavalitsuse juhataja oli väga pahane, keeras oma kabineti ukse lukku ja sõimas vene keeles ropult, nagu Venemaal kombeks. Selgus, et peamiseks puuduseks oli see, et RETis luuakse illusiooni, nagu oleks sotsialismi tingimustes võimalik, tulemuslik, mõtestatud töö! Järelikult oli peavalitsuse juhataja juba siis perestroika toimumisest teadlik ja pidas igasugust tulemuslikku tööd ettevalmistatavat protsessi takistavaks.
Teine lugu juhtus Kirovi kalurikolhoosis, mille leiunduse šefiks Toom Pungas oli. Kalurikolhoosi sõitis Leningradist salaja vaatama NLKP Keskkomitee peaideoloogi sm Suslovi tütar abikaasaga. Juhuslikult sattus ka T. Pungas sinna. Suslovi tütre abikaasa oli nähtust väga põrutatud. Ta kutsus Pungase pärast Viru hotelli ning ütles: „Teate, te rikkusite mul kõik ära. Oli juba selge, et nõukogude tingimustes midagi mõistlikku olla ei saa. Aga see, mida täna nägin, on fantastika!“
T. Pungas kostis lohutuseks, et see on lihtsalt erand, mis kinnitab reeglit. See vastus meeldis, sest muidu olevat vaated täiesti kõikuma löödud
1980ndate alguses RETi tehase laiendamise kestel selgus, et Eestisse raha investeerimise vastu puudus huvi. Tehase laiendamine 25 miljoni dollari eest suruti küll läbi, kuid kohe vahetati välja juhtkond. Uue juhtkonna põhitegevuseks sai firma likvideerimine. Juhatajaks määratud Harri Põdra pälvis nime “likvideerimiskomisjoni esimees”. 1990ndate aastate algul peksti Lääne-Saksamaalt toodud tipptehnoloogia ja seadmed raskete haamritega vanarauaks. Teatud määral siiski unikaalne patendifond köeti katlamajas tuhaks, välisriikides välja antud originaalpatentdokumendid sealhulgas. Hävitamistöö viidi RETis lõpule. Asemele loodi World Trade Center.
Eesti parimad jõud lülitati elust välja, nende seas Johannes Hint, Jüri Kukk, aga ka kolhooside esimehed Raave, Suurmets jt. Üleval pool ei oldud huvitatud sellest, et siia jääks maha tugev ja toimiv liidermeeskond.

Bolševismi demonteerimiseni kolmandal katsel

N Liidu juhtkond veendus liidu perspektiivituses USA presidendi Ronald Reagani Tähesõdade programmi raames. NSV Liidu tehniline mahajäämus oli kolossaalne ja kasvas pidevalt. Oma minevikus sai NSVL algul tehnilist abi USA-lt. Sõja ajal sai ta abi Lend-Lease Acti raames ja lõpus saksa tööstuse korduva röövimisega, kus terved tehased viidi Saksamaalt ära, lasti need sakslastel Saksamaal taas üles ehitada ja viidi jälle minema. Hiljem enam selliseid allikaid ei olnud. Peamine oli see, et plaanimajanduse kui printsiibi võimekus konkureerida demokraatliku ühiskonna turumajandusega osutus blufiks. Tekkis üldine korruptsioon ja allakäik. Samas oli nii NSV Liidule kui USA-le selge, et globaalne tuumasõda oleks hukatuslik mõlemale.
NSVLiidu lagunemine oli teatud mõttes sisse programmeeritud ja perestroika, mis viis bolševismi demonteerimiseni, oli kolmas katse. Esimest üritas korraldada Lavrenti Beria 1953. a. Teist korda üritas Aleksei Kossõgin 1967. Viimast, kolmandat perestroikat , mis ka realiseerus, alustas Juri Andropov, kes oli Leonid Breþnevi aja lõpul julgeolekukomitee esimees ja sai peale Breþnevi surma 1982. a NLKP juhiks. Andropov tõi Moskva Keskkomiteesse oma mehe Põhja-Kaukaasiast, Mihhail Gorbatšovi.
On alust arvata, et perestroika plaan oli valmis siis, kui Andropov oli KGB-s. Taas on võtta seik elust. Toom Pungas sattus leiundusdelegatsiooni liikmena Ungarisse näitusele. Hotellis juhtus ta nägema ajakirja Newsweek, kus olid toodud fotod erinevatest välismaal resideeruvatest nõukogude salakuulajatest, keda toodi USA-st Venemaale. Käsil oli luurevõrgu likvideerimine! Kummaline mõelda, aga paistab, et KGB ja CIA olid omavahel kokku leppinud. Eriti ilmnes see ühel fotol, kus CIA peamees William C. Casey vestles KGB osakonnajuhataja sm Jurtšenkoga. Ajaleht Pravda aga kirjutas samal ajal, et sm Jurtšenko rööviti Roomas ning tema väljailmumist 4 – 5 kuud hiljem põhjendati põgenemisega.
Nimetatud näituse NSV Liidu poolseks kuraatoriks oli sm Raskazov, kelle usalduse võitis Toom Pungas sellega, et sisuliselt alkoholikeelu ajal võttis Budapesti kaasa paar väikest pudelit piiritust, mida Raskazov siis nautis. Talvel sai ta uue korteri ja helistas Pungasele, paludes tuua viina ja sprotte, sest muidu ei saanud soolaleivapidu pidada. T. Pungas viis talle noosi, mille andis üle Leiutuskomitees. Raskazov oli nii õnnelik, et kutsus Pungase koridori ja ütles: “Tead, Tom Aunovitš, te saate vabaks, sõltumatuks. Ma ei tohi sellest küll rääkida, aga see on otsustatud!“

Kontrollitud rahvaalgatus

Üks põhiküsimusi oli hoida sündmused kontrolli all, samas pidi kõik paistma eheda rahvaalgatusena. Mäletame Loomeliitude Pleenumit. Oli selge, et N Liidu despootlikus situatsioonis oleks selline üritus Ülemnõukogu ruumides võimatu. Kõnelenud mehi oleks oodanud Siber, nagu varasemaid dissidente, kelle süü polnud suurem kui saalis rääkijatel. Need kõnelejad aga olid Kommunistliku Partei liikmed ja loominguliste liitude esindajad, kes olid kontrolli all.
Hüüdega “Ükskord me võidame niikuinii!” tuntuks saanud karikaturist Heinz Valk ja teisedki on Toom Pungasele rääkinud, kuidas Indrek Toome tualetis pissuaari juures märkis, et poisid, pange kõvemini! On võimalik saada ka rahvademokraatlik statuut ning Venemaa alt välja saame nagunii.

Sapöörilabidatest päästis meid Atlandi Harta

Kõik sündmused olid planeeritud. Kõige suurem nali selles mõttes oli see, kui 1987. a toodi välja sini-must-valge lipp ja suure tuhinaga hakati nimetama ümber tänavaid ja ennistama Vabadussõja ausambaid. Nõukogude Liidus! Võib mürki võtta, et seda poleks lubatud teha ilma lepinguta. On meeles kaader teleuudistest, kus Ronald Reagan ja Mihhail Gorbatšov allkirjastasid tohutu paksu kausta. Nad andsid kümneid allkirju. Ilmselt oli neis protokollides kirjas ka otsus Baltikumist.
Meie kasuks rääkis Atlandi Harta, mis nägi ette, et sõja võidu korral ei suurenda ükski võitja maa enda territooriumit võrreldes seisuga 01.09.1939. Teatavasti, kui sõda algas, oli N Liit Hitleri ja Jaapaniga ühel poolel. Poola jagamine toimus venelaste ja sakslaste vahel. Kui aga Saksamaa Venemaale kallale tungis, liitus N Liit 1941. a oktoobris Atlandi Hartaga. Seisuga 01.09. 1939 Balti riigid N Liitu ei kuulunud ja pärast sõda oli üks põhjuseid, miks N Liit ei omanud lõplikku USA usaldust, just see, et N Liit rikkus Atlandi Harta printsiipe.
Mõelgem siin korraks sellele, et N Liidule ei maksnud ju midagi inimesi nottida. Tbilisis ja Bakuus tapeti labidatega, sest Taga-Kaukaasia kuulus Venemaale 01.09. 1939. Meie õnneks kukkus Venemaa majanduslik seis niivõrd, et perestroika väljus kontrolli alt. Oluline oli aga see, et need, kes iseseisvusdeklaratsiooniga välja läksid, olid kontrolli all. Teha illusioone, et nad olid sõltumatud isikud, on ülimalt naiivne.

Tööstuse, majanduse ja teaduse häving on sihipärane

Kõik rikkused, mida võis siduda N Liiduga, kuulusid hävitamisele. Eesti põllumajandus, mis oli N Liidu parim, läks ilmselt selle tõttu ohvriks ja hävitati umbes 10 aasta jooksul. Plaaniliselt teostasid seda nõukogudeaegsed põllumajandusjuhid. Likvideeriti kõik tulutoovad alad, nagu nt linakasvatus ja suhkrupeedikasvatus. Oleme ainuke riik, kes läheb Euroopa Liitu ilma suhkrutootmiseta ja hakkame selle arvelt maksma jubedat lõivu, umbes 500 miljonit krooni aastas.
Elektroonika- ja töötlev tööstus hävitati totaalselt. Õnneks ei jõutud Balti soojuselektrijaamu läbi jänkide riiulifirma venelastele maha mängida.
Leiundustegevus on võrreldes nõukogude ajaga langenud 20 korda. Jätkuvalt levitatakse juttu, nagu ei olegi leiundusel vajadust. See aga on tehnilise kultuuri taseme peamine näitaja siiani. Tehnikaülikooli alalfinantseerimine, uurimisinstituutide hävitamine, parima kaadri laiali saatmine, koondamine, aparatuuri likvideerimine on täiesti sihipärane. Raamatukogudes on Toom Pungas täheldanud tähelepanuväärset nüanssi. Venekeelset kirjandust suurt enam ei leia, sest see loobitakse välja. Sealhulgas ka fantastilised monograafiad, kus on väga väärt informatsiooni.
Nüüd, kui 10aastane üleminekuaeg on läbi, nõukogudeaegsed hüved hävitatud, võiks areng uuesti alata, kuid kõik, ka valimissüsteem, on suunatud sellele, et meie rahvuslik tugev põhi Euroopas integreeruks ja lahustuks. Toom Pungasele meenuvad olümpiavõitja Jaak Uudmäe sõnad Otepäält Tallinna tulles, et oleks ta teadnud, et iseseisvunud Eestis sõltuvad karjäärivõimalused sellest, kas oled olnud NLKP liige või mitte! Ei ole ju saladus, et meie liidrid on kas peidetult või avalikult varasema bolševistliku juhtbande esindajad. Rahvuslikke huve ei ole silmas peetud ning neid esindavad inimesed on kõrvale tõrjutud ja meedias diskrediteeritud. Endised dissidendid ei ole tänapäevases taasiseseisvunud Eestis tuge leidnud. Ida-Virumaal, Purtse jõe kaldal, kus oli Toom Pungase isakodu enne, kui pere kulakuks tehti, on ta persona non grata. Pukis on omavahel kaeblevate, intriigitsevate, saamahimuliste moonakate seltskond. Vaba Eesti talupoja tervet hoiakut kuulda ei ole.
Toom Pungas on siiski optimist ja loodab eestlaste lahtisele peale ning jonnakale ettevõtlikkusele.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv