Kultuur ja Elu 3/2003


Kultuur ja Elu 2/2003

 

 

 


Udused lepped

Sovjetiaegsed tegelased on meil endiselt kõrges hinnas. A. Rüütli valimine presidendiks on Eesti reputatsioonile teinud palju halba – maailmas levib arvamus, et Eestis pidi nõukogude ajal olema hea elu, et tolleaegne president valiti tagasi. Nii ütleb kirjanik Einar Sanden.

Vägagi tuttavad on need näod, kes nüüd sagivad n.-ö ühiskondliku leppe eesotsas. Ei ole kadunud kuhugi see ENSV. Üsna õudne on vaadata, et EKP rajoonikomitee sekretär, EKP KK büroo liige, raadio partorg, sovhoosi partorg jne meile ikka leppeid teevad.
Sama uduseid kui 20 aastat tagasi. Ilus asi rikuti ära. Loodame, et mitte jäädavalt.

Uduseid leppeid tehakse ka Pärnus. Kes peale jääb? Kas leegionär või pronkssõdur? 1994ndal, kui vene sõdurid välja läksid, oleks pidanud pronksist kaasvõitleja neile kaasa andma.
Ja ka kõik muu, mis meile ei kuulu.

Sellest kõigest me ajakirjas juttu ka teeme.

 

Tea Kurvits,
Kultuur ja Elu peatoimetaja


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv