Kultuur ja Elu 3/2002


Kultuur ja Elu 2/2002

 

 

 Sugupuu arvutis

tekst: Tiina ja Maidu Tafenau
EGS Viljandi osakond

Sugupuu uurijatele on appi tulnud arvuti. Genealoogiline arvutiprogramm võimaldab isikuandmeid käepäraselt süstematiseerida ja kõike vajalikku kiiresti üles leida.

Oleme esivanemate andmeid kogunud alates 1985. aastast, kui olime näinud Hussarite sugupuu maali Vilma ja Ludvig Raudsepa maakodu seinal. Kolmteist aastat sai andmeid ja pabereid sahtlisse kogutud, sest isikuandmetega tulevad kaasa ka tema õed-vennad jne.
Sobivat andmete hoidmise ja haldamise abivahendit sai otsitud algusest peale.
Kui andmeid on vähe, võib pidada oma andmestikku ka kataloogina paberkandjal. Paraku aga kipuvad andmed kuhjuma ja kuhjuma, kuni lõpuks hakkab ülevaade ära kaduma, ent paberitekuhilad toas muudkui kerkivad.

Arvuti aitab eelkõige andmeid hallata ja süstematiseerida

Ilma saab muidugi kah läbi, aga arvuti teeb palju tööd kergemaks. Kui olime juba suure hulga andmeid kogunud, siis läks raskeks nende süstematiseerimine. Väga tülikas oli suurt paberipakki läbi lapata, et õiget isikut üles leida. Samuti muutis asja keeruliseks, et paljude isikute kohta oli materjale leitud erinevatest allikatest ja puudus käepärane süsteem, kuidas kõike vajalikku kiiresti leida ja käepäraselt süstematiseerida.

Enim kasutatud programm on “Brother´s Keeper”

Hakkasime otsima, kuidas arvuti asja kergemaks teeks. Esialgu sai proovitud „Brother’s Keeper“ ühte vanemat varianti. Andmete sisestamine oli küllaltki aeglane ja väljatrükk meenutas tapeeti. Probleemiks olid ka „Brother’s Keeper“ esimeste versioonide töövõimalused. Praeguseks on „Brother’s Keeper“ hästi arenenud ja ilmselt ka üks enimkasutatavaid programme. Hr Marko Livental on teinud „Brother’s Keeper“ile eestikeelse kasutajatoe. Ligemalt võib genealoogilistest arvutiprogrammidest lugeda Eesti Genealoogia Seltsi kodulehelt www.genealoogia.ee


Eestikeelse toega “Brother Keeper” programm. Töö võib alata!

 

Oma on ikka kõige parem

Paljud asjad satuvad näppu ikka juhuslikult ja vahel ka just siis, kui neid kõige rohkem otsitakse. Kuulsin, et Olev Raudjärv on põhjalikult uurinud Kodavere kandi rahvast ja näppu jäi arvuti väljatrükk, kus kirjas tema poolt uuritavate perede nimed. Võtsime Oleviga ühendust ja saimegi programmi tutvumiseks ja kasutamiseks. Programm sobib suure andmebaasiga töötamiseks. Oleme praegu arvutisse pannud ca 80 000 isiku andmed ja sellise hulga andmete töötlemine pole veel probleemiks kujunenud. Kuna Olev on ise väga aktiivne sugupuu-uurija, siis on viidud sisse rida täiustusi, mis töö kergemaks muudavad. Oleme ka ise mitmeid ettepanekuid uuenduste suhtes teinud, kui mõned otsingud liiga keerulisteks ja aeganõudvateks muutusid. Erinevalt teistest programmidest saab ka andmestiku kohta huvitavat statistikat teha ja suure hulga juures on see täiesti usutava tõenäosusega. Kui oled tööst väsinud, võib näiteks ühe näpuliigutusega vaadata, milline on naiste ja meeste keskmine vanus ja kas oled seda suutnud ka veidi nihutada. Kogu andmestiku keskmine vanus on meestel 51 ja naistel 57 aastat (vanus antakse täpsusega 10 kohta peale koma).

Hindamatu sünnipäevade ja juubelite meelespea

Aegajalt tuleb heita pilk kalendrisse, et sugulaste sünnipäevi mitte ära unustada. Kuna suguvõsa on juba kole suureks paisunud, palusime teha ka teise variandi – nüüd võib vaadata ainult juubilare, et vähemalt tähtsamaid suguvõsasündmusi mitte „maha magada“.
Andmestik on kiiresti avatav ja isikut on hõlbus leida nii nime, sünni- kui ka surmaaja järgi. Samuti võib vaadelda ühes asulas või külas elavaid isikuid. Sageli on ette heidetud, et kasutatakse inimese viimast perekonnanime ja mitte sünninime. Sellele on mul hea vastuväide: neiupõlvenimi on kirjas märkuste lahtris ja seda saab sealt soovi korral vaadata, aga viimase perekonnanime järgi on kõige lihtsam inimest leida. Kui paljude tuttavate naiste neiupõlvenime me üldse teame või mäletame? Väga raske on saja perekonnanimega „x-ga“ märgitud Anne või Mari hulgast leida oma sugulast, sest vaevalt me nende kõikide sünnikuupäeva peast teame. Selle eksituse vältimiseks ongi praktiline nõuanne: kasutada eestlasele omaseid väljenduslaade, sest ükski eesti naine ei kirjuta oma kirja alla: „Pr Kask, sünd Mänd“. Arvuti abil on võimalik teha sünnipäevadeks ja suguvõsakokkutulekuteks nutikaid ja põnevaid kingitusi ning ka fotodega illustreeritud raamatuid koostada. Samuti on ohtralt võimalusi avastada põnevat ja salapärast maailma, mida kutsutakse statistikaks.

Kes on minu sugulased?

O. Raudjärve programmis võib kasutada järgmisi sugulaste vaatlusviise: esivanemad ja lapsed kuni 10 põlve. Erinevalt kõigist teistest kasutusel olevates programmidest on võimalik vaadata ka kahe inimese omavahelist sugulust kas arvutiväljadel või graafiliselt lehele välja joonistatuna. Samuti on ühe näpuliigutusega võimalik vaadata, kas huvipakkuv isik on mulle kui programmi peakasutajale sugulane.
Võimalik on uurida vajalike rühmade kaupa. Head ühendamise võimalused kõigi Microsoft laiatarbe tarkvara pakettidega.
Lisame juurde 500 meie andmestikus enim esinevat perenime ja kolm erinevat sündidegraafikut nädalate lõikes erinevatel aastatel. O. Raudjärve programmi kohta võib lugeda ja saab endale tutvumiseks laadida aadressil www.hot.ee/olev/Geneal

Genealoogilisi programme on viimasel ajal tehtud üsna palju ja erinevate võimalustega, midagi soovitada on raske. Programm kui töövahend andmete haldamiseks võetakse pikemaks ajaks ja selle peab igaüks valima ise vastavalt vajadustele ja võimalustele.

 


 

 

 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv