Kultuur ja Elu 1/2004


Kultuur ja Elu 4/2003

 

 

 

 


Narva – vajab ärksat ja juurtega inimest!

tekst: JAANIKA KRESSA
fotod: Selma Ruubeli ja Vilma Talbergi erakogust.


V. I. Lenin dirigeerib tänapäevani kontserte Hermanni kindluse õuel ja näib, et ka elu Narva linnas.

15. veebruaril tähistas Vana-Narva Selts oma 10. aastapäeva.

Tänavune 2004. aasta on kurbade juubelite aasta. Eestlased ei kuulu nende rahvaste hulka, kes soovivad saada negatiivset tähelepanu selle läbi, et oma kannatusi suurendades kogu maailmalt nõuavad, et teised meiega koos nutaksid ja halaksid. Meile on oluline, et ajalootõde päevavalgele tuleks, et meie lapsed ja lapselapsed teaksid, mis Teise maailmasõja käigus siin toimus. Nii alustab Kultuur ja Elu oma Narva-teemat looga Vana-Narva Seltsist, otsides vastust küsimustele kas Eesti algab või lõpeb Narvas ja miks Virumaa jõhvistub?

Narva: kultuurilembene suvepealinn

Kas olete kuulnud, et Narva oli kuni Teise maailmasõjani tõeliselt kaunis arhitektuuripärl, olles stiilipuhtuselt Tallinna ja Tartu kõrval kolmas linn, Pärnu kõrval aga teine (või hoopis esimene?) suvepealinn ja samas ka täiesti arvestatav kultuurikeskus? Kui see teid üllatab, siis puuduvad teie tutvusringkonnas põlisnarvakad.
1994. aastal kogunesid põlisnarvakad Tallinnas Tammsaare pargis, et moodustada oma kultuuriselts. Muidugi käisid narvakad isekeskis läbi ka okupatsiooni ajal, kui need olid rohkem kohviõhtu kooskäimised. Seltsi asutamisega algas aktiivne ühiskondlik tegevus. Seltsi viieliikmeline juhatus külastab kodulinna ametlikult igal aastal. Isiklikud kontaktid viivad neid missioonitundega inimesi Eesti idapiirile veelgi sagedamini. Vana-Narva seltsi kuulub eri rahvustest endisi narvakaid üle Eesti. Nad jutustavad, et enne sõda kulus Narva vanalinna ja rootsiaegse kesklinnaga tutvumiseks nädalaid. Narvas oli kutseline teater “Võitleja” ja isetegevuslik teater “Ilmarine” (maja teisel korrusel restoran, mis lahti nii päeval kui öösel). Kinod “Koit”, “Skating”, “Kalev”, “Rekord” (hiljem “Bi-Ba-Bo”), Jõesuus “Kalju” ja lisaks Kreenholmi rahvamaja kino ning noorteklubi “Harmonie”. Regulaarselt toimusid Pimeaia suvekontserdid, jõe ääres oli rannakohvik ja ujumisbasseinid.
60 aastat tagasi, jaanuaris 1944, evakueeriti kõik Narva elanikud. Mindi kohvriga, teadmata, et tagasi ei tulda enam kunagi. Sõda kaotatud, polnud alles ühtegi tervet maja. Narva sai sõjatules kannatada rohkem kui ükski teine Eesti linn.


Narva enne sõda. Narva vanalinn: Raekoja plats. Keskel Suure ja Rüütli tn. ristmik. Paremal kohvik “Valdman”, vasakul vana apteek, mille ukse kohal oli päikesekell.


Narva sadam, kus toimus ühendus Narva-Jõesuuga. Ülal kõrgub bastion Victoria, millel asus kuulus Pimeaed.

 

Varemeist tõuseb kord kättemaks

Rüütliristi kavaler, Narva kaitse juhataja Harald Riipalu meenutab: “6. märtsi õhtul hakkas punavägi pommitama elaniketa linna. Kuna linnas puhttaktikalistel põhjustel sel ajal sõjaväeosi polnud, jääb Narva hävitamiseks vaid üks põhjus: hävitamine kättemaksuks.
Keskööks oli Narva kohisev tulemeri. Kogu järgmise päeva möllas linnas tuli, põletades kõik, mille ehitanud hoolsad käed, armastus ja elutahe. Järgmise päeva õhtul algas pommitamine uuesti.
Jõudnud linnapiirile võtsid tulijat vastu endiste nägusate väikemajade asemel ahervaremed. Täielikult põles kõik, mis oli puust. Tallinna maantee ümbrust ja Joala linnaosa tähistasid vaid alusmüürid. Vanalinn Vestervalli ja Suure tänava vahel ning Raekoja ümbruses, samuti Pimeaia-poolne osa oli vaid läbipääsmatu varemetehunnik. Võrdlemisi tervena seisis Jaani kirik, vana jumalakoda oma tugevate alusmüüridega pidas vastu, tuues asiaatliku hävitamiskire ohvriks vaid oma kunstiväärtuslikud aknad ja osa katust.
Vastasele ei andnud rahu Hermanni kindluse torn. Aprilli lõpust korraldas ta iga päev umbes tunniaajalise kahuritule üksikust, eriti raskest torust. Ülirasked mürsud jätsid Hermanni kindluse müüridele sügavad armid, torn aga püsis kogu maikuu nagu kiuste. Siis ühel juunikuu päeval tuli mürsk, mis tabas ja lammutas vormituks kivipuruks poole torni, kus iga 1. Jalaväerügemendis teeninud sõdur on tunnimehena valvanud.
Narva au ja uhkus — Pimeaed jäi maha purustatuna. Tugevad puutüved vaatasid alla varemeile mille keskel vana raekoja tipus ühel jalal mõtlikult seisev kurg nagu lausuks sajatuse: neist varemeist tõuseb kord kättemaks.”

Nõukogulik Narva ei vajanud valgekaartlasi ja ekspluataatoreid

Narvakatel polnud ka parima tahtmise korral võimalik kohe koju tagasi pöörduda. Hiljem, pärast 1950. aasta pleenumit eestlasi ja ka teistest rahvustest vanu narvakaid sinna tagasi ei lubatud. Narva parteikomitee ja Narva linnanõukogu internatsionalistlik venekeelne ajaleht (“Narva Tööline”) 25. aprillist 1950, nr. 49 kuulutas: “Täidame edukalt EKP Keskkomitee 8. pleenumi otsuseid!”
Kirjavahetuses EKP juhtkonnaga kaebas Kreenholmi direktori asetäitja, et Narvas ei eraldata spetsiaalset elamufondi nn vanade narvalaste jaoks. Ta tegi ettepaneku, et 15-20 % eraldataks vanadele, tagasipöörduvatele narvakatele. Sama mees teinud teisigi mõistlikke ettepanekuid, mistõttu ta loomulikult rahvavaenlase sildi külge saanud. Nõukogude võimu ametlik vastus kõlas: “On teada, et enne 1940. aastat elas Narvas tuhandete ausate töötajate kõrval valgekaartlasi, spioone ja ekspluataatoreid, keda nõukogude Narva ei taha näha.”
Uusi elanikke toodi aga Venemaalt kogu aeg sisse. Neile valetati, et linna olid hävitanud sakslased. Tolleaegne linnavalitsus ei tahtnud midagi teada vanast Narvast, oli vaja ehitada uus nõukogulik Narva ja varemed tehti maatasa, kuigi väga palju oleks olnud võimalik taastada.
Vana - Narva seltsi esinaine VilmaTalberg oli 1944. a 23aastane, kui Narvast lahkus. Esialgu elas Salutagas, kuid jõudis peagi koos emaga Narva tagasi. Joala mõisa karja ei jõudnud punased õnneks taganedes kaasa võtta. Kui linn 1944. a tühjaks tehti, saadeti kari Salutaha, kuhu ka ema lüpsjana kaasa läks. 1945. a toodi aga kari Joalamõisa tagasi.
Vilma Talberg elas Narvas aastani 1965, töötades 16 aastat Narva autobaasi pearaamatupidajana. Kui tütar ülikooli lõpetas, Tallinna abiellus ja lastel peagi vanaema vaja läks, asus elama tütrepere juurde. V. Talberg meenutab, et sõjajärgne eestlaste seltsielu oli aktiivsem kui praegu. Eesti keskkoolis tegutsesid mitmed ansamblid, kes käisid ka linnast väljas esinemas. Linnas tegutsesid eesti näitering, naiskoor, meesansambel ja rahvapilli ansambel. Eestlased hoidsid rohkem kokku. Võib-olla tuli see venestamise ohust.

Narva lähiminevik ja olevik

Vana – Narva Seltsi liikmed jagavad jõudumööda oma mälestusi Narva minevikust nii praegustele narvakatele, kui Eesti avalikkusele. Milleks seda tehakse? Miks 80 aastaseid vananarvakaid huvitab Narva tulevik? Vilma Talberg: “Vastus on ühene ja lihtne: Narva oli, on ja jääb meie kodulinnaks. Meie juuri ei ole suutnud keegi läbi lõigata. Oleme püüdnud Narva eestistamisele igati kaasa aidata. Eesti Vabariigi taassünni algaastail olid lootused suured. Kui Peeter Olesk oli rahvastiku minister, käisid läbirääkimised, et maksta Narva elama ja tööle asuvatele eestlastele kolimistoetust migratsioonifondist. Siis vahetusid valitsused ja ministrid, muutus regionaalpoliitika. Nüüd öeldakse see juba hilja olevat, töökohti Narvas ei ole, vastupidi – valitseb suur tööpuudus. Omaaegsest linnapea Raivo Murdi ja volikoguesimehe plaanist ehitada Narva jõe äärde piirivalvuritele linnak, Ida-Virumaale piirivalvetalud jäidki ainult plaaniks. Murdi-Paali valitsemisaega on Narvas naljatamisi võrreldud “Rootsi kuldajaga”. Pärast Raivo Murdi kõrvaldamist 1998. a on volikogu pea igal aastal uue linnapea paika pannud. Praegune linnapea on juba viies.”


Vana - Narva seltsi esinaine Vilma Talberg 2001.a vastu võtmas Narva linna aukodaniku tunnistust ja märki Narva linnasekretär Ants Liimetsa käest.

Eesti riik Narva ei ulatu

Narvast on aegade jooksul Riigikokku kandideerinud väga eriilmelisi tegelasi. Mihhail Stalnuhhin, Narva volikogu esimees, on teist korda Riigikokku valitud ja on vist üks vähestest volikogu esimeestest, kui mitte ainus riigikoguliige, kes kahel toolil istub. Aga märgatavat kasu sellest, või just sellepärast, pole ei siin ega seal. Puuduvad nii välis- kui riiklikud investeeringud, töökohti pole juurde tulnud, vastupidi – koondamised Kreenholmis täiendavad jälle töötute ridu. Kõrvaltvaatajale jääb mulje, et Narva peab hakkama saama väljaspool regionaalpoliitikat. Kujukaks näiteks siin on seik 1990. aastate algusest, kui Saksamaalt tuli heatahte avaldusena sõjakahjude leevendamise hüvitus. Peaminister Mart Laari määrusega oli 20. milj kroonist Narvale määratud 500 000 krooni. Vananarvakate meelest oli seda Narva kahjustusi arvestades liiga vähe. Nii leidis Vilma Talbergi ja hüvituse jaotuse tegija sotsiaalministeeriumi ametniku vahel aset järgmine kahekõne:
SM ametnik: “Miks leiate, et seda vähe on?”
VT: “Sest ükski linn pole sõjas nii tugevasti kannatada saanud kui Narva”
SM ametnik: “No mis see Narva siis nii väga kannatas, võib-olla paar pommi sai rohkem kui mõni teine linn.”
Saatusel oli aga Narvale veel üllatus varuks. Seda 500 000 krooni, mille eest tol ajal oleks saanud Aleksandri kirikule katuse peale, Narva siiski ei tulnud, sest vahepeal tuli “jõulurahu” valitsus ja uus peaminister Andres Tarand oma määrusega võttis sellegi vähese Narvalt ära.

Narva kontrastid

Vana-Narva Seltsi juhatus oli kutsutud Vabariigi aastapäeva puhul Narva linnapea vastuvõtule. ““Energeetika”ajast ja arust, poolpime kontserdisaal oli täis pidulikult riietatud keni inimesi, valdavalt noored. Kontserdi andis Narva sümfoonia orkester. Oli ülev ja pidulik õhtu,” meenutab Vilma Talberg ja jätkab: “Koju Tallinna sõites arutasin omaette – mida need kenad, noored inimesed teevad järgmisel laupäeva õhtul? 70 tuh. elanikuga linnas pole kino, pole kutselist, selle sõna otseses mõttes teatrit, pole tuledes säravat kontserdisaali ega spordihalli. On ainult casinod, poolpimedad baarid ja pubid. Ja otse kui kõigile kiusteks on Narvas suurepärane sümfooniaorkester, juba Euroopaski tuntud poistekoor, hiljuti autasustatud Kossalapova tütarlastekoor, on Barshini jazzpoisid. Ja on Narva rahvusvaheline Chopini noorte pianistide konkurss. Aga uus kontserdimaja ehitatakse Jõhvi. Üks Narva kooliõpilane kirjutas hiljuti “Postimehes” oma koolivaheajast. Tsiteerin: “Enne jõule oli küll huvitav, aga kui vanemad tööle läksid, polnud enam midagi teha. Oli igav. Polnud kuhugi minna.” Miks ei võiks Narvas olla üks noortekohvik? Hele, ilusti valgustatud, elava muusikaga. Selle asemel ehitatakse aga hoopis hotell lemmikloomadele…”

Narva ajalugu

Vilma Talbergi arvates peaks igas ajalooõpikus olema paar peatükki pühendatud kohalikule ajaloole. Samuti oleks Narva tarvis juurtega ärksat inimest, sest mujalt tulnut Narva lähiajalugu ei huvita.
Praegu on Narvas kaks tänavat, mis kannavad kuulsate punamõrtsukate nimesid “Tiimann” ja “Dauman”. 1918.a märatses Narvas kurikuulus Eesti Töörahva Kommuun Viljandi Punase Kütipolguga. Valitses terrorism. 51 päeva jooksul tapeti ja võeti pantvangi sadu tsiviilisikuid, sh. alaealisi. Tiimann ja Dauman kuulusid tribunali koosseisu. Kuigi Vana-Narva Selts on riigiarhiivist välja võtnud dokumendid nendest kuritegudest ja need üle andnud volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile, ilutsevad mõrtsukate nimed tänavasiltidel edasi nagu kestab ka vassimine ja venitamine. Pimeaias on ka plaat kirjaga: “Siia on maetud Vabadussõjas Narva vabastamisel langenud Viljandi punaste küttide ja teiste punaväelaste põrmud.” Vabadussõjas Narva vabastajad! Tapjad ja vägistajad! Kusjuures tegelikult pole sinna neist kedagi maetud! Loomulikult nõudis selts selle plaadi eemaldamist, kuid sai Narva linnalt vastuse, et see on Vabadussõjas langenute mälestusmärk ja muinsuskaitse all. Muinsuskaitse ütleb omakorda, et kui on kaitse all, siis märki liigutada ei saa. Võib panna ainult teise, selgitava märgi kõrvale.
Narvas asub ka Vana-Narva Seltsi algatusel ja ettevõtmisel taastatud Narva Garnisoni kalmistu, kuhu on maetud 186 Vabadussõjas 1918-1920 langenut. Ka Narva Linnavalitsus toetas Garnisoni kalmistu taastamist. Nüüd, kus tööd on lõpetatud, tuleb välja, et Narvas Garnisoni kalmistut ei olegi. On “pamjatnoe mesto” (tõlkes:“mälestuskoht”), kuigi tuleb tunnistada, et siiani on kalmistu hooldetöid teinud Narva linn ja on teinud seda väga hästi.

“Dessandid” Narva

Alates 1994. aastast on vananarvakad igal suvel korraldanud Narvas Vana-Narva Päevi, tutvustamaks eestimaalastele Narvat ja Narvale eesti kultuuri. Kõige enam on Vilma Talbergil meeles 1994. a laulupäev, mille kohta tollane kultuuriminister, kes ise kohal oli, ütles: “Mis laulupäev, see on ju päris laulupidu.” Ja tõesti, kontserti olid andmas 20 nais- ja segakoori 600 lauljaga, Piirivalveameti ja Narva puhkpilliorkestrid. Päev algas Ellerheina tütarlastekoori kontserdiga Aleksandri kogudusele äsja tagastatud kirikus. Venekeelseid rõvedusi täis kritseldatud seinte vahel kõlas tütarlaste laul inglikoorina. Kirikulisi oli 500 ümber, kirikust väljudes kõigil pisarad silmas. Memento Mori mälestuskivi juurest suundusid 600 lauljat kahe orkestri saatel Hermani kindluse õuele, kus toimus suur kontsert. Õhtul võttis Ellerheina vastu Narva-Jõesuu eesti selts “Kalju”. Ent vastuvõtuks olid valmistunud ka teised. Kõik sillakesed Narva-Jõesuu Valges pargis olid rõvedusi täis soditud ja järgmisel hommikul tund enne kontserdi algust lendas õhku selleks ehitatud väike lava. Aga kontsert toimus ja rahule jäid nii esinejad kui kuulajad. Sel suvel tuleb Ellerhein jälle Narva.

Kas taastamine või taassünd?

Aastaid on räägitud Vanalinna südame taastamisest. Ajaloolane Eldar Efendijev oma ettekandes Narva pommitamise 51. aastapäevale pühendatud konverentsil 1995. a seadis eesmärgiks aga taassünni: “Tuleb üle saada kujunenud stereotüübist “Uus Narvast” kui Eestimaale kaduma läinud linnast, kui linnkolooniast Eestimaal. Eestlased Narvas peavad taas hakkama elama täisverelist elu, tuleb endast välja juurida Eesti tagahoovi elaniku mentaliteet, kes on sunnitud elama võõras keskkonnas. Mitte-eestlased peavad aru saama, et kodumaa ei ole väikese korteri neli seina, ka mitte “mõõtmatud avarused” ega koht, kus on parem elada, vaid see on kodu, mida ei tohi lammutada, vaid peab hoidma. Ta on ainus ja väga konkreetne. Ja ta oli üles ehitatud ammu enne tema vallutamist ja peremeeste väljasaatmist. Ja õppida sellest olukorrast pääsemist tuleb kõigil. Ja valmistuda taassünniks tuleb ka kõigil. Loobuda kommunistliku linna tuleviku ja mineviku sümbolitest ja vastasseisust loobuda tuleb samuti kõigil. Narva linna taassünd tähendab palju enamat kui vanalinna taastamine, kuigi ilma teiseta pole esimene võimalik. Keha võib elustada ainult siis, kui selleks on olemas hing. Kõige järgi otsustades hing on ja on ka lootus. Ja lootus sureb viimasena.”
Vana-narvakad ei ole lootust kaotanud. Nad jagavad oma mälestusi Narva Raadio saatesarjas “Vana-narvakate hääled”, tehes seda nii eesti kui vene keeles. Vananarvakad jätkavad dessante Narva ja on kaljukindlad oma veendumuses, et Eestimaa algab Narvast. Vana-narvakad usuvad Narva taassündi.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv