Kultuur ja Elu 3/2003


Kultuur ja Elu 2/2003

 

 

 

 “Looming” lugeja kohtu ees – “Eluajaks vesisemale toidule”. Gori. Waba Maa, 17.12.1935.

“Looming” lugeja kohtu ees

tekst: Martti Soosaar

Ajakirja “Looming” sünnivaludele ja kasvuraskustele elas kaasa esimese Eesti Vabariigi “tuntuim inimene” – karikaturist Gori. Gori kauaaegse kolleegi ja sõbra, fotograaf Hans Soosaare poeg Martti on Gori pärandi paremiku koondanud raamatusse pealkirjaga “Tuntud ja tundmatu Gori”. Ning rõõm on meilgi sellest osa saada!

Eesti Wabariigi kultuurielu suuremaks intriigipesaks või sasipuntraks oli ümmarguselt 60-pealine kirjanikkond. Gori oli loomulikult pidevalt kogu selle supi sees. Aastas joonistas ta sadu karikatuure, mis olid seotud kirjanduselu päevasündmuste, kirjanike omavaheliste suhete, juubelite ja kõige muuga. Gori kümnetesse tuhandetesse ulatuva loomingu tähtsuse eestlasele võttis kokku kunagi ajalehe “Waba Maa” toimetusele saadetud kiri: “Lehes polnud midagi – polnud Gori karikatuuri!” Seda igal hommikul oodatud pilti kutsuti rahva hulgas ka “gorikatuurika”.

Tänu isiklikule sümpaatiale, võluvale ekstravagantsusele ja seltskonna suurele tähelepanule tõusis Gori lemmikuks Friedebert Tuglas. Palju karikeeris Gori ka August Gailitit ja Henrik Visnapuud. Seejuures polnud Visnapuu Gori kirjanduslik maitse – “Amorest” pidas ta labaseks, kuukirja “Peninukid” loomise ideed (koos Gailitiga) aga lausa naeruväärseks.
Gori kirjanduslike eelistuste üle saan otsustada ainult küllaltki juhuslike mälestuste ja sadade karikatuuride põhjal. Viimaste puhul on tore paradoks. Näiteks oma sümpaatiatest Underist, Tammsaarest, Suitsust, Lutsust ja Semperist tegi Gori vaid üksikuid karikatuure, samas joonistas ta Tuglast kõige rohkem, kuigi hindas teda vaata et eesti parimaks! Oluline on muidugi, millises kontekstis, millises olukorras Tuglast on kujutatud.
Muidugi oli eesti tolleaegsete kirjanike hulgas Gori meelest ka lausa grafomaane, kelle peale ta oma joont isegi raha eest poleks raisanud. Raske on öelda, kui palju Gori luges. “Ma pean nüüd minema, hommikuks on kümme raamatut lugeda,” oli ta teinekord naljatanud. Vähemalt natuke oli selles tõtt, sest kõrge eneseuhkus ei lubanud tal ühelgi kultuurialal olla profaan, liiati kirjandusküsimustes.

1920. aastate algul hakkasid meie kirjanikud organiseeruma – loodi Eesti Kirjanikkude Liit ning peagi ka selle häälekandja “Looming” (1923), millel ilusad demokraatlikud põhimõtted ja esimeseks toimetajaks küllap võimalikest parim – Friedebert Tuglas. Kuid oh häda! Juba mõne numbri järgi tekkisid nääklemised. Kes polnud rahul ajakirja honorariga, kes kirjatükkide valikuga, kes kujundusega… Tuglas katsus algul oma entusiasmi ja avara silmaringiga argikemplemistest ja mudilamentaliteedist üle olla. Kuid temagi ei pidanud täit viit aastat vastu.
Seejärel suutis Jaan Kärner veelgi vähem. Alles Johannes Semper oskas prantslasliku rafineeritud huumorimeelega kõike filosoofiliselt võtta ning Kirjanike Liidu häälekandja “Loomingu” veergudelt “diletandikärpsed” eemale tõrjuda. Sellest ka Gori karikatuur “Wabas Maas” 18. aprillil 1935 “Looming ja “Looming””, kus ajakirja toimetaja Johannes Semper tõrjub liikmepiletita sissetrügija:
“Asjata näed kurja vaeva, sa ei pääse sisse – sul pole Liidu patenteeritud muukrauda!”
Gori üheks huvitavaks kirjandusalaseks karikatuuriks on minu meelest 1935. a 17. detsembri “Wabas Maas” ilmunud “”Looming” lugeja kohtu ees”. See kujutab tinglikku olukorda, kus kohtunikuks on maski taha varjunud anonüümne Lugeja, kellel “Jenowewa” kui peamine kirjanduslik reeglikogumik või eeskuju käes ja kelle vandekohtunikeks on reastatud hoopis teisest “maailmast” kultuuriinimesed: Oskar Luts, Hugo Raudsepp, Gustav Suits, Friedebert Tuglas, Henrik Visnapuu, August Jakobson, August Gailit, Juhan Sütiste ja August Mälk. Peatoimetaja Johannes Semper on “kohtu” ees kaelast ja jalust seotud – vasakult ahistab teda Rahvuskirjanikkude Liidu ninamees Ferdinand Karlson, paremalt sikutab jalust Eesti Kirjanikkude Liidu tollane esimees Eduard Hubel (Mait Metsanurk), kelle käes on ka rahakassa. “Kohtust” lahkub Karl August Hindrey, kuid nagu alati on löögivalmis August Alle.
Kohtuotsus: “Eluajaks vesisemale toidule!”

Mida Gori siin ikkagi välja naeris? Ferdinand Karlsoni juhitud “Rahvuskirjanikkude” loominguliselt nõrk grupeering nõudis algajaile, peamiselt debütantidele avaldamisvõimalusi “Loomingus”, sisuliselt siis allahindlust ajakirja kunstilise taseme suhtes. Teisalt soovis ka haridusministeerium, et “Loomingu” sisu muutuks rahvuslikumaks ja keel rahvalikumaks. Semperit süüdistati eluvõõras akademismis ja estetismis, tema üle isegi ironiseeriti, et esteet mis esteet – “lips ees ja terved püksid jalas.”
Gori karikatuurikompositsiooni võib pidada pilkenooleks jenovevaliku maitselageduse leviku vastu eesti kirjanduselus 1930. aastate keskel. Kuid see oli ka hoiatus positiivse rahvuslikkuse ja tööeestluse pealetungi eest, mida ametlikult toetati. Nn positiivne suund taotles isamaa idealiseerimist enam vähem ärkamisaja vaimus a la Koidula.

Avalike kallaletungide mõjul korraldas “Looming” 1937. a ringküsitluse: “Mida arvate positiivsusest ja negatiivsusest meie tänapäeva kirjanduses?” Gori nägi positiivsuse jutlustamises ka mitme tuntud kirjaniku – Visnapuu, Gailit, Adson, Metsanurk – poosi ja auhinna-ootusi. “Ta tahab näida positivistina, kuid on ainult poositivist,” pani Gori ühe oma kohvikupildi allkirjaks.
Nõudlik esteet ja maailmamees Ants Oras pidas mitmesuguseid riiklikke toetusi, võistlusi ja auhindade jagamisi vaikival ajastul kirjanike ideoloogiliseks mõjutamiseks, mis kunstilisele tasemele kasuks ei tulnud. 1937. a kirjutas ta:
“Olen kaks korda kuulunud Riigivanema auhindamiskomisjoni, aga kuna see töö tõesti ei ole tegijale endale kuigi vaimustav, siis mineval aastal kategooriliselt keeldusin vastu võtmast Akadeemilise Kirjandusühingu ettepanekut minna uuesti neelama lugematute halbade ja keskpäraste raamatute rasket hõngu.”
Järgmisel aastal kirjutas “Rahvalehes” meie keskpäraste kirjanike pretensioonikusest Evald Voitk. Tema tegi “Waba Maa” väljaannete juures lausa tähelennu ning oli 1930. aastate lõpul arvestatav kultuuritoimetaja. Tsiteerin Voitki:
“Paistab, et meil on tekkinud isegi liiga palju elukutselisi kirjanikke, kelle anne võib-olla selleks ei paku vastavaid eeldusi. Kuid siin ei ole esialgu midagi teha – meie kirjanike ametiühinguline liikumine (Eesti Kirjanike Liit), mis aastate kestel on harrastanud omapärast kirjanduslikku poliitikat, on loonud võimalusi, et ka mõned õige väheste annetega inimesed võivad kultuurkapitali ja muudel toetustel esineda loovate isiksustena.”

Lisaksin siia ühe mälestuskillu Gorist. Ta oli õhtul Dunkri tänava “Metropolis”, kust “leheneegrid” armastasid läbi käia ja mida baltisakslased “Röövlikoopaks” kutsusid. Sinna tulnud ka kaks solvunud “raffakirjanikku”, keda Kunstihoone KuKu klubisse pole sisse lastud. Mehed hakanud kohe laiutama, et kirjanikud ja mis kõik…Ajakirjanikud olevat tiibadeta linnud, müüdavad hoorad, kes raha eest valmis kõigeks.
Tülinorimine jätkunud, kuni Gori, keda kõik tundsid, ulatanud kelkijatele sulepea: “Kirjutage mõlemad kaks lauset – nii enam-vähem vigadeta, kus kirjavahemärgid paigas ja võimaluse korral ka mõte sees! Mina maksan teie joogid. Ja jätke meelde, et ajakirjanik peab tundma elu, tundma õigekirja ja kirjavahemärke, ajakirjanik teeb päev läbi tööd…Teie ei tunne ühte ega tee teist. Norite vaid Kulkalt raha. Vaat’ nii, härrad “tabamata imed“!”

 

Martti Soosaar
“tuntud ja tundmatu Gori”


Gori oli inimene, keda loodus oli tõesti õnnistanud võimega näha inimlikke veidrusi ja nõrkusi läbi luubi, näha reaalsust nihkes – tõsist naljakana ja naljakana näivat tõsisena, riigipead lollina ja lolli riigipeana…Gori ei sündinud hõbelusikaga suus. Vaesus ei kasvatanud temast alistujat. Alistujaid nägi ta niigi igal sammul. Mõistis neid ja tundis kaasa, kuid uskus, et ema pole teda selleks sünnitanud. Jumala and oli Gori kindel käsi, mida võib ainult imetleda. Kui ta tõmbas sule või pintsliga kaarjoone, siis oli see puhas kaar – ei võbinaid ega värinaid. Uuri kas või luubiga! Kui tal oli kiire, tuli tal keskenduda esimese joone lõplikkusele. Isegi portreid joonistades. Kuigi Gori armastas detaile, ei armastanud ta “nikerdamist”. Kuigi Gori armastas groteski, vahel üsna julgetki, ei läinud ta tavaliselt üle mõistetavuse piiri. See oli üks tema fenomene – mängida noateral, kuid mitte kaotada publikut. Igaüks, oli see pätt või riigivanem, sai aru, mida Gori välja naeris. Vahel on seda nimetatud Gori kunsti demokraatlikkuseks.
Paljud Gori pildid mõjuvad nii tänastena, nagu joonistaks kunstnik meie keskel, nagu oleks Gori ka meile ja meie probleemide peale mõelnud. Tema loomingusse on joonistatud inimesele ja inimsuhetele igiomast koomikat. Ja poliitikale igiomast teesklust. Ehk otsida siit ka põhjust, miks Gori oli esimene ja on suurim. Gori oli liiga uhke inimene, et lasta end kitsaks raamida ja minna võimudega jätkuvale kompromissile. Selles oli tema au ja traagika. Okupatsioonide ajal oli poliitiline surve Gorile alandav, kuid elada ja peret toita tuli …kuni saksa vangistustest ja vene ülekuulamistest murtud kunstnik enam ei suutnud. Gori valis poomissurma 7. oktoobril 1944.
Kui Gori näeks oma nime kõrval ühte sõna, võiks see minu arvates ainult “humanist” olla.

Minu isa, Hans Soosaar, tegi osaühisuse “Waba Maa” väljaannetele “Waba Maa”, “Rahvaleht” ja nädalalehele “Esmaspäev” ning lisaks veel mitmele ajakirjale ja kaasannetele fotod ning Gori joonistas karikatuurid. Gori teadis, et Hans Soosaar tema karikatuure vahel välja lõikas ja mappidesse kogus. Ta olevat sellesse näiliselt ükskõikselt suhtunud. Ainult aeg-ajalt olevat vihjamisi tähelepanu juhtinud: “Mis sa arvad, täna tuli vist välja?” Arvatavasti Gori siiski ei teadnud, et isa teinekord ka mõne toimetuses või väljaspool seda juhtunu üles märkis.
Isa oli saanud 1927. a kirjastusühingu “Waba Maa” omanikult Aleksander Veilerilt Oleviste kiriku vastas asuvasse Pikk tn 54/58 majja ametikorteri ja fotolaboratooriumi. Sama katuse all olid ka kõigi “Waba Maa” väljaannete toimetused ja trükikoda. Fotograaf pidi nagu tuletõrjuja olema ööpäev läbi võtta. “Waba Maa” juures algaski isa pikaajaline koostöö ja sõprus Goriga. Sellest ajast, millest mina juba midagi mäletan, siis 1930ndate aastate lõpust, oli onu Gori meie suures elutoas omainimene. Vahel ta isegi joonistas meil ning lubas mul üle õla vaadata.
Kui mina sündisin, olevat Gori tahtnud emale-isale midagi mälestuseks jätta. Ta oli pool päeva joonistanud ja näidanud siis isale paberikorvi…
“Naine oli minu jaoks liiga kena olevus, eriti veel ema.” Nii tegigi Gori tolle päeva tähistamiseks šarþi isast. Toonitas seda õrnalt akvarelliga ning kirjutas alla 1933.

Tartu Ülikoolis avanes mul võimalus Gori pärandiga tegelda. Materjali kogusin üsna palju, kuid kasutada sain seda väga valikuliselt, sest 1950ndate lõpul oli Gori poliitiliselt endiselt hell teema. Seda näitab Romulus Tiituse raamat oma kauaaegsest kolleegist. Tema enda sõnade järgi oleks see vabades oludes hoopis teine tulnud. “Tuntud ja tundmatu Gori” sai raamatu nimeks seepärast, et kunstniku loomingut tuntakse tänapäeval peamiselt vaid paarisaja karikatuuri põhjal, mis ilmusid kogumikus “Knock-out” (1928). Tundmatu on Gori kahekümne aastane looming “Waba Maa” väljaannete juures. Gori ainulaadses “ümbersulatuses” näeme, kui huvitav, põnev ja lõpuks dramaatiline oli nende kahe aastakümne Eesti poliitiline elu. Ja kui kaugel see oli idüllist, mida mõned poliitikud on Eesti Vabariigi oludest püüdnud luua. Sama vaevaline ja intriigiderikas oli noore riigi kultuurielu jaluletõus.
Raamat “Tuntud ja tundmatu Gori” on katse anda sissevaade Gori kümnetesse tuhandetesse ulatuvasse loomingusse. Aitäh Kultuuriministeeriumile, Eesti Kunstimuuseumile, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusele, kõigile, kes on aidanud säilitada Gori pärandit.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv