Kultuur ja Elu 4/2003


Kultuur ja Elu 3/2003

 

 

 

 15.06.1996 Narvas Vabadussõjas langenute mälestussamba taasavamine. Lippu hoidva ajateenija parema õla tagant paistavad Vabadussõjast osavõtnud hr Joh. Tark ja Hugo Saalis. Nende kõrval seisab Enn Voika. Kaitseväelase käes on Vabadusristi Päeva lipp.

Mustametsa muinsuskaitsjad
hoiavad Vabadussõja mälestust

tekst: k&e
foto: Enn Voika erakogust

14. novembril peeti Tartus nii Mustametsa Muinsuskaitse Klubi 15. sünnipäev kui ka peied, tähistati esimees Enn Voika 65. juubelit ja loodi Vabadussõja mälestise hoidmise selts.

Mustametsa Muinsukaitse Klubi ja selle esimees Enn Voika on tuntud Vabadusristi päeva traditsiooni taastajana ning nende päevade peakorraldajana. Samuti rajab klubi Enn Voikale kuuluvasse endisesse Pataste mõisa jahilossi ENSV muuseumi. Ikka selleks, et tõde ei kaoks ja olnu ei ununeks, sest peagi lõpetavad kooli need lapsed, kes on sündinud vabas Eestis. Ilma igasuguse riikliku toetuseta ning heade sõprade toel on jõutud tänasesse päeva. Enn Voika teeneid on riiklikult hinnatud Valgetähe V klassi ordeniga.
Kui alustati, oli elus ligi 350 Vabadussõja veterani. Enn Voika võib uhkusega näidata fotosid, kus on korraga jäädvustatud paarkümmend rahvussangarit. Oma halastamatu lõikuse on teinud Aeg ja on ime, et meie hulgas elab veel 4 auväärset meest, kõigil eluaastaid rohkem kui sajandijagu. Pesamuna on 101. aastane prof Aleksander Elango, kes elab Tartus. Tallinnas, Nõmmel elav hr Ants Ilus on 102. aastane. Neid, kel turjal 103 eluaastat, on koguni kaks: August Pruuel Otepäält ja Johannes Tark Elvast.

Teist nii arga meest...

Ka Enn Voika isa Aleksander ja tema kolm venda võitlesid Vabadussõjas ning koguni ühes jaos. Kahjuks ühelegi neist ühtegi risti ei jagunud. Kuid isa vendade sõnul teist nii arga meest nagu Voika Sass rohkem Vabadusõjas ei olnud. Kui tulistamiseks läks, oli tema esimene, kes varjus puu või kivi taha, keeras toru venelaste poole ja muudkui aga andis tuld…. Kadunud isa oli öelnud selle kohta nii, et piinlik küll, aga võib olla tänu sellele ma veel elan.
Peale sõda läks isa teenima piirivalvesse. 1938 tuli ta teenistusest Piirissaarelt ära ja oli emale öelnud, et mina nende pättidega seda mängu kaasa ei mängi, sest midagi soperdatakse Venemaaga. Mobilisatsioonidest punaarmeesse ja saksa sõjaväkke pääses isa vanuse tõttu. Märtsiküüditamise ajal istus isa kolm ööd-päeva kohvri otsas ja ootas… Õnneks neile järele ei tuldud. Küll aga viidi ära naabripere, perekond Murumaa. Maha jäeti vaid haige vanaema. Eluga riskides õnnestus Ennul juba rongile viidud naabriperele viia kirves. Alles kolm aastat tagasi kõneles naabrite peretütar Tiina Ennule, et isa oli teda selle kirve eest tänanud surmani ja et tänu sellele kirvele said paljud eesti pered Siberis peagi katused pea kohale.

Muinsuskaitse ärkamisaeg

Peale legendaarseid Tartu Muinsuskaitsepäevi 14.-17. aprillil 1988 said tuule tiibadesse sajad muinsuskaitseklubid üle Eesti, teiste hulgas ka Mustametsa Muinsuskaitse Klubi. Enn Voika meenutab, et sõites Tartust koju, kohtas ta poes kahte meest. Üks neist oli kohalik metsaülem Ülo Vask. Otsustatigi klubi luua. Juba 12 päeva hiljem korraldati isiklike rahade eest esimene Vabadusristi päev, mis algul kandis nime Vabadusristi vendade kokkutulek. Olgugi, et lähtealuseks võeti eestiaegne kronoloogia, pandi ekslikult esimesele kokkutulekule vale number – 13. Tegelikult oli see juba neljateistkümnes kord.
Tänu Mustametsa muinsuskaitsjate algatusele hakkasid ka soomlased uuesti oma veterane austama. Erukindralleitnant Lauri Koho teeb Soomes juba seda tööd, mida meie alles tegema hakkame. See on Vabadussõja mälestiste hoidmine.
Kindral Johannes Kert on öelnud mullu Vabadusristi päeval Ebaveres admiral Johannes Pitka kunagise suvetalu hoovil: “Vabadusristi kavalerid olid Vabadussõjas need sõdurid, kes pälvisid kõige rohkem austust sooritatud tegude eest. Kui me väidame seda, et Vabadussõda on Eesti rahva ajaloos kõige suurem ja tähtsam sündmus üldse, ja me väidame seda, siis selles tähtsamas sündmuses kõige tublimate tegijate mälestamine ongi selle päeva mõte.”

Kui meid enam ei ole

Oma tagasihoidlikul moel ütlesid selle mõtte välja ka Vabadussõja veteranid ise. Kui Elva mehed kinkisid Vabadusristi päeval klubile Elva lipu, lausus kunagine Vao valla konstaabel Ants Rästas juurde sellised sõnad: „Vaata, kui meid enam ei ole, siis too see lipp välja. Siis tunneme meie ka, et oleme kohal!“
Nii ongi Enn Voika kogunud valdade, maakondade ning linnade lippe. Maakondade lipud peaksid kõik olemas olema, peale Raplamaa, kus maavanem soovitas pöörduda liputehase poole…
“Kui mõtleme, mida ja keda toetatakse ja kui neid mehi ega mälestuste kogumist ja säilitamist ei toetata ning riiklikult ei väärtustata, siis on midagi viltu,” leiab Enn Voika. “Midagi on viltu ka suhtumises. Nüüd tahetakse Tartus ehitada spordihalli sinna, kus asus ratsarügement. Aga seal seisis ju ka Vabadussõja mälestussammas, mida käis avamas president K. Päts. Nüüd tuleb sinna spordihall ja meie riikliku iseseisvuse eest langenud mehed sõtkutakse sinna alla. Minu pähe see ei mahu! Parem jäetagu sinna väike nurk ja taastatagu see sammas ning iga väike spordipoiss, kes sinna läheb, teab, et need vaprad mehed lõid meie riigi.”

Riik ei tunne huvi

On kurb tõsiasi, et Vabadussõja veteranid meenuvad meile vaid vabariigi aastapäeval ja võidupühal ning muul ajal ei tunne keegi huvi, kuidas nemad või nende lesed toime tulevad. Rääkimata riiklikust meelespidamisest sünnipäevadel või toetusest siit ilmast lahkumisel ja kalmude hooldamisel. Vabadusristi päeva tähistamisse suhtuvad riik ja omavalitsused tuima ükskõiksusega. Tuim ja ükskõikne suhtumine on ilmselt põhjustanud ka selle, et kunagi nii suurelt alanud muinsuskaitseliikumine on praktiliselt välja surnud. Ettevõtted ei ole spondeerimisest huvitatud, sest selle summa pealt tuleb maksta ka tulumaksu, mis on sama hea kui raha maha viskamine.
Õnneks siiski toetajaid leidub. Tublisti on toetanud Tartumaalt Kambja, Ülenurme, Luunja, Puhja ning Haaslava vallavalitsused. Oma ettevõtte toodanguga on toeks olnud mitmedki firmad, tänu kellele on alati olnud leib lauale panna. Väga hea abimees on Maaväe Staabi ülem kolonelleitnant Peeter Hoppe. Tema teene oli see, et tänavune Vabadusristi päev Tänassilmas, Jaan Tõnissoni sünnitalus Mursil oli nii ilus. Oma kohalolekuga austasid Vabadussõjas võidelnud meeste mälestust peaminister Juhan Parts ja Riigikogu liige, põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu.

Ausammast väärt

Enn Voika meelest väärivad kahtlemata ausammast ka need mehed, kes võitlesid Eesti eest saksa mundris ja hiljem metsas. Nende meeste taga oli Eestimaa ja metsa minnes nad teadsid, et lähevad surma. On juhtunud aga üks kurioosne seik. Kõrgeid riiklikke aumärke on saanud paljud vabadusvõitlejad, aga siiani ei ole seda pälvinud üks kõige tuntumaid vabadusvõitlejaid, erukapten, Raudristi rüütliristi kavaler hr Harald Nugiseks. Mees, kelle aususes ei tasu kahelda. Tema sooritas oma kangelasteo Narva jõel. Selja taga oli Eesti ja ta andis oma parima. Kui niivõrd teenekas vabadusvõitleja on kõrgest riiklikust autasust ilma jäetud, keda siis veel austada?
Kui küsida, kellele ja milleks ikkagi on vaja pidada Vabadusristi päeva, siis siin on vastus selge. Eriti on seda vaja noortele, kellel hakkab kaduma patriotismi vaim. “Ega neid enam ümber ei kasvata, kes praegu juhivad meie elu, aga noored hakkavad unustama,” tõdeb Enn Voika.
Raskuste kiuste on plaan pidada järgmine Vabadusristi Päev tuleval suvel Põltsamaa lähedal Aidu lahinguväljal.

Viljandimaa muinsuskaitsjad usuvad tulevikku

Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus on ainsana maakondlikest ühendustest püsima jäänud. 12. novembril tähistati väärikalt oma 15. sünnipäeva seniseid tegemisi jäädvustava raamatuga “Muinsuskaitseliikumine Viljandimaal”.
Sügaval nõukogude ajal sai muinsuskaitsega tegelda Eesti Looduskaitse Seltsi kaitsva tiiva all. Seltsi Viljandi osakonna juurde moodustati kodu-uurijate sektsioon. Võimude silmis süütul tegevusel olid tegelikult sügavalt rahvuskultuurilised eesmärgid. Paarikümne aasta jooksul (1969-1989) püstitati 8 mälestussammast või -kivi, kinnitati 13 memoriaaltahvlit ja paigutati kalmudele 14 hauatähist.
“On seda palju või vähe, peavad otsustama tänased tegijad,” kirjutab raamatus VMÜ auliige hr Enno Piir. “Aga meil 15-20 aastat tagasi võttis iga uue ning vajaliku tahvlikese peale mõtlemine ja töö elluviimine pea halliks ning une silmist. Palju tuli kulutada võimude uksi, kuulata sõimu, hurjutamist ja ähvardusi – vangirauadki terendasid silme ees. Need on läbielatud faktid.”
Just looduskaitseseltsidesse ja muinsuskaitseklubidesse koondunud eestimeelsed inimesed oli see jõud, mis lõpuks kommunistide selgroo murdis. Meenutagem kasvõi rahvamurdu ülemaalistel kokkutulekutel, mis oma olemuselt kujunesid suurejoonelisteks rahvuslikeks meeleavaldusteks. Algas teine rahvuslik ärkamine, mille laineharjal loodi ka 12.11.1988 Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus. Tegu oli ajaloolise Viljandi maakonna muinsuskaitseseltse liitva organisatsiooniga. Kokku on Viljandimaal asutatud 16 muinsuskaitseseltsi. Möödunud viieteistkümne aastaga on korda saadetud palju ning pealtnäha ilmvõimatutki. Ühingu tiiva all on sündinud kaks tegusat organisatsiooni: Eesti Sõjameeste Sakala Ühing ja Johann Köleri Fond.

Sakalamaa ei unusta

Suurim ja mahukaim töö ajaloo jäädvustamisel on Enno Piiri eestvõttel koostöös VMÜ-ga, Memento Viljandi osakonnaga ja Viljandi Muuseumiga 13 nest valuraamatust koosnev sari “Sakalamaa ei unusta”. Kokku 2244 leheküljel on kirjeldatud 8842 Sakalamaa inimese saatust, vaeva ja viletsust, mida nõukogude võim sooritas represseerimistega aastatel 1940–1987. Neil raamatutel on ka eriline väärtus Vabadussõja sangarite elulugude jäädvustamisel, kelle tutvustajaks on olnud Viljandi Muuseumi direktor ja VMÜ esimees hr Jaak Pihlak. Ühenduse eestvõttel taastati ka Vabadussõjas langenute kalmistu Viljandis, mille pühitsemine 15. septembril 1991 kujunes rahvuslikuks meeleavalduseks. Järjepidevalt on suudetud välja anda Sakala Kalendrit, mis ilmub juba 1990. aastast. Viljakad tegevusaastad on möödunud Vabadussõjas langenute mälestussammaste taastamise ja Eesti iseseisvusega seotud mälestusmärkide rajamise tähe all. Üks suurejoonelisemaid memoriaale on kindlasti Pilistvere Kivikangur, mis on pühendatud Siberis hukkunute mälestusele.
Algusaegade agarus on vaibunud ja paljud seltsid oma tegevuse lõpetanud. Ellu on jäänud kõige teotahtelisemad ja visamad. Mis paneb neid inimesi tegutsema ja milleks on meil ülepea muinsuskaitset tarvis?
Esmalt on teadmine ja soov noortele selgeks teha, et ilma kultuuriloolise minevikuta ei ole rahvusel tulevikku. “Muinsuskaitsetöö on usk eesti rahva tulevikku,” on oma artikli pealkirjas asja olemuse ja vajalikkuse lahti mõtestanud hr Enno Piir.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv