Kultuur ja Elu 3/2003


Kultuur ja Elu 2/2003

 

 

 

 
Sõjameeste mälestusmärk sai Pärnu Vanas pargis omal kohal olla vaid 9 päeva, kui see Pärnu linnavalitsuse korraldusel õhtuhämaruses maha võeti. Mälestusmärgil asetses tekst: "Kõigile Eesti sõjameestele, kes II vabadussõjas langesid kodumaa ja vaba Euroopa eest 1940 1945."

Mis riik see on,
kus ühel pojal on obelisk lilledes,
teisel mutta trambitud haud?

tekst: ke
Foto: leo tammiksaar

Nii küsis oma luuleridades tänavu Vabadusristi Vendade päeval 16. juulil Jaan Tõnissoni sünnikodus Viljandimaal Viiratsi vallas Surva külas Mursi talus näitleja Merle Jääger.

12 aastat tagasi lõppes Marduse aeg ning tundus, et meie loodavas iseseisvas Eestis ei kamanda enam keegi meie suuri ning et ometi võime siinmail toimunud lähiajaloo sündmustest rääkida tõetruult. See lootus oli asjata.

Mardus valitseb endiselt meie meeli

Meedia poolt loodud äärmiselt tendentslik ja negatiivne foon ideele püstitada Pärnusse kavandatud II ilmasõjas riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnutele mälestusammas näitas, et meie riiklik iseseisvus on pealispindne ja näiline. Mardus valitseb endiselt meie meeli.
Vaenlase propaganda on palju pasundanud, et sakslased mobiliseerisid eestlasi kõikvõimalike rahvusvaheliste seaduste vastaselt ning eestlased hukkusid mõttetult neile võõras võitluses Hitleri kahurilihana. Kui asjaolud olnuks nii, poleks eestlastel tõesti põhjust oma sõjameeste üle uhkust tunda (välja arvatud vabatahtlikud, kes leidsid “Hitleri võitlusel” mõtte olevat). Õnneks oli tegelikkus sootuks teistsugune. Üldmobilisatsiooni läbiviimisest Eestis veebruaris 1944 ei tahtnud sakslased alguses mitte midagi kuulda. Pigem olid nad nõus Eesti venelastele loovutama (seega reetma ka relvavenna Soome), kui laskma relvastude kümnetel tuhandetel eestlastel. Palju vaeva nõudnud pealekäimise tulemusena suutsid tolleaegsed eesti juhtivad isikud sakslasi veenda Eestit veel siiski mitte maha jätma, lisaks saadi nõusolek mobiliseerida 15 000 meest. Mobilisatsiooni toetama ning relva haarama kutsus eestlasi ka tollal mitte küll ametlik isik, kuid eestlastele kadunud vabariiki sümboliseerinud peaminister presidendi ülesannetes prof. Uluots. Tõsiasi, et kokku tulid umbes 40 000 meest, näitab rahva erakordset usaldust tolleaegsete juhtide vastu. Seda mobilisatsiooni võib kindlasti lugeda eestlaste vaba tahte põhjal toimunuks ja ka korda läinuks.
Ka neil eesti meestel, kes mobiliseeriti Eesti korpusesse, oli tagamõte lüüa vaenlane Eestist välja tema oma relvadega. Ja tuletagem nüüd meelde, milliseks kujunes Eesti kaadriohvitseride saatus Punaarmees.
Reamehed leidsid end rinde asemel tööpataljonist, mis oma olemuselt ei erinenud vangilaagrist. Viimaks lasti äärmuseni kurnatud ja praktiliselt ilma mingi väljaõppeta mehed Velikije Luki all verest tühjast. See Eesti korpus, kes siit läks, ei olnud enam see kontingent, kes siia “vabastajatena” tagasi tuli.
Oleme unustanud, et ka Soome oli Saksamaa liitlane, kuid millegipärast ei ole avalikkuses kordagi tõstatatud küsimust, mille eest võitlesid Soome sõdurid ja eestlastest “soome poisid” Jätkusõjas Karjala kannasel? Ja miks läksid nad kollektiivselt lolliks ja tulid Soomest Eestisse tagasi võitlema siinsetes kaitselahingutes? Kas ehk keegi seletaks, mis oli vahet võitluse eesmärgil Karjala kannasel ning Narva jõe rindel ja Sinimägedes? Vaenlane oli ju lõppeks üksja seesama!
Meil ignoreeritakse ka võitjate poolel olnud USA ametlikku seisukohta, mille kohaselt “Balti Waffen SS väeosi (Balti leegionid) tuleb vaadelda nii eesmärgilt, ideoloogialt, tegevuselt ja osavõtutingimustelt lahusolevaid ning Saksa SSist erinevaid väeosi ja sellepärast ei pea komisjon neid Ühendriikide valitsusele vaenulikeks nagu märgitud parandusena pagendatud isikute seaduses, lõik 13.” (Elamiskohast pagendatud isikute komisjoni otsus Washingtonis, 01.09.1950).

Okupandid võivad Tallinna südalinnas avalikult pidutseda, karmoškat mängida ning avalikus kohas alkoholi tarbimist keelavast seadusepügalast hoolimata viina visata, samas kui need Eestimaa pojad, kes ei olnud nõus vaenlasele vabadust hõbekandikul loovutama ja oma kodu ja perekondi kaitsma läksid, peavad nüüd taas vabas Eesti riigis endiselt käima ringi, silmad maas, ja oma kokkutulekuid pidama peaaegu et salajas. Muidu ollakse kohe meedia poolt omavalitsustel turjas – miks ja kuidas taoliseks kokkutulemiseks luba anti? Ja hoitagu oma nahk, kui mõni riigitegelane söandaks seal kasvõi oma varjugi näidata! Kas tõesti on Marduse aeg tagasi? Või püüdes oma selgrootus orjameelses araverelisuses suurriikidele meele järgi olla või kartusest, et meid ei mõisteta, toome taaskord ohvriks Eesti iseseisvuse eest võidelnud meeste mälestuse?

Mida arvavad asjaosalised?

“Olen mõelnud palju 1941. aasta sündmustest Eestis, ajast, mil vennasrahvas tuli meile kultuuri tooma ja saatis sissejuhatava tervitusena Siberisse 10 000 süütut eesti kodanikku, sealhulgas rohkesti naisi, lapsi ja vanakesi ning mõrvas mõned tuhanded, seejuures paljud eriti elajalikul ja piinaval viisil. Olen uhkusega mõelnud sellest, et kui mõni kuu hiljem avanes võimalus roimaritele mõistusevastase ülekohtu eest kätte maksta – pole absoluutselt oluline, kelle abil – oli minejaid palju,” räägib Eesti Leegioni Muuseumi looja hr Leo Tammiksaar. “1990ndate keskpaiku arvasid paljud, et pärast okupatsioonivägede lahkumist pidanuks nende kangelaste mälestuse jäädvustamine olema esimesi riiklikke aukohustusi. Need optimistid ei teadvustanud endale, et sedakorda sündis vabariik esimesest korrast erinevate sündmuste tulemusena ning hoopis erinevate inimeste osavõtul. Eesti riigi ja rahva ees oma kohust täitnute mälestamine uue aja juhtide plaanidesse ei mahtunud. Vähe sellest, neile on südamelähedane olnud hoopis okupantide monumentide kaitsmine. Sellises olukorras ei jäänud suuremalt jaolt juba kaheksakümnenda sünnipäeva selja taha jätnud meestel üle muud, kui panid ise oma kõhnast pensionist hädavajaliku raha kokku ning lasksid oma langenud relvavendade mälestuseks teha tagasihoidliku samba. Sammas tehti niisugune, nagu sõjamehed ise leidsid endile sobiva olevat.
Mitmed inimesed ütlesid mulle juba ettevõtmise alguses, aastal 2001, et kõnealuse ausamba püstitamiseks pole aeg veel küps. Et kollaborandid, kes NSVL-i lagunedes lõid Eesti territooriumil oma riigi, on erinevatel valitsevatel tasanditel veel liiga suures enamuses ning ei lase päris kindlasti sõjameeste ausammast üles panna. Et ärgu ma lasku ennast eksitada ekskommunistide maskeeringutest, nagu näiteks see, et nad kasutavad EW sümboolikat (seda seeläbi teotades). Et kuigi nende tegusid vaadates võib jääda mulje, et tegu on kõigest põhimõttelagedate saamameestega, on kindel, et nad muutuvad vägagi aktiivseteks ja ideelisteks võitlejateks, kui on vaja omi, s.t kommunistlikke sümboleid kaitsta ja kommunismi vastu võidelnute mälestuse jäädvustamist takistada.
Pidasin selliste juttude rääkijaid liialt skeptilisteks. Paraku näitas aeg, et elukogenud inimeste juttu maksab tõsisemalt kuulata. Esimene samba mahavõtmisele eelnenud pahaendeline märk oli kõrgemalt poolt saabunud keeld Pärnus paikneva sõjaväeosa osalemise kohta samba pidulikul avamisel. Sõjameeste ausammas sai omal kohal olla 9 päeva ning mõned päevad enne kavandatud pidulikku avamist võeti see õhtuhämaruses maha. Sellele aktsioonile järgnenud poleemikas domineeris rahva poolehoid sõjameeste ausambale, samuti ilmus erinevates ajalehtedes mitmeid artikleid, mis nõudsid samas pargis oleva kommunistliku ausamba mahavõtmist (see on pühendatud lisaks muudele kommunistlikele tähtpäevadele ka 1924 ja 1941 sündmustes osalenutele, seega riigipöörajatele ja küüditajatele). Tolleaegne valitsuse juht, keda avalikkus tunneb 10 miljoni dollari viluks lööjana, teatas avalikkusele häbenemata, et kommunistide ausammast ei tohi puutuda ning et kommunismivastases võitluses langenutele mälestussamba püstitamine oli viga, mille eest ta palub andeks neilt, kes end solvatuna tunnevad.”

Ära on unustatud eesmärgid ja põhimõte

Sõjaväelendur Hendrik Arro meelest on ära unustatud eesmärgid ja põhimõte. “Kui ajalehtedes kirjutatu põhjal otsustada, püütakse asja tasapisi pöörata selles suunas, et juhul, kui mingi sammas ka üles pannakse, kujutaks see endast mälestusmärki kõikidele II Maailmasõjas langenud eestlastele, ükskõik kummal poolel ja milliste eesmärkide nimel nad siis võitlesid. Selle õigustamiseks püütakse toetuda ka rahva arvamusele. Nii näiteks toob Postimees oma 30. juulil ilmunud numbris online-küsitluse tulemused, mille kohaselt 24% oma arvamust avaldanutest peab õigeks monumendi rajamist saksa poolel võidelnud eestlastele, 76% aga kõigile II Maailmasõjas langenud eestlastele. Asi peaks nagu selge olema, kuid kas ikka on?
Kõigepealt tuleks selgeks rääkida kaks sambaga seotud põhimõttelist küsimust, mida nii küsimuse püstitajad kui ka vastajad endale ilmselt teadvustada ei olnud suutnud või tahtnud. Nimelt: kellele see kavandatav mälestussammas ikka on mõeldud? Mis on selle samba püstitamise eesmärgiks? Väga paljude meie riigitegelaste sõnavõtte kuulates-lugedes tundub, et Eestis on, vähemalt ametlikult, II Maailmasõja ja sellele eelnenud ning järgnenud sündmustest rääkides tehtud panus eestlaste kannatustele. Umbes nii, nagu juudid on panuse teinud holokaustile ja seda nüüd kogu maailmas edukalt ekspluateerivad. Seega – kui leiame, et me antud sambaga tahame lihtsalt mälestada oma hukkunud rahvuskaaslasi kui märtreid, õnnetuid ohvreid, kes langesid või hukkusid Nõukogude Liidu ja Saksamaa tegevuse tagajärjel, on asi selge. Sammas tuleks kahtlemata püstitada kõikidele langenud ja hukkunud eestlastele ning küsimus olekski lahendatud. Kuid kas antud juhul on ikka seda taotletud?
Ilmselt mitte. On veel üks II Maailmasõja sündmustega seoses olev asjaolu, mida riiklikul tasandil ei ole tänini julgetud ega tahetud ametlikult tunnustada. Ja nimelt – eestlased ei olnud mitte ainult okupantide ikke all ägav rõhutud inimmass, kes lasi endaga teha, mida iganes ja ainult kannatas, vaid eesti mehed julgesid vaenlasele ka vastu hakata. Üks aasta nõukogude võimu oli eestlastele selgeks teinud, et selle võimu vastu tuleb iga hinna eest võidelda ja nii leidus siis eestlaste hulgas tuhandeid mehi, kes juba 1941.a läksid vabatahtlikult sõtta. Tuleb sedagi märkida, et mõiste II vabadussõda võeti tarvitusele juba sel ajal, mitte aga nüüd, aastaid hiljem. Loodeti, et Saksamaa ja NSVL vastastikku verest tühjaks jooksevad ja korduvad 1918. aasta sündmused ning avaneb võimalus Eesti iseseisvuse taastamiseks.
Tagantjärele tarkusega on nüüd muidugi selge, et see oli naiivne lootus, kuid, nagu öeldakse – lootus sureb viimasena. Ja ega millelegi muule õieti loota ei olnudki. Üldine arvamus oli aga: selleks, et see saaks sündida, ei tohi sõjategevuse lõppedes Eesti pinnal olla Vene vägesid. Vabadussõja vaimus kasvatatud noorte meeste põlvkond tõestas, et tuntud isamaalise laulu sõnad “Eestimaa, su mehemeel …” ei osutunud mitte tühjaks sõnakõlksuks. Tänapäeval, kui kõik on ammugi selge, on muidugi lihtne neid mehi süüdistada sakslastega koostöös ja Suur-Saksamaa eest võitlemises, kuid sel ajal kui mindi, ei istutud nurgas ega filosofeeritud selle üle, mida võitjad kunagi tulevikus asjast võivad arvata. Eesti oli ohus ja see otsustas asja. Ja mitte keegi nende meeste süüdistajatest ei ole osanud näidata, millised võimalused Eesti vabaduse eest võitlemiseks tol ajal siis reaalselt veel eksisteerisid.
Mis puutub Pärnusse kavandatavasse mälestussambasse, siis tuleb endale aru anda, et selle idee autorid ei ole mõelnud seda sammast mitte mälestusmärgiks II Maailmasõjas langenud ja hukkunud eestlastele kui õnnetutele ohvritele, vaid nendele meestele, kes julgesid relvaga käes Eesti iseseisvuse eest võidelda. Sammas oleks selleks tunnustuseks, mida Eesti riik ei ole julgenud ega tahtnud neile meestele osutada.
Oluliseks aspektiks on siin eesmärk, mille nimel võideldi. See, et loodetud siht jäi saavutamata, ei ole oluline. Oluline on põhimõte. On selge, et kui Eestis tahetakse, et ka tulevikus leiduks mehi, kes vajaduse korral on valmis Eesti vabaduse eest võitlema, siis ei saa piirduda ainult õnnetute märtrite kultuse propageerimisega. Sellega mehemeelt ja rahvuslikku uhkust ei kasvata. Rahvas, kes räägib ainult oma kannatustest, võib äratada küll kaastunnet, kuid mitte austust. Näitab see ju seda, et tegu on armetu, orjameelse rahvaga. Austust on ikka ja alati väärinud need, kes on julgenud oma õiguste ja vabaduse eest seista.
Põhimõtteliselt võiks püstitada isegi kaks mälestussammast – üks kõikidele II Maailmasõjas langenud ning hukkunud eestlastele ja teine eraldi neile meestele, kes võitlesid Eesti vabaduse ja iseseisvuse taastamise eest. See mälestussammas peab rõhutama eestlaste valmidust oma kodumaa kaitsmiseks ja mälestussammas lihtsalt kõikidele langenutele seda ei asenda. Samal ajal need sambad üksteist ei välistaks.

Oma seisukohaga on välja tulnud ka juudi ringkonnad

Oma 2. augusti numbris toob Postimees ära Vene Juudi Kongressi 31. juulil tehtud avalduse, milles mälestussamba püstitamist igati taunitakse. Selles räägitakse natsikurjategijate mälestuse jäädvustamisest, natsistliku inimvaenuliku ideoloogia õigustamisest, holokausti õppetunni unustamisest ja ka sellest, et Euroopa Liidu juhid peaksid Eestis toimuvale reageerima.
Selle avalduse nahaalsus teeb esimesel hetkel sõnatuks. Dikteerida teises riigis elavale rahvale, ilma selle riigi ja rahva ajalugu põhjalikult tundmata, keda nad tohivad ja peavad mälestama ja keda mitte, sellega võivad hakkama saada ainult mõõdutunde kaotanud isikud. Kui mõni Nõukogude Liidus elanud rahvus peaks oma rahvuskaaslaste poolt sooritatud kuritegude eest teiste Nõukogude Liidu rahvaste käest andeks paluma, siis esmajoones on see juudi rahvus. On ju ajaloost teada, millist rolli mängisid juudi rahvusest isikud Nõukogude Liidu moodustamisel ja kuritegelikuks ühiskonnaks väljaarendamisel (Riikliku Julgeoleku organite süsteemis töötas vägagi palju juute). See, et leidus ka juute, kes said Nõukogude Liidus kannatada, ei loe midagi, sest eks istus ka natsistlikes koonduslaagrites sakslasi.
Kui vaadata asja eestlaste seisukohalt, siis algas juudi rahvusest bolševike kuritegevus Eestis juba 1940.-1941. aastal. Eesti rahvuslipu mahavõtjaks Pika Hermanni tornist 1940. a. oli juut Viktor Feigin. On teada, et 1941. a suvel, kui moodustati diversantide vastu võitlemiseks hävituspataljonid, kes sooritasid Eestis tsiviilelanikkonna vastu raskeid kuritegusid, astusid paljud juudid, keda Eesti Vabariigis ei olnud vähemalgi määral taga kiusatud, nende koosseisu, hävituspataljonide üldjuhatajaks oli aga juut Pasternak. Ja kui palju juute teenis nendes julgeolekuorganites, kelle tegevuse tulemusena leiti Eestis pärast punavägede sunnitud lahkumist sadu hukatuid.
Kui räägitakse sõja ajal hukkunud Eesti juutidest ja juutidele Eestis osaks saanud ülekohtust, siis ei ole kunagi nimetatud seda, kui palju oli hukkunute hulgas neid, kes kuulusid hävituspataljonidesse või NKVD ridadesse. Võib isegi öelda, et just nõukogude julgeolekuorganite tegevus oli see, mis viis tuhandeid eestlasi sellele vaatamata, et enne sõda olid eestlased valdavalt inglisesõbralikult meelestatud, vabatahtlikult Saksa sõjaväkke, ning aastatel 1940-1941 ja 1944 ning edaspidi metsavendadeks. Ilmselt oleks liiga palju nõuda, et eestlased, enne kui oma maa ja rahva eest võitlema hakkasid, oleksid pidanud kõigepealt juudi rahva arvamust küsima ning ainult juutide heaolust lähtuma.
Nähtavasti tuleks Venemaa Juudi Kongressile soovitada, et nad enne, kui Eestis toimuva pärast kära tegema hakkavad, tutvuksid Eesti tegeliku, mitte Nõukogude Liidus kokkusoperdatud ajalooga.
Eestlased ei ole kunagi nõudnud, et juudid ei tohiks mälestada neid rahvuskaaslasi, kes Nõukogude Liidu vägedes võideldes langesid, ehkki nende võitlus viis lõppkokkuvõttes Nõukogude Liidu okupatsiooni taaskehtestamisele Eestis, rohkem kui saja tuhande eestlase, sealhulgas naiste ja laste represseerimisele ning suures osas ka hukkumisele. On selge, et juutide jaoks oli võitlus natsistliku Saksamaaga möödapääsmatu. Samasugune paratamatus oli eestlaste jaoks ka võitlemine Nõukogude Liidu vastu.

Kelle laulu laulad, eesti meedia?

Leo Tammiksaar: “Veteranid tegid ettevalmistusi samba pidulikuks avamiseks, koostati nimekiri, keda avamisele kutsuda. Lisaks soliidsetele ajalehtedele otsustasid veteranid saata kutse ka Postimehele. Juba järgmisel päeval pärast kutsete välja saatmist, mitu päeva enne kutsele märgitud avamise kuupäeva, olid Postimehe inimesed Pärnus sambast lugu tegemas. Loo pealkirjaks panid nad “Pärnu sai SS-monumendi”.
Kirjutasin Postimehe valelikule artiklile vastuartikli, kus selgitasin, et sambal ei olnud ei SS-märki, haakristi ega muud sellist. Seda artiklit nad ei avaldanud, ütlesid, et nad pole huvitatud. Selle artikli avaldas Eesti Päevaleht. Üks Postimehe inimestest ütles mulle hiljem, et tal on juhtunu pärast väga kahju ning et ei tema ega teised ajakirjanikud arva asjadest nii, nagu nende lehes kirjutati. Nad olla vaid täitnud oma ülemuse käsku, ülemus aga olla tähtsa eks-KGB mehe poeg ja omavat isaga ühiseid aateid.
Asjaolu, et Postimees kasutas skandaali valla päästnud artiklis tõele mittevastavaid andmeid, pole selle ajalehe puhul erandjuhtum. Näiteks ilmus mõni aeg hiljem Postimehes kellegi prof Ruutsoo artikkel, kus peale eestivaenuliku laimu oli ka mitmeid sedavõrd olulisi vigu, mida isegi algkooli õpilastelt ei oskaks oodata. Kirjutasin Postimehele kommentaariks kõige olulisemate vigade paranduse, näiteks söandasin vastu vaielda prof Ruutsoo seisukohtadele, nagu vabastanuks punaarmee II Maailmasõja lõpus Taani ja Norra sakslastest. Ka selle minu artikli kohta öeldi, et nad pole vigade parandamisest huvitatud. Arvan, et tudengitel on õigus teada, et nende õppejõud serveerib avalikus kirjasõnas tegelikkuse pähe väljamõeldisi. Luulumaailmast võivad ju pärineda ka sama isiku poolt koolis jagatavad teadmised.
Niisiis on Postimees ja tema kirjasaatjad täiesti teineteise väärilised. Kui esimene samba kohta ilmunud artikkel oleks olnud positiivset laadi, siis võimalik, et skandaali poleks puhkenud ja sammas oleks avalikkuse poolt vastu võetud lugupidamisega. Kuid järgnevad kommentaatorid võtsid kahjuks omaks Postimehe poolt kätte näidatud suuna.”

Võiks ju mõelda, et ausammas Eesti vabaduse eest võitlejatele on nüüd Püha Jüri kuju näol Tori kiriku juures olemas. Kuid kuigi see sümbol on kasutusel olnud mitmel pool mujalgi, ei tohiks eestlased Leo Tammiksaare arvates mööda vaadata tõsiasjast, et Püha Jüri (venelastel Georgi) on üks meie põlise okupandi Venemaa sümbolitest. “Jüri on kujutatud Venemaa ja Moskva linna vappidel, Georgi Rist oli vene sõjaline autasu. Kurb on, et eesti sõjamehi meelitatakse kummardama puuslikku, mis on pigem meie rahva küüditajate ja mõrvarite sümbol. Süüdistada pole kedagi, sedakorda tehti eestlased lolliks meie omade ullikeste poolt. Ometi on meil olemas Tasuja, Lehola Lembitu, Suur Tõll jne, kes oleksid olnud sobilikud pronksi valamiseks. Loogikavabaduse kulminatsiooniks võib pidada Jüriöö ülestõusu mälestamist Tori kirikus sama, Jüri kuju püstitajate seltskonna poolt. Ristiusu kirikus mälestati neid, kes hukkusid ristiusu importijate vastu võideldes...”
Erinevalt eestlastest, julgevad lätlased selgoogu ilmutada, oma ajalugu tunnistada ning oma vabadusvõitlejatest väärikalt lugu pidada. Laupäeval, 27. septembril 2003 avati Lätis pidulikult ausammas kahe läti SS-diviisi auks. Lisaks sambale avati ka kangelaskalmistu kivisse raiutud rohkem kui 11000 langenud leegionäri nimega. Rahvast oli pidulikule avamisele tulnud nii palju nagu Eestis laulupeole. Läti valitsuse esindajatest osalesid avamisel kultuuriminister ja sõjavägede ülemjuhataja. Erinevalt meist ei värise lätlased ei Venemaa ega Euroopa ega juutide ees ning ei põe sellepärast, mida võidakse neist kusagil arvata. Lätis võivad leegionärid oma rahva seas käia ringi püstipäi.

Vajame uut Nürnbergi

Et võitjate poolt kirjutatud subjektiivse ajaloo asemel objektiivne ajalugu võidule pääseks, peab Euroopas jõutama äratundmisele, et kommunistlik diktatuur oli olemuselt sama kuritegelik kui fašistlik. Ajal, mil võitlus valguse ja pimeduse vahel taas ägedamaks muutub, vajab Euroopa tervenemiseks teist Nürnbergi!
Vabakutseline ajakirjanik Jaanika Kressa hellitab lootust, et Euroopa saab kord terveks: “Gotthold Ephraim Lessingul on luuletus, kuis Zeus kord Euroopast joovastudes teda kolmel moel peibutamas käis. Kui jumal asetas ta Euroopa ette taeva, mesikeeli anus siis, kui mängis meest, Euroopa kirg sai kirgastuse hoopis sõnnis...
Seda pessimismi on põhjust jagada: Euroopa on haige, teda tuleb ravida. Pärast II Maailmasõda on Euroopa jällegi muutunud – ta on killustunud ja iseennast kaotanud, nagu pärast kolmekümneaastast sõdagi. Mina kannan uhkusega Pärnu samba kujutisega särki, mu pojad samuti. Kiri sellel on meie meelest väga täpne. Teises maailmasõjas võideldi Euroopa vabaduse eest ja kui iga koolipingist sõtta läinud reamees seda endale ei teadvustanud, ei muutu sellest midagi.
Sõja võitjad tahavad kirjutada oma subjektiivset ajalugu, seda kogu maailmale peale suruda. Bolševike liitlased leiutavad enda eksistentsi õigustuseks välja uusi holokaustimüüte.
Ma usun, et kõik pole kaugeltki kadunud. Mis juhtuma peab, see juhtub. Ei ole ju juhuslik, et küsitava väärtusega Euroopa Liit kasutab oma tunnusmuusikana Shilleri-Beethoweni “Oodi rõõmule”. Sama laulu, mis Adolf Hitleri ajal eesti laulupeol saksa vaimu esindas. Ongi suhkrutükk, mis teeb pipratera magusaks!
Ma ei tea millal, aga pööre tuleb. Uinutatud rahvad ärkavad ja Euroopast saab taas rahvusriikide Euroopa, kes ei lösuta enam sõnni ootel, vaid suudab rõõmu tunda mehest ning vastu võtta ja ka endast anda jumalikku energiat.”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv