Kultuur ja Elu 4/2003


Kultuur ja Elu 3/2003

 

 

 

 


Vastupanu ja välisringhääling. Eesti näide

tekst: holger kaljulaid
fotod: holger kaljulaiu kogust

Holger Kaljulaid analüüsib eestikeelsete välisraadiojaamade rolli rahvusriigi järjepidevusidee säilimisel ja Lääne maailma teavitamisel raudse eesriide taha varjunud nõukogude reziimi kuritegelikust olemusest.

Eestikeelse välisringhäälingu loosse jääb 73 aastat ja tosin raadiot. Nii välismaised sõjaraadiod kui ateistlikule reziimile passiivset vastupanu toitev usuringhääling oma Vatikani 1948. a jõulusaadetega.
Mõni raadio on töötanud regulaarsaatekavaga, ent pidanud vahepeal pikemaid pause, nagu Soome ja Leningradi raadio II maailmasõja eel ja käigus, samuti Eesti Vabaduse Hääl külmas sõjas. Teised on olnud pidevas töös, nagu Ameerika Hääl (VOA) ja Raadio Vaba Euroopa – Vabadusraadio (RFE-RL). Tõsi küll, viimasel ajal on eestikeelsed saated pidevas sulgemisohus. Nüüd ongi esimene kirves langenud. Raadio Vaba Euroopa lõpetab oma tegevuse 01. jaanuarist, sest USA kongress otsustas Euroopa seitsmes keeles edastatavate saadete toimetamiseks raha enam mitte anda.
Kõige hiljem alustas Rootsi Raadio välisteenistus, mille eestikeelse kava starti aastal 1988 innustas laulva revolutsiooni aegu Eestis üldrahvalikuks paisunud vastupanu.


Soldatovid uues Müncheni-kodus RL-i eestlastega. Istuvad vasakult Maire Raidma, Jüri Estam ja toimetusjuht Aleksander Terras; seisavad Jaan Pennar, Ludmilla Soldatova, üks sakslannast AI-tegelane, Maret Terras, Kristi Tammik ja Sergei Soldatov.

Raadio Vaba Euroopa kui alternatiivmeedium

RFE-RL-il oli raadioilmas erakordne siht – asendada vaba ajakirjandust ja keskenduda sihtmaa asjadele, mida sõnavabaduseta ringhääling kodumaal vältis, olla alternatiivmeedium. Teabetõkked ehk tavamõistes korrespondentide puudumine – kõik see tegi RFE-RL-i elu keerukaks, muutes sealse töö raadiomees Jüri Estami sõnul transtsendentaalseks – tunnetuse eelseks, kui mitte meelteväliseks – kogemuseks.
RFE-RL polnud võitlusajakirjandus, küll aga Eesti Vabaduse Hääl, kus saate sisu kontrollisid eestlased ise. Selle New Yorgi ja Madriidi stuudiois valmiva kava taga oli kuni 1965. aastani lõviosas USA luure keskameti CIA vahendatud raha. Ent pausi järel, 1970. aastate algusest tulid saated vaid Madriidist ning siis juba eesti organisatsioonide üleilmse korjanduse varal. Kutsungiks EV-i hümn. Toimetuse hing EV-i diplomaat Villibald Raud sai Hispaanias esindusülesandeid täites tagasihoidlikku toetust New Yorgi konsulaadilt kui ehedaim poliitpaguluse hääl kodumaale!
Nõrkade saatjate ja hõreda saatekavaga Eesti Vabaduse Häälest enam oli kuulajaid VOA saadetel. VOA kaudu on Washington stardiaastast 1951peale ilmutanud välispoliitilisi toetust ja mittenõustumist Balti riikide vägivaldse ülevõtuga N Liidu poolt.

Jüripäeva mõttesild ühendas eestlasi igas ilmanurgas

Eestlaste globaalsideme tugevdamisel oli ainulaadne Jüripäeva mõttesild, mis toimus VOA Eesti Osakonna kolmandal tööaastal 1954. Hetkel, kui Eestis lõi kell 22. aprilli südaööd, pöördusid vaba maailma eesti noored kodumaa poole, et luua vaimusilda sealsete noortega. Seda tegid nad igal pool korraga, vööndiajale vastavalt – Euroopas enne keskööd, Austraalias päevahakul ja USA-s pärastlõunal. New Yorgis marssisid skaudid–gaidid politseivalve saatel ÜRO peakorteri ette, kus juht neile lühikõne pidas, misjärel kõik kompasside ja kaartidega suunistusid, et Eestile au anda. Vaikushetk ja siis Eesti hümni lõpusalm. Uudishimulikele, kes eestlaste eeskujul samas küsisid, milles asi, jagati lendlehti ja selgitusi. Kõneles EV-i esindaja Johannes Kaiv. Mõttesillast, mis pagulasi VOA kaudu kodumaaga ühendas, kõneles rida ameerika lehti eesotsas New York Timesiga.

Eesti Vabaduse Hääl välispoliitika tõmbetuultes

Ametlik välisraadio oli paraku välispoliitika tõmbetuultes. Washingtoni iga lähenemine Kremlile tähendas balti toimetuste koosseisu-saatemahu kärpeid ja koguni sulgemise ähvardusi. Kuigi VOA oli XX-sajandi eestikeelses ringhäälingus ajaloolis-poliitiliselt kaalukas tegija, võiks küsida, kas see raadio aastail 1967–1975 oli ikka Eesti erimeelsuse ja vastupanu või kohanemisteadvuse kujundaja?
Pööre tuli president Jimmy Carteri ja ta ametijärglase Ronald Reagani ajal, kes rakendasid oma välispoliitikas üldkehtivaid inimõigusi kaasates balti küsimuse. Lahendamata balti küsimus kui selge tõend ühest rahvusvahelise ebaõigluse aktist, ilmus külma sõja lõpulahinguis 1980. aastail Lääne avaliku diplomaatia pjedestaalile. Samas on Eesti ajalookroonikasse märgitud tärmin jaanuar 1980, mil Karl Laantee (VOA eesti toimetuse juht 1979–1988) asus VOA Eesti osakonna etteotsa. Ameerika Hääle eestikeelsetes saadetes suurenes Eesti ajaloole ning kaasaegsele vastupanuliikumisele pühendatud esinemiste hulk.
Eestis sõi välisraadio tegevus EKP Keskkomitee ja nukuvalitsejate närve. Hirmust suurte silmadega pidasid nad 1984. aasta plaanides vajalikuks rakendada ulatuslikke salajasi vastumeetmeid välisringhäälingus eelkajastatud rahvuslipu 100nda aastapäeva pühitsemisele. 1987. aasta tormilistest sündmustest rabatud Karl Vaino otsustas ajada Eesti siserahutuste tekitamise süü USA välisringhäälingu peale ja lasi eestikeelseist välissaateist noppida ning kokku traageldada tsitaadivaliku, mis saadeti 27. jaanuaril 1988 Moskvasse NLKP Keskkomiteele, kus viimane korraldas diplomaatilisi kanaleid pidi protesti n-n sekkumise vastu N liidu siseasjadesse.


Karl Laantee, VOA eesti toimetuse juht 1979–1988.

Mart Niklus – vabadusvõitluse lipp ja piksevarras

Sügisel 1957 tuli VOA toimetusse ümbrik fotode ja palvega toimetada need edasi USA ajakirjale Life. Kuid need fotod jäid edasi saatmata, sest Münchenisse hakkas tulema ka teateid saadetise autori, Mart Nikluse ülekuulamisest kodumaal.
Kuna Niklus saatis neid ka mujale, siis oli fotosid vahepeal ära trükitud Põhjamaades, Lääne-Saksamaal ja vähemalt üks USA ajaleht – Chicago Herald Tribune oli juulis 1957 avaldanud Nikluse tehtud foto vaiadega toestatud elamulobudikust.
Kõige esimesena oli Eesti valitsusvõime pahandava pildireportaaþi avaldanud Teataja Stockholmis, 1956. aasta detsembrinumbris ilmus kuus fotot pealkirjaga “Pilte okupeeritud kodumaalt”.
Niklus vahistati Tartus augustis 1958 ja mõisteti antisovetliku tegevuse (vaenuliku valeinformatsiooni levitamise) eest vangi jaanuaris 1959. Asi käis sovetliku propagandakära saatel. Agitpropil, kes muidu vaikis poliitilisi vaenamisi maha, oli seekord eesmärgiks tekitada hirmujudinaid neis, keda poliitiline sula võis ahvatleda sovetlikku võimukontrolli ületavale suhtlusele maailmaga.
Mart Niklus, kes tõestas oma elu mängu pannes terrori jätkumist poststalinistlikul ajal, sai sagedamini meenutatud eesti nimeks välisringhäälingus läbi aegade. Et agitprop teda nii varakult sihikule võttis, tulenes asjaolust, et Niklus oli esimene avaliku vastupanu esindaja, kes oma erimeelsust ei varjanud ning oli kaasvõitleja Enn Tarto sõnul “meie vabadusvõitluse lipp ja piksevarras”.

Rahvusliikumiste potentsiaal jäi kahjuks fookusest välja

Teabevool välismaale paranes rahvusvahelise liikumisvabaduse ja välisajakirjanike õiguste laienedes. Postitsensuur küll säilis, aga käsipost toimis juba 1950. aastail.
Oluline tähis oli märts 1961, kui välisajakirjanike N Liidust väljastatavate kiirteadete tsenseerimine Moskvas lõppes. Sovetliku reþiimi pehmenemine vähendas ka aktiivset vastupanu, teisalt tekitas aga siinseis väliskorrespondentides huvi vastupanuavaldusi tähele panna ja andis välisringhäälingule julgust neid valgustada.
Kogu idablokis tõusiski esile julgeid – kas võimueliidile ligiseisvaid või isegi kommunistlikku nomenklatuuri kuuluvaid – usutaganejaid ja ausaid inimesi, nagu marssal Tito järgmine mees Milovan Djilas Jugoslaavias. Või Beria võimu ajal rekordiliselt noorena akadeemikuks saanud Andrei Sahharov. Läänes nimetati neid vapraid üksikvõitlejaid dissidentideks. Ent nende, pingelõdvenduse ajal ringhäälingu lipukirja tõusnud nimede tähendus paisutati 1970. aastate saateis üle, sest intellektuaalsel opositsioonil ei saanud tekkida laia toetuspinda tsiviliseerimata ühiskonnas. Sestap kasvas dissidentlus Venemaal kiiresti väljarändeliikumiseks Läände.
Mis aga RFE-RL-i fookusest välja jäi, oli rahvusliikumiste potentsiaal – sovetliku impeeriumi tõeline kirstunael. RFE-RL-i Baltimaade toimetused alustasid alles Helsingi leppe sõlmimise aastal 1975 ja eesti toimetuse pooletunnisesse päevakavva ilmus teisipäeviti kohe ka rubriik “Poliitilis-filosoofilised arutelud rahvusprobleemidest” ning neljapäeviti “Inimõigused” + “Ülevaade Baltimaade omakirjastusest”.
Laienes inimõigustekaitse liikumine. Kreml sundis veebruaris 1977 välispagendusse 48aastase Moskva Helsingi-grupi liikme Ljudmilla Aleksejeva, kes edaspidi jäi rühmituse esindajaks Läänes. Väljasaadetud Aleksejeva kirjeldas just seda, üldsusega arvestava vastupanu malli, mis otsustavalt muutis ka eesti vabadusvõitluse aastate pale.
Välisraadios kajastuv leidis sovetlikus impeeriumis kaastunnet, tõi reziimivastalisele mõttekaaslasi, aitas koonduda. Avalik vastupanu, lihast ja verest inimesed, allkirju kandvad memorandumid said maiuspalaks ka välisajakirjanikele, keda nõukogudelikult hall mass ega seda roosamannaga dekoreeriv ametlik propaganda ei olnud kunagi toitnud. Välisraadiote töö tegi omakorda hõlpsamaks see välispressi korpus Moskvas, kelle juurde sagenesid ka eestlaste külaskäigud. Ühel sellisel korteri-pressikonverentsil Moskvas toodi 23. augustil 1979 välja Balti Apell, millele ajakirjanikud oma kanaleile edastades justkui võidu jooksid. Võitis (nii ta pärast ise väitis) AFP.

Samizdat oli Lääne ajakirjanduse uudisteallikaks

Vene omakirjastus samizdat oli Lääne ajakirjanduse, sealjuures eestikeelse VOA uudisteallikas, eriti 1960-1970. aastail, kui eesti omakirjastus oli veel nõrk. Ja RL lausa vajas seda ainest, et Eestit koduraadiona teenida. Raadio vastav arhiiv ei talletanud Eestist nii palju üllitisi kui Leedust, ometi õnnestus eesti saateis juba esimesel viiel aastal ära tuua kodumaalt saabunud Teateid ja Täiendavaid materjale ideede vabaks liikumiseks Eestis (mõlemad 1978), Poolpäevalehe numbreid (1979) ja ülevaadet Eesti sündmustest aastal 1940 “Täna neljakümne aasta eest” (1980). Ka I kogu Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis leidis: “Vabadusraadios on ette loetud hulk Eestist pärinevaid kirjutisi, mis pakuvad üldist huvi, kuid mille algtekste “Lisanduste” käsutusse jõudnud ei ole. “Lisandused” loevad õigustatuks selliste avalikkusele mõeldud kirjutiste avaldamise mahakirjutatutena Vabadusraadio saadetest.”
Saateaja pikenedes 1980 sai omakirjastus kauaks asupaiga RFE-RL-i kolmapäevase saate teise pooltundi, mis tahtis tuua Eestis ja Läti–Leedu naabritelgi põranda all ilmuvat, samuti raadio enda kaastööliste algupärast publitsistikat. Üks neist oli Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar, kelle koostöö raadioga sai alguse järelhüüdega Jüri Kukele: “Nagu kirvehoop tuli teade Jüri Kuke surmast…”

Välisringhääling ei lasknud järjepidevusideed maha matta

Sõnumeid vastupanust tuli välisraadiosse ka neid isikuid pidi, nagu Sergei Soldatov, kes Eestist saabusid. Vaevalt keegi eitab, et nii tuntud vabadusvõitleja lülitumine raadiotöösse saateile jõulist kõla lisas ja Eestis vastukaja tekitas: ärritas võõrvõimu ja innustas selle trotsijaid. Soldatovil oli (mittekirikliku taustaga) religioosset aurat ja totaalse vabadusvõitluse kogemus. Soldatovi määratu pagas andis kaalu ka ta esimese, Läänes ilmunud raamatu sõnadele. Tsiteeriksin sealt: “Me uskusime, et pärast sanitaar-matuslikke lugulaule löövad kõlama võitlusprogrammi motiivid, pärast kaeblikke hingepalvusi hakkavad puhuma lahingupasunad. Ükski sõda pole moraalselt ega poliitiliselt võidetud seni, kuni vastase hoopide loendamiselt pole jõutud hoopide jagamiseni vastase pihta. Võit tuleb mitte kaotus-hädakisa, vaid võiduhüüdega vaenlase peale minnes.” Soldatov nägi oma võitluse jätku raadiotöös ja ilmselt läinuks talle tarvis ka võitlusajakirjandust. Eesti toimetusest ta mõne aasta järel lahkus. Ta sõpradeks, nagu tänavu veebruari algul Soldatovi matustel nägime, olid vabadusvõitlejad, kirja- ning usumehed – ja neid raadios peaaegu et polnud. Vaba maailma uudisteajakirjanduses ei tundnud ta end omaselt.
Rekord kuulajaskonna huvi, teksti mahakirjutamise ja järgneva käest-kätte-levi poolest kuulub 40 kirjale, mis sai avalikuks 1980.–1981. aasta vahetusel – hoopis välisringhäälingu, mitte lehtede Rahva Hääl, Sovetskaja Estonija ning Pravda kaudu, millele eesti haritlased “Avaliku kirja Eesti NSV-st” adresseerisid.
Ja lõpuks, eestikeelse välisringhäälingu kõige erilisem panus vastupanusse – järjepidevusidee, mida 1980. aastate N Liidu agitprop püüdlikult naeruvääristades ainult võimendas. Siin muljus välisringhääling aastatepikku Eesti ühiskondlikku mällu jälje, mida aastate 1989–1992 sisepoliitilistes heitlustes III vabariigi idee alla maha matta ei õnnestunud.

Lühendatult ajakirjanik Holger Kaljulaiu Jüri Kuke aulakonverentsil peetud ettekandest “Võitlusajakirjanduse tandrile ja uudisajakirjanduse kulisside taha.” Autor tegi aastatel 1985-1999 kaastööd ka RFE RL-l


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv